Kdy chodí Mikuláš a jaké tradice jsou s ním spojené?

1 komentář

František
5. prosince • 7:28

Ano, chodí se večer před tím svátkem, který je až 6. 12. Naši předkové se touto tradicí, že "den začíná večerem", inspirovali Biblí. Čteme o tom v knize Genesis ve zprávě o stvoření a v Evangeliích u ukřižování Pána Ježíše Krista, kdy v pátek "byl večer a začínala právě sobota". A je to nakonec od Pána Boha dobře vymyšlené, že než má člověk něco udělat, tak se na to napřed má dobře vyspat.
Je ovšem málo známé, že tradice tří bytostí u tohoto svátku s Biblí už nekoresponduje a doslova si s ní protiřečí. Mikuláš, symbolizující Ježíše Krista, by nikdy za "spolupracovníka" v nápravě povahy dětí nebral čerta neboli Satana. To je bytost, která se Bohu vzpírá a škodí, kde může. Je to tedy poněkud spletené dohromady tou lidskou tradicí, která se snažila zprávy Bible "vylepšit". Čert je Boží nepřítel a ne dle některých pohádek postava člověku dokonce pomáhající nebo dokonce přátelská. Postava anděla je v pořádku. Nakonec nejdůležitejší je stejně to, zdali vlídným slovem včas a během celého roku povzbuzujeme děti, aby byly hodné a motivujeme je průběžně a nikoliv až 5. 12.

Doporučujeme

Články odjinud