Máte doma cholerika? Má smysl vyčítat mu horkou hlavu? A jak s ním vyjít?

Máte doma cholerika? Má smysl vyčítat mu horkou hlavu? A jak s ním vyjít?

Každý z nás má alespoň prchavou představu o tom, jak vypadá a jak se chová cholerik. Tento termín je dnes pevně zakotvený ve slovníku široké společnosti, a tak se stal téměř synonymem pro vzteklouna, zuřivce, prchlivce či pruďase. Kde se ale takové pojmenování lidského temperamentu vzalo a co přesně znamená? A jaký je cholerik vlastně partner, kamarád nebo kolega?

Vše, co potřebujete vědět o cholerikovi

#Charakteristika a vlastnosti
#Extrovert versus introvert
#Vhodná povolání
#Partnerské vztahy
#Typy temperamentu
#Flegmatik
#Melancholik
#Sangvinik

Jak poznat cholerika?

Cholerik nebývá obklopen velkou partou přátel, vzhledem ke své vůdcovské povaze kolem sebe ale bude mít své obdivovatele. Ti se nicméně nedostávají do jeho těsné blízkosti, v té mívá jen své rodinné příslušníky a několik přátel, kteří oceňují jeho přímost a emocionalitu a jsou schopní a ochotní tolerovat jeho prchlivost. Pokud se v hospodě náhle strhne rvačka, můžete si být téměř jistí, že ji vyprovokoval cholerik.

Charakteristika a vlastnosti cholerika

Je vášnivý, energický, prudký, výbušný a rychlý jak ve svých pohybech, tak ve svých reakcích a citovosti. Jeho nálady jsou dobře čitelné a velmi proměnlivé, jeho city hluboké a silné. Bývá velmi zaujatý problémy, které právě řeší, má silnou vůli se jim věnovat naplno, bývá však také netrpělivý, nespokojený až hněvivý v případě neúspěchu. Je živý, vnímavý, zásadový, ale také často mrzutý, urážlivý, vzdorovitý, tvrdohlavý, nespravedlivý, nesmiřitelný, panovačný, agresivní, citově podrážděný a celkově nevyrovnaný.

Definice cholerika na škále introvert – extrovert a labilní – stabilní

Cholerik je labilním extrovertem.

Vhodná povolání pro cholerika

Pro svou soutěživost, motivovanost a rozhodnost bývají cholerici často na vedoucích pozicích. Díky svému praktickému, logickému a analytickému uvažování jsou schopni rychle nacházet efektivní řešení a cílevědomě vést projekty od A do Z. Jsou proto předurčeni být dobrými obchodníky, ale také právníky a vývojáři. Díky své rychlosti a prudkosti mohou být i dobrými členy ochranky. V každé práci nicméně potřebují být emocionálně angažovaní, jinak jejich zápal opadá, výkonnost klesá a v podřízených pozicích bývají potom vzdorovití a neukáznění.

Partnerské vztahy s jinými temperamenty

Nejvýraznější přitažlivost cítí cholerik obvykle k flegmatikům, protože se tyto opačné polarity dobře doplňují jak v řešení problémů, tak ve společenských vztazích. Cholerikovi imponuje flegmatikova schopnost nahlížet na problémy zeširoka, ale také jeho srdečnost. Flegmatik naopak obdivuje cholerikovu schopnost analýzy, rychlost rozhodování, ale také upřímnost.

Ačkoli to cholerika příliš netáhne k sangvinikovi, může s ním v konečném důsledku tvořit stabilní pár už proto, že oba vyžadují poměrně velkou míru nezávislosti. Sangvinik navíc obdivuje cholerikovu analytickou a racionální mysl, zatímco cholerik si cení sangvinikovy zvídavosti a šíře znalostí.

S vůbec největšími obtížemi se cholerik zamiluje do melancholika. Dráždívá ho jeho moralizování, komunikační „povrchnost“ a touha po společnosti, zatímco melancholikovi je proti srdci jeho přímost, nekonvenčnost a „hrubost“. Tito dva si však mohou vyhovovat z hlediska budování a udržování stabilního vztahu, ačkoli jejich motivace mohou být odlišné.

Základní typy temperamentu

Kromě cholerika je základním druhem temperamentu flegmatik, melancholik a sangvinik, které takto vymezil už ve starém Řecku otec medicíny, lékař Hippokratés. Podle jeho humorální teorie závisí chování a osobnostní rysy člověka na vlivu převažujících tělních tekutin. Podle Hippokratovy teorie je pro cholerika dominantní tekutinou žluč – cholé.

V současné psychologii se ale pojmem temperament označují vrozené rysy osobnosti, které mají biologický základ a týkají se formální stránky chování a prožívání člověka. Jsou tedy spontánní, téměř neovlivnitelné výchovou a do značné míry ani vůlí. Tím se liší od charakteru, který je vědomou reflexí sebe sama.

Srovnání temperamentů

Cholerikovy expresivní emocionální výbuchy jsou přímým protikladem umírněnému klidu introvertního flegmatika. Ačkoli je otevřený podobně jako sangvinik, na rozdíl od něj ho jeho labilita znevýhodňuje v mezilidských vztazích, protože dává přímo najevo i svůj hněv a znechucení. Emocionální pohnutí a nálady melancholika jsou sice podobně proměnlivé, na rozdíl od přímého cholerika je však lépe kontroluje navenek.

Většina lidí ovšem nemá jeden základní temperament, ale je kombinací dvou a více. Jejich dominantní rysy se spojují v jeden koktejl, který pak určuje, jak prožíváme svůj život, a reaguje v nejrůznějších situacích. Tady jsou základní rysy dalších druhů temperamentu:

Flegmatik

pasivní, vyrovnaný, klidný, pečlivý, přemýšlivý, mírumilovný, schopný se ovládat, spolehlivý. Více o flegmatikovi čtěte zde: 

Melancholik

hlubokomyslný, starostlivý a věrný, bývá ale také pesimistický a přecitlivělý. Více o tomto temperamentu čtěte zde: 

Sangvinik

otevřený, společenský, hovorný, vůdčí typ, bezstarostný, živý, pohodový, citlivý. Více o tomto temperamentu čtěte zde: 

Doporučujeme

Články odjinud