Melanomů stále přibývá. Jak se bránit rakovině kůže?

Melanomů stále přibývá. Jak se bránit rakovině kůže?
Melanom je nejagresivnější kožní nádor a mezi onkologickými onemocněními patří mezi nejvážnější. Počet diagnostikovaných melanomů každoročně přibývá, za posledních čtyřicet let u nás jejich výskyt stoupl sedmkrát.

„V České republice je průměrně zachyceno 21 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Průměrný věk pacienta s melanomem je 54 let. Nejvíce jich přibývá ve skupině mužů nad 50 let, kteří podceňují riziko kožní rakoviny, a u žen ve věku 10 až 29 let, jež často podléhají trendu snědé kůže. Odborníci odhadují, že 45 až 50 procent lidí, kteří dovrší 65 let, bude mít alespoň jeden typ rakoviny kůže,“ uvádí MUDr. Monika Arenbergerová, Ph. D., z Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Pravidelné kontroly podezřelých znamének

Melanom je zpočátku nenápadný a v jeho první fázi jen málokoho napadne, o jak závažné onemocnění jde. Může vypadat jako skvrna, která se náhle objevila na pokožce a od okolní zdravé tkáně se liší jen svým zbarvením. Někdy se rozvine z „mateřského“ znaménka, které má člověk na kůži už mnoho let. „Průměrný občan České republiky má ve svých 25 letech 7 pigmentových znamének.

V padesáti už jich má 15, tedy více než dvojnásobek,“ doplňuje dermatoložka. To, co by mělo každého člověka varovat, je náhlá změna jeho znaménka, jeho ztmavnutí nebo nerovnoměrné probarvení, změna tvaru a vystoupnutí nad úroveň.

Měnící se znaménko může svědit, případně je lehce zranitelné a snadno krvácí. „Podezřelá jsou znaménka, která nemají ostré ohraničení a pravidelný tvar, jsou asymetrická, jejich průměr je větší než 5 milimetrů, barevně jsou nejednotná a jejich povrch není hladký,“ popisuje MUDr. Arenbergerová.

Pokud člověk takové podezřelé znaménko objeví, je nutné, aby ihned navštívil kožního lékaře, který jej vyšetří. Ideální je, když si lidé nechávají pravidelně kontrolovat svá znaménka jednou za rok u dermatologa. Jak se bránit rakovině kůže

V souvislosti se zvyšujícím se výskytem zhoubných kožních nádorů melanomů se velmi často mluví o prevenci tohoto onemocnění. Jak by správná prevence měla vypadat a kdo je tímto onemocněním nejvíce ohrožen, komentuje primářka Dermatovenerologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Ivana Krajsová, MBA.

Dá se říci, co stojí za nárůstem počtu melanomů?

Hlavní příčinou je změna životního stylu, stále stoupající obliba opalování, solárií i zimních dovolených u moře. I když se zvyšuje informovanost veřejnosti, pořád zůstává nezanedbatelná skupina lidí, kteří této osvětě nevěnují pozornost, nebo ji dokonce ignorují. Přitom až 80 procent všech kožních nádorů je opravdu vyvoláno působením UV záření a je tak možné jejich vzniku zabránit základní primární prevencí.

Můžete být konkrétní?

Základem všeho je chránit pokožku před UV paprsky, to znamená nevystavovat ji přímému působení slunce, a to zejména mezi 11. a 14. hodinou. Při pobytu na slunci je vždy nutné používat přípravky s ochrannými UVB i UVA filtry, přičemž důležité je i správné zvolení výšky ochranných faktorů. V tomto případě platí, že čím světlejší kůže, čím blíže rovníku se nacházíme a čím delší dobu jsme na slunci, tím vyšší filtr je nutné zvolit.

Existuje nějaká riziková skupina, jsou osoby, které jsou více ohroženy vznikem melanomu?

Především jsou to lidé se světlou kůží a sklonem k tvorbě pih nebo ti, kteří se v dětství a dopívání opakovaně spálili na slunci. Do ohrožené skupiny patří také lidé s mnohočetnými běžnými nebo dysplastickými névy a samozřejmě pacienti, kteří již melanomem jednou onemocněli.

V roce 2013 bylo během 7. ročníku „Stanu proti melanomu“ vyšetřeno 4423 návštěvníků a lékaři odhalili celkem 128 zhoubných kožních nádorů, konkrétně 78 bazaliomů, 19 spinaliomů a 31 melanomů.

„Stan navštívily téměř ze dvou třetin ženy. Velký zájem byl i o vyšetření dětí a mladistvých, kteří tvořili více než 8 procent zájemců o preventivní prohlídku,“ komentuje výsledky přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV a předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.

Článek vyšel v časopise Moje Zdraví

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Vypadáte jako kdybyste spadli z jiné planety, protože se vám v práci skutečně nic nedaří a nevíte, co se kolem děje. Je na vás vidět přepracovanost. Pokud můžete, vezměte si radši…

Nejčtenější články

Doporučujeme