Měla Angelina Jolie jinou možnost? aneb Mastektomie očima lékařů

15. 5. 2013
Měla Angelina Jolie jinou možnost? aneb Mastektomie očima lékařů
Po včerejší zprávě o mastektomii Angeliny Jolie, která proběhla v médiích po celém světě, se rozběhly četné diskuze. Zejména ženy se zajímají o to, jak vlastně takový zákrok probíhá a také zda vůbec a za jakých okolností jej podstoupit. Na názor jsme se zeptali předních odborníků - Doc. MUDr. Jana Měšťáka,CSc. a MUDr. Aleny Bílkové, Ph.D.

Rakovina prsu je u žen dosti časté onemocnění, zejména ve středním a vyšším věku. Ženy, které rakovinou prsu onemocní, ale mohou být i mladší. Tento nádor se může v rodině vyskytovat i u více žen, někdy i u mužů. Pokud je v této rodině mladá žena, která známky onemocnění prsu sice nemá, tak by však s ohledem na své nemocné příbuzné, zejména pokud onemocněly rakovinou prsu před padesátkou, nebo se u nich vyskytla rakovina vaječníků, měla absolvovat genetické vyšetření. Existuje u ní totiž vyšší pravděpodobnost, že může v budoucnu rakovinou prsu onemocnět, protože může být nositelkou genové mutace nazývané zkratkou BRCA 1 a BRCA 2.

Někdy sice nositelkou této genové mutace být nemusí, ale s ohledem na vyšší výskyt rakoviny prsu a vaječníků u jejich přímých příbuzných, je její riziko vzniku rakoviny prsu také vysoké. Toto riziko přesně určí genetik.

U genové mutace BRCA1 je pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu kolem 80 % a rakoviny vaječníků kolem 50 %. Takže určitá naděje, přesně asi 20%, že rakovinou prsu neonemocní, tu je.

Tyto ženy s vysokým rizikem vzniku rakoviny prsu mají dvě možnosti:

1. buď chodit na preventivní vyšetření prsů, a to od 25 let nebo o 10 let dříve, než onemocněla jejich přímá příbuzná. Znamená to pro ně ultrazvuková vyšetření, kombinovaná s mamografií a nebo magnetickou rezonancí prsů. Kombinace těchto vyšetření závisí na věku sledované ženy a na množství mléčné žlázy v prsu.

Na kontroly se chodí v pravidelných intervalech, ženy jsou sledované nejčastěji na onkologii (i když rakovina prsu u nich není prokázaná). Je důležité kontroly pravidelně absolvovat, aby se na případný nádor přišlo včas. Samovyšetření 1krát za měsíc je samozřejmostí.

2. nebo podstoupit preventivní subkutánní mastektomii, což je celkem náročný operační výkon. Při něm se odstraní mléčná žláza, někdy i dvorec a pak se následně do prsu voperuje implantát nebo se prs zrekonstruuje kožním lalokem, který obsahuje sval, tuk a nervově cévní svazek.

Při odstranění dvorce se provede jeho rekonstrukce. Operatér se při subkutánní mastektomii snaží odstranit veškerou žlázu. Riziko vzniku karcinomu prsu se po tomto operačním zákroku dostane na úroveň ostatní běžné populace. Přesto žena po absolvování této operace chodí na preventivní vyšetření, nejčastěji jen na UZ, to záleží na jejím věku. Též je důležité provádět samovyšetření.

Rozhodnout se pro tento výkon však není vůbec jednoduché, zvláště pro mladé ženy, kterým ještě není ani 30 let, nemají děti a o životě měly celkem jiné představy, nežli je dostihla neblahá zpráva o tom, že mají vysoké riziko vzniku rakoviny prsu.

Pokud ženy se zvýšeným rizikem již děti mají, pak je jejich rozhodování o něco jednodušší, ale neříkám, že jednoduché. Vždy je to velký zásah do organismu ženy. Ale vznik rakoviny prsu je ještě závažnější stav. Proto se některé ženy k tomuto náročnému preventivnímu zákroku rozhodnou. V České republice jich není mnoho, jde cca o desítky žen. Přesto mnohonásobně převažují ženy, které chodí při zvýšeném riziku na preventivní vyšetření a tento zákrok nechtějí absolvovat. Pro ostatní ženy je to pochopitelné. Ale mnohdy právě osobní příklad dcery a její maminky, která se s rakovinou prsu léčila a bohužel na ni zemřela, přivede mladou ženu k tomuto náročnému preventivnímu výkonu.

MUDr. Alena Bílková, Ph.D. vedoucí lékařka akreditovaného screeningového mamografického pracoviště Mamma centrum, Zelený pruh


Profylaktická mastektomie /subkutánní mastektomie/ představuje jednu z možností léčby nezhoubného postižení prsu u žen s vysokým rizikem rakoviny prsu. Týká se to především žen, u kterých matka nebo její sestra onemocněla rakovinou prsu a na základě genetického vyšetření byla zjištěna u nich tzv. mutace genů BRCA1 nebo BRCA2.

Nosičství mutací genů BRCA1 a BRCA2 je spojeno s vysokým celoživotním rizikem vzniku zhoubného nádoru prsu /uvádí se, že do 70 let života onemocní tyto ženy rakovinou prsů až v 85 %/.

Na klinice plastické chirurgie 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce bylo zřízeno v roce 2004 Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, jediné toho druhu v naší republice, které umožňuje začleněním chirurga-onkologa do léčebného onkologického programu uskutečňovat nejen primární operaci prsu s nádorem, ale také jeho okamžitou či odloženou rekonstrukci. V případě nositelek mutace genů BRCA 1 a BRCA 2 provádět potom okamžitou rekonstrukci prsů po odstranění rizikové prsní žlázy.

Doc. MUDr. Jan Měšťák,CSc. Přednosta Kliniky plastické chirurgie 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce Vedoucí Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu


Podrobnosti o rozhodnutí Angeliny Jolie naleznete ve článku Angelina se vzdala ňader kvůli dětem.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Milí Raci, každým dnem máte lepší náladu a více energie. Pracovní prostředí vám dělá jen radost a dobře se adaptujete. Překvapení je nejen u vás, ale i na straně šéfa. Už vás nepovažuje za…

Nejčtenější články

Doporučujeme