Moderní technika pomůže zachraňovat dětské životy

16. 2. 2007
Moderní technika pomůže zachraňovat dětské životy
Zachraňovat životy novorozenců a dětí pomohou v novém roce 2007 moderní přístroje pro umělou plicní ventilaci- ventilátory Evita XL. Těchto pět nových přístrojů darovalo občanské sdružení se symbolickým názvem Život dětem Jednotce intenzivní a resuscitační péče z Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty UK v Praze na Karlově.

Hlavními specializacemi Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s celostátní působností je oblast dědičných poruch metabolismu (látkové výměny), poruchy vývoje, revmatické choroby, choroby trávící soustavy a jater, poruchy imunity a alergie, dorostové problematiky včetně nové morbidity mládeže. Klinika má Jednotku intenzivní a resuscitační péče, která je stále plně vytížena a řeší závažné ohrožení života u dětí bez rozdílu věku. Ročně je na uvedenou jednotku přijato kolem 300 dětí od novorozeneckého věku až po dospívají. U více než jedné poloviny z nich je nutná umělá plicní ventilace v důsledku selhání některé z důležitých životních funkcí.

Ventilátory se používají v případech dechové nedostatečnosti, jejíž příčin může být celá řada. Potíže s dýcháním mohou mít děti z mnoha důvodů, například může jít o nezralost plic, onemocnění plic, onemocnění srdce a oběhového systému či selhání dalších životně důležitých orgánů. Nákup špičkových přístrojů byl financován z peněz darovaných laskavými lidmi při tradiční sbírce známé pod názvem „Srdíčkové dny“ a také z peněz od firemních dárců. Cena uvedených zdravotnických přístrojů činí 7 415 880,- Kč. Společně s ventilátory občanské sdružení Život dětem slavnostně předalo další techniku – infúzní techniku ( infúzní pumpy, lineární dávkovače a pracovní stanici ) v hodnotě 269 997,- Kč. Finanční prostředky na zakoupení pump sdružení získalo ze společného charitativního projektu zaměstnanců společnosti Eurest, spol. s.r.o.. Ventilátory (přístroje pro umělou plicní ventilaci) této nové generace pomohou zachránit život miminku s nízkou porodní hmotností, které se narodilo před několika dny, stejně jako dospívajícímu. Zkrátka, je možné je použít v celém dětském věku. Tato moderní technika poskytuje malým pacientům odpovídající ventilační podporu v souladu s nejnovějšími poznatky v této problematice. Přístroje vždy respektují požadavky nemocného dítěte, dokáží se například velmi přesně sladit s dechovým rytmem dítěte apod..

Také druhý dar je pro Jednotku intenzivní péče důležitý. Kriticky nemocným dětem je nutné podávat nitrožilně řadu léků a umělou výživu (cukry, bílkoviny, tuky, důležité ionty ..). K aplikaci medikamentů a umělé výživy slouží zakoupené infúzní pumpy a lineární dávkovače, které umožňují přesné dávkování ( např. množství léků v mikrogramech/kg hmotnosti a minutu). Zajišťují naprosto kontinuální podávání umělé výživy. Zvýšením počtu a obnovou zastaralých pump se jednoznačně zlepší kvalita poskytované péče.

Občanské sdružení Život dětem se na pomoc oddělením pečujícím o zdraví dětí specializuje už sedmým rokem. Systematicky pomáhá zdravotnickým zařízením po celé republice. Pracovníci občanského sdružení Život dětem si velmi váží všech dárců a podporovatelů práce sdružení a jsou si vědomi, že bez jejich praktických projevů důvěry by těžko mohli nemocným a opuštěným dětem v České republice pomáhat.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Bez velkého váhání využijte možnosti investovat, pokud se vám dnes naskytne. Když už nevyděláte pořádný balík, tak určitě neproděláte. Vypadá to ale, že risk pro vás bude tentokrát zisk.…

Recepty pro vás Další recepty