Moderní technika pomůže zachraňovat dětské životy

16. 2. 2007
Moderní technika pomůže zachraňovat dětské životy
Zachraňovat životy novorozenců a dětí pomohou v novém roce 2007 moderní přístroje pro umělou plicní ventilaci- ventilátory Evita XL. Těchto pět nových přístrojů darovalo občanské sdružení se symbolickým názvem Život dětem Jednotce intenzivní a resuscitační péče z Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty UK v Praze na Karlově.

Hlavními specializacemi Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s celostátní působností je oblast dědičných poruch metabolismu (látkové výměny), poruchy vývoje, revmatické choroby, choroby trávící soustavy a jater, poruchy imunity a alergie, dorostové problematiky včetně nové morbidity mládeže. Klinika má Jednotku intenzivní a resuscitační péče, která je stále plně vytížena a řeší závažné ohrožení života u dětí bez rozdílu věku. Ročně je na uvedenou jednotku přijato kolem 300 dětí od novorozeneckého věku až po dospívají. U více než jedné poloviny z nich je nutná umělá plicní ventilace v důsledku selhání některé z důležitých životních funkcí.

Ventilátory se používají v případech dechové nedostatečnosti, jejíž příčin může být celá řada. Potíže s dýcháním mohou mít děti z mnoha důvodů, například může jít o nezralost plic, onemocnění plic, onemocnění srdce a oběhového systému či selhání dalších životně důležitých orgánů. Nákup špičkových přístrojů byl financován z peněz darovaných laskavými lidmi při tradiční sbírce známé pod názvem „Srdíčkové dny“ a také z peněz od firemních dárců. Cena uvedených zdravotnických přístrojů činí 7 415 880,- Kč. Společně s ventilátory občanské sdružení Život dětem slavnostně předalo další techniku – infúzní techniku ( infúzní pumpy, lineární dávkovače a pracovní stanici ) v hodnotě 269 997,- Kč. Finanční prostředky na zakoupení pump sdružení získalo ze společného charitativního projektu zaměstnanců společnosti Eurest, spol. s.r.o.. Ventilátory (přístroje pro umělou plicní ventilaci) této nové generace pomohou zachránit život miminku s nízkou porodní hmotností, které se narodilo před několika dny, stejně jako dospívajícímu. Zkrátka, je možné je použít v celém dětském věku. Tato moderní technika poskytuje malým pacientům odpovídající ventilační podporu v souladu s nejnovějšími poznatky v této problematice. Přístroje vždy respektují požadavky nemocného dítěte, dokáží se například velmi přesně sladit s dechovým rytmem dítěte apod..

Také druhý dar je pro Jednotku intenzivní péče důležitý. Kriticky nemocným dětem je nutné podávat nitrožilně řadu léků a umělou výživu (cukry, bílkoviny, tuky, důležité ionty ..). K aplikaci medikamentů a umělé výživy slouží zakoupené infúzní pumpy a lineární dávkovače, které umožňují přesné dávkování ( např. množství léků v mikrogramech/kg hmotnosti a minutu). Zajišťují naprosto kontinuální podávání umělé výživy. Zvýšením počtu a obnovou zastaralých pump se jednoznačně zlepší kvalita poskytované péče.

Občanské sdružení Život dětem se na pomoc oddělením pečujícím o zdraví dětí specializuje už sedmým rokem. Systematicky pomáhá zdravotnickým zařízením po celé republice. Pracovníci občanského sdružení Život dětem si velmi váží všech dárců a podporovatelů práce sdružení a jsou si vědomi, že bez jejich praktických projevů důvěry by těžko mohli nemocným a opuštěným dětem v České republice pomáhat.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Dneska nezatěžujte orgány rovnováhy a na všechno se dobře soustřeďte. Jen tak dosáhnete úspěchu a ochráníte se před možnými úrazy. Měsíc v úplňku je sice až zítra, ale jeho síla je pro vás…