Mikuláš s anděly a čerty z Polabského národopisného muzea. Foto: Profimedia

Mikuláš s anděly a čerty z Polabského národopisného muzea. Foto: Profimedia

Mikuláš s typickou berlou a mitrou. Foto: iStock
Mikuláš může pobavit i dospělé. Foto: Profimedia
Mikuláše v jiných zemích doprovází různé postavy. Do 18. století tomu tak bylo i v Česku. Foto: iStock
Čert je tradičním symbolem zla a potrestání hříšníků. Foto: iStock
7
Fotogalerie

Kdy chodí Mikuláš a jaké tradice jsou s ním spojené?

Kdy je Mikuláš a jaký byl jeho skutečný život? Proč se Mikuláš slaví 5. prosince? Víte, jaké postavy dříve s Mikulášem za dětmi chodily a které další tajemné bytosti a zvyky byly spjaté s adventem? A vůbec: proč Mikuláš nosí dárky?

Kdo byl svatý Mikuláš

Mikuláš z Myry se narodil ve 3. století v turecké Pataře, přičemž přesný rok není známý; prameny hovoří o letech 280 až 286. Narodil se do křesťanské rodiny, víře byl oddaný a proslul jako její obránce před pohanstvím. Stal se v Myře biskupem a už za svého života byl velmi oblíbený, protože soucítil s chudými, zastával se nespravedlivě obviněných, byl štědrý, a podle jedné legendy dokonce rozdal rodinné jmění chudákům. Na jeho přímluvu se odehrálo velké množství zázraků, proto se mu někdy říká Mikuláš Divotvůrce.

Víte, kde se vzala tradice mikulášské nadílky? Podívejte se na video:

Svatý Mikuláš je jedním z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství, je patronem námořníků, obchodníků, lukostřelců, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Podle jedné legendy dokázal oživit děti, které zavraždil a naložil nasolené do sudů zlý hostinský, proto není divu, že je také patronem dětí. Bývá zobrazován jako starší biskup s krátkým vousem, ale jak ve skutečnosti vypadal, není jasné. Mívá mitru a tři jablka (nebo zlaté koule) jako symbol dobrého skutku, kdy podle legendy vyplatil tři dcery dlužníka z nevěstince. Zkomolením jeho jména a přidáním dalších atributů, jako jsou saně, sobi a pytel s dary, vznikl americký Santa Claus.

Proč se Mikuláš slaví 5. prosince?

Mikuláš zemřel patrně 6. prosince někdy mezi lety 345 až 352 a právě 6. 12. má v kalendáři svátek. Z dnešního pohledu se tedy může zdát zvláštní, že děti navštěvuje ne v den svého svátku, ale už v jeho předvečer. Je to ale logické, vyjdeme-li z historické skutečnosti, kdy naši předkové chápali coby začátek nového dne západ slunce dne předchozího. Proto se mikulášská obchůzka a nadílka koná již 5. prosince, i když svátek sv. Mikuláše připadá na šestého.

KDY CHODÍ MIKULÁŠ
Rok Den v týdnu
Mikuláš 2024 Čtvrtek
Mikuláš 2025 Pátek

Proč nosí Mikuláš dárky?

Svatý Mikuláš byl znám svou dobrotivostí a péčí o chudé a potřebné. Právě legenda o jeho dobrotivosti, například příběhy o dávání dárků chudým, vedla k vytvoření tradic, při kterých přináší dárky a sladkosti dětem. V Česku a na Slovensku v předvečer jeho svátku obchází vlídný, vysoký, důstojný a bělovousý stařec děti, aby je ocenil za slušné chování. Na hlavě má špičatou čepici mitru, v ruce berlu a pod paží knihu hříchů. Oblečený je do červeného či bílého pláště. Je to takový předvoj Ježíška, který děti odměňuje za to, že byly hodné.

Proč chodí s Mikulášem čert a anděl?

Čert s andělem, kteří Mikuláše doprovázejí, představují zlo a dobro. Pověst říká, že Mikuláš se kdysi utkal v boji s ďáblem, který ho dodnes pokorně doprovází právě v podobě čerta. Anděl má za úkol napravovat zlobivé děti, které si čert chce odnést do pekla. Všichni tři dohromady tvoří celek symbolizující svět: je v něm jak zlo, jež si zaslouží trest, ale současně i dobro, které může svou silou napravovat hříšníky a dávat jim novou šanci. 

Mikuláše dříve doprovázela Smrtka i obecní policajt

V současné době je Mikuláš doprovázen anděly a čerty, ale ne vždy tomu tak bylo. Ještě v 18. století jej doprovázela celá družina, která vypadala jako ta o masopustu. Jejími členy byly různé bytosti včetně Smrtky. Později doprovázel Mikuláše třeba obecní policajt či čert. Oba měli jasně danou roli – jejich úkolem bylo symbolicky trestat a strašit zlobivé děti. Anděl je v této trojici nejmladší.

Víte, kdo děti vyplácel metlou?

Kromě tradiční trojice se však kolem svátku svatého Mikuláše objevovaly i jiné tajemné postavy. Třeba Barborky, Lucie nebo Ambrož, který děti honil a lákal na sladkosti, místo nichž je vyplácel metlou. Měl bílý hábit a na hlavě velký špičatý klobouk. V lidové tradici se v adventu setkáváme i s dalšími postavami: Klibna chodila na Kouřimsku strašit do stavení, Peruchta trestala za nestřídmost.

Lidé věřili, že advent je magické období. Kromě toho, že se mohly objevit tajemné bytosti, prováděly se i různé obřady, které měly zajistit prosperitu v následujícím roce. Lidé si vyráběli talismany, jež měly chránit před škodlivými silami, přinášely dobré zdraví či ovlivňovaly počasí, aby byla dobrá úroda.

Advent jako čas střídmosti

Adventní čas byl dobou, kdy se naši předci drželi zkrátka. Je to logické – zásoby byly omezené a oni věděli, že budou potřebovat maso, alkohol i další dobroty na sváteční hostinu v době Vánoc. Kolem Mikuláše byl čas začít s přípravou cukroví, nejprve se pekly perníčky, které tak měly dostatek času se rozležet. Původně se jim říkalo peprníky, protože se do těsta přidával i pepř. Mikulášské perníčky byly součástí nadílky, kterou mohl Mikuláš děti obdarovat.

Vánoční trhy v období Mikuláše jako zdroj zásob na zimu

V období Mikuláše se pravidelně konaly výroční trhy, kde se prodávaly nejen peprníky, ale také další potraviny, teplé oblečení a další potřeby nutné pro život. Lidé se sjížděli, aby se zásobili před dlouhým a temným obdobím, jakým zima bývala, a také aby prodali své výrobky. Časem zde lidé začali nakupovat i drobné dárky, kterými mohli obdarovat své okolí. Na území Německa a Rakouska se trhy v období Mikuláše konaly již na přelomu 13. a 14. století, postupně se rozšířily do celé Evropy.

Doporučujeme

Články odjinud