Moderní oční chirurgie – efektivní řešení problému se zrakem

11. 10. 2006
Moderní oční chirurgie – efektivní řešení problému se zrakem
Každý den se setkáváme s využitím moderních technologií, které ve většině případů lidem usnadňují a zpříjemňují život. V medicíně toto pravidlo platí dvojnásob. Dříve jen těžko představitelné zákroky jsou dnes díky technologickému pokroku naprosto běžnými záležitostmi.

Jedním z takovýchto „zázraků“ jsou i laserové operace očních vad. Informace o operačních metodách nám poskytl profesor MUDr. Pavel Kuchynka,CSc., předseda České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) a zástupce České republiky ve výboru Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie (ESCRS), který provádí tyto operace v OČNÍM CENTRU PRAHA.

Které oční vady lze operací odstranit? Pokud máte refrakční vadu – krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus, je pro vás řešení – refrakční zákrok excimerovým laserem. Nejnověji lze pomocí tohoto laseru řešit i presbyopii – vetchozrakost. Toto onemocnění postihuje téměř všechny lidi kolem 40 roku života. Naše pracoviště jako jedno z mála v ČR se zabývá operativním řešením, což je v léčbě převratné. Neboť oční lékaři doposud mohli jen předepisovat brýle. Jedná se o chirurgický zákrok, který se provádí na rohovce. Pomocí laserového paprsku se změní zakřivení rohovky a tím její dioptrická mohutnost. Excimer laserový paprsek odstraní přesně definovanou tloušťku rohovky. Výsledný efekt zákroku je proto dobře předvídatelný.

Jakou operační techniku používáte? V OČNÍM CENTRU PRAHA používáme nejmodernější typ laseru – VISX S4 CustomVue laser. Laser VISX STAR S4 IR je již sedmou generaci excimerových laserů, které společnost VISX vyvíjí od roku 1987, kdy byl poprvé uveden funkční excimerový laser a léčen první pacient. Nejnovější sofistikované technologie použité u systému STAR S4 IR staví tento model na přední pozici v moderní refrakční chirurgii, která klade především důraz na šetrnost zákroku a jeho precizní provedení. Šetrnost zákroku je zaručena minimálním průměrem paprsku 0,65mm, který je využíván k přesnému vyhlazení jemných zakřivení rohovky.

Jak probíhá samotná operace? Při odstranění refrakčních vad jsou se využíváme dvě techniky – PRK a LASIK.

Operační technika PRK (Photorefractive Keratectomy) – vlastní excimer laserový zákrok se provádí na povrchu rohovky po odstranění její epitelové vrstvy. PRK - laserový zákrok po odstranění epitelu.

PRK je provázen delší stabilizací zrakové ostrosti (týdny až měsíce) a také větší pooperační bolestí. Ta může přetrvávat několik dnů po zákroku. Použitelného vidění se dosáhne asi za 3-5 dnů po zákroku. K tomuto typu zákroku jsou vhodní pacienti s nízkou až střední krátkozrakostí.

Operační technika LASIK (laser in situ keratomileusis) – vlastní excimer laserový zákrok se provádí v hlubších vrstvách rohovky (stromatu) po předchozím seříznutí a odklopení lamely rohovky. Po ukončení laserové ablace se lamela přiklopí na původní místo. Pooperační bolest je po LASIKu minimální v trvání do několika hodin po zákroku. Stabilizace zrakových funkcí je rychlejší než u PRK. Použitelné vidění je již druhý den po zákroku. K zákroku LASIK jsou vhodní pacienti se všemi stupni krátkozrakosti, nižším a středním stupněm dalekozrakosti a s astigmatismem. LASIK – odklopení lamely rohovky a laserová ablace. Stav po přiklopení lamely zpět

Další operační technikou je EpiLASIK – vlastní excimer laserový zákrok se provádí těsně pod povrchem rohovky. Pomocí speciálního tupého nože se odpreparuje povrchní vrstva rohovky - epitel. Tato velmi tenká epitelová lamela se odklopí, provede se laserový zákrok a na konci výkonu se lamela opět přiloží na původní místo. Pooperační bolest může přetrvávat do 24 hodin po zákroku. Použitelného vidění pacienti dosáhnou za 2 – 3 dny po zákroku.

Všechny tyto zákroky jsou i přes jejich složitost v OČNÍM CENTRU PRAHA běžnou záležitostí a během měsíce jich provedeme desítky. Pro lepší představu operace jednoho oka i s předoperační přípravou trvá zhruba 30 minut. Okamžitě po zákroku pacient opouští kliniku. Samozřejmě je možné postoupit operaci obou očí současně. Pro pracovně vytížené a mimopražské pacienty provádíme v OCP zákroky i v sobotu. Pacientům se snažíme vyjít vstříc také nejkratší objednací lhůtou do 2 týdnů.

Dalším z častých očních problému je šedý zákal. Je také v tomto případě možnost operační léčby? Šedý zákal - katarakta, z řeckého slova kataraktes (vodopád) je onemocnění, při němž dochází k postupnému zkalení oční čočky. Průnik světla dopadajícího na sítnici je tak omezen a dochází ke zhoršení zrakových funkcí. Šedý zákal je v současné době běžné oční onemocnění s možností efektivní léčby. Podstatou operace je nahrazení zkalené čočky umělou nitrooční čočkou. Nejnovější přístrojová technika a dlouholetá praxe operatérů učinila z operace šedého zákalu jednu z nejbezpečnějších a nejvíce úspěšných operací. Pro pacienty OČNÍHO CENTRA PRAHA je běžnou praxi absolvovat vstupní vyšetření a operaci prvního oka během jednoho dne a tak efektivně využít čas.

autor: Sandra Řeháková Sidlo kliniky: Oční Centrum Praha a.s., Janovského 48, 17000 Praha 7 http://www.ocp.cz>www.ocp.cz nebo http://www.operaceoci.cz>www.operaceoci.cz

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Červnové dny jsou jako stvořené ke koupání a relaxaci u vody. Neberte pracovní povinnosti tak moc vážně a dopřejte si klidně den volna a vyrazte s dětmi někam na koupaliště anebo do…