Na scénu vstupuje Počítač

31. 5. 2004
Zajímavým obrázkem současného stavu je teorie E. Berna, který říká, že celý život fungujeme v jednom ze tří základních stavů – Rodič, Dospělý nebo Dítě. Dospělý je podle něj podobný počítači - racionálně vyhodnocuje situace kolem sebe a logicky volí nejlepší variantu. City se ho netýkají, ty zůstávají Dítěti. Berneho teorie – jinak velmi zajímavá a výstižná – jako by v tomto bodě „vypadla z oka“ tomu, jak funguje dnešní společnost!

Na jeviště života razantně vstupuje od pocitů oproštěný „pan Počítač“ jako ideální zosobnění Berneho modelu. Jeho úspěch je postavený na povzbuzování ctižádosti, dravého sebeprosazování a tvrdé, vyčerpávající práce. Pokud na to přistoupíme, co se pak stane s naší citlivostí, citovou nádrží a s našimi vztahy? Pod stálým tlakem spěchu a výkonnosti nám na druhé lidi nezbývá příliš mnoho času. Žijeme v malých uzavřených skupinách a svou přirozenou potřebu „pohlazení“ sytíme čím dál víc prostřednictvím náhradních podnětů – sledováním televize, jedením sladkostí, povrchní zábavou a chováním domácích mazlíčků. Naše pocity a jejich prožívání se však nemohou jen tak ztratit. Nevěřím, že jako dospělí se od nich můžeme beztrestně odříznout. Pokud to uděláme, bude v nás někde vespod kvasit a podvědomě bublat nejistota, úzkost a strach. Naše Dítě pak začne hrát zraňující a nebezpečné hry. (Sám Berne prý žil poměrně uzavřený a nešťastný život – netroufal si jít do opravdu vřelých a vyživujících vztahů.)

Zakladatelka rodinné terapie V. Satir vidí dospělost jinak než Berne: Zdravý dospělý dokáže brát do úvahy v každé situaci jak věcnou stránku, tak svoje pocity i pocity druhých. Současně je pro něj důležité porozumět smyslu dané situace.

Typ Počítač je podle ní jen jedním z možných nezdravých způsobů reakce na stresující situaci. Typ Počítač se ji snaží vyřešit tím, že škrtá svoje pocity a pocity druhých a snaží se „věcně a objektivně“ zaměřit na řešení dané konkrétní situace. Tím ovšem často zraňuje druhé a zapírá sám sebe. Jeho život je neradostný, citová nádrž poloprázdná, pro dosažení uspokojení hraje neurotické hry. Lidé, kteří mají sklon k podobnému chování, mohou být dnes velmi úspěšní, ale současně bývají se životem nespokojení a často nešťastní. Realita je totiž složitější a bohatší, než jak ji chápe pan Počítač, a dává nám dost prostoru k nalezení radosti. Kromě hmotné roviny, v níž je typ Počítač tak úspěšný, má i rovinu vztahovou a duchovní. Vztahovou rovinu tvoří síť vztahů, ve kterých se od narození až do smrti pohybujeme a ve které žijeme stejně reálně jako ve hmotné rovině. Duchovní rovina je zaměřená na hledání smyslu naší činnosti a významu naší existence na světě.

„Pohlazení“ od druhých lidí, která doplňují naši citovou nádrž, jsou pro nás stejně životně důležitá jako potrava a bez nalezení smyslu je náš život prázdný a bezútěšný. Když se naučíme starat o své citové potřeby ve vztazích i o smysluplnost toho, co děláme, budeme žít v úplně jiném než „počítačovém“ světě.

I když je v dnešní společnosti populárnější spíše Berneho Počítač, model dospělého, který nabízí V. Satir, pokládám za zralejší a zdravější. Život se spokojeným a „nasyceným“ vnitřním dítětem ve vztazích s podobně zaměřenými lidmi je daleko jednodušší a prostší – i v naší na výkon a potlačování citů zaměřené společnosti.


Ukázka je z knihy: Obejměte své vnitřní dítě autor: Dvořák Vydalo nakladatelství PORTÁL rok vydání: 2004 rozsah: 184 stran Cena: 249,-

Setkání s našimi nejhlubšími pocity - s naší citlivostí, zranitelností a opravdovostí. Je o radosti a smutku, o lásce a hněvu, o hlubším prožitku, který se skrývá za naší každodenní skutečností - zkrátka o dítěti v nás. Dobrý vztah k našemu "vnitřnímu dítěti" nám umožní s pochopením a láskou přijmout i jeho negativní pocity - bolest, strach a hněv. To pomáhá vyléčit naše stará zranění a dodává novou naději na cestě životem, která nás ještě čeká. V první části knihy Radost z prožívání budete mít příležitost setkat se se svým vnitřním dítětem v jeho různých podobách. Najdete zde řadu experimentů, které vám umožní vyzkoušet si na vlastní kůži setkání s vnitřním dítětem, popis některých problémů, s nimiž se při tom můžete setkat, a návrh, jak je řešit. Nejprve se setkáte se se svým radostným a kreativním dítětem a poté se smutným a zraněným dítětem. Pak se zaměříme na jeho strach, hněv a úzkost. V této části budete mít také příležitost poznat a "vychovávat" svého "vnitřního rodiče", který v nás vede s vnitřním dítětem neustále dialog - aby byl dostatečně citlivý a současně pevný, tak aby byl tvému dítěti oporou. Druhá část - Osvoboďte své vnitřní dítě - je zaměřená na práci se zakletími, které jsme při své výchově přijali, a na zdravý rozvoj a růst našeho vnitřního dítěte.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Pokud máte nějaké to kilo navíc, tak se dejte do cvičení. Není to pro vás ideální koníček, ale nutnost. Uvidíte, že se vám bude tato aktivita líbit, protože si nakonec zpevníte všechny…

Nejčtenější články

Doporučujeme