Nadváha a obezita – zdravotní problém nejenom u dospělých

Nadváha a obezita – zdravotní problém nejenom u dospělých

V loňském roce byla u reprezentativního vzorku populace provedena epidemiologická studie, která zjišťovala výskyt nadváhy a obezity a jejich vztah k příjmu potravy, k pohybové aktivitě, trávení volného času a rovněž k výskytu zdravotních komplikací.

Cílem studie bylo stanovit současný stav v prevalenci obezity v ČR - tato výchozí data budou sloužit k hodnocení účinků plánovaných programů prevence obezity. Jejím iniciátorem byla Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Národní radou pro obezitu. Studie byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví ČR a Potravinářskou komorou a byla realizována společností STEM/MARK. Respondenti byli jednak dospělí ve věku nad 18 let, a dále pak děti ve věku 6 – 12 let a 13 - 18 let.

V posledních letech je velká pozornost věnována dětské obezitě. V Evropě byl zjištěn poměrně vysoký vzestup výskytu obezity v dětství, ke kterému dochází i v zemích s nižší prevalencí obezity v dospělosti (např. v Itálii). V České republice se obezita a nadváha vyskytuje u 52 % osob nad 18 let, u dětí se prevalence obezity mění podle věkových kategorií – nejnižší je ve skupině 13 - 17 let, kde dosahuje 11 %. V této věkové kategorii je ale závažný i poměrně častý výskyt podváhy, kterou studie zjistila u 7 % dospívajících, u dívek dokonce v 10 % případů. U dětí ve věku 6-12 let byla obezita a nadváha zjištěna celkem u 20 % dětí.

Vznik nadváhy a obezity je výrazně častější u dětí, které mají obézní rodiče. Tento fakt by měl být zohledněn v prevenci - obézní rodiče by vzhledem ke zvýšenému riziku nadváhy a obezity svých dětí měli jejich stravování a pohybové aktivitě věnovat velkou pozornost. Rodiče se zhruba ve čtvrtině případů mýlí v odhadu váhy svých dětí. Podle zjištění studie ji ve 13 % podhodnocují (považují dítě za štíhlejší) a stejně často nadhodnocují (považují ho za silnější než ve skutečnosti je). V odhadu své váhy se mýlí i samy děti - ve věku 13 - 17 let 8 % dětí patří do nižší kategorie váhy, než se samy zařazují. Tento trend je výraznější u dívek, které svoji váhu nadhodnocují ve 12 % případů. Chlapci svou váhu považují spíše za nižší než je (v 6 %). Důsledkem tohoto chybného hodnocení své váhy u dívek je poměrně častá snaha zhubnout. Alespoň jednou se snažilo zhubnout 50 % dívek, u chlapců pouze 16 %.

Také mladší děti jsou se svou váhou poměrně často nespokojené. U obézních dětí ve věku 6 - 12 let dosahuje podíl nespokojených 32 %. Mnoho času přitom děti stráví pasivně - více než 16 hodin týdně před televizí a u počítače. Z pohybových aktivit nejčastěji hrají na honěnou a další dětské hry - tyto aktivity provádějí 3,5x týdně, následuje jízda na kole, domácí práce a skákání přes gumu. Pro příjem potravy u dětí této věkové skupiny je typická konzumace volných tuků, sladkostí a potravin bílkovinné povahy (maso, ryby, vejce a luštěniny). Méně dětí konzumuje obiloviny a zeleninu, včetně brambor. Při srovnání štíhlých dětí s dětmi s nadváhou ve spotřebě potravin a nápojů konzumují děti s nadváhou častěji brambory, slazené nápoje s vysokým obsahem cukru, méně často slazené nápoje s nižším obsahem cukru. Poněkud lepší stravovací zvyklosti mají dívky, které jí více ovoce, zeleniny (mimo brambor), méně obilovin, masných výrobků a tučného masa.

Dospívající ve věkové kategorii 13 - 17 let, kteří trpí obezitou, konzumují významně méně ovoce, zeleniny, tmavého pečiva a ryb než jejich štíhlí vrstevníci, častěji si naopak dopřávají prorostlé maso. Z hlediska pitného režimu pijí obézní děti méně často džusy. Významně více času tráví před televizí a v zaměstnání, méně času sportem. Cvičení věnují mnohem více času chlapci než dívky.

Stoupající výskyt obezity u dětí vyžaduje zlepšení postupů prevence obezity i zlepšení péče o děti, které již obézní jsou. Proto probíhají výzkumné programy, které se zabývají stanovením postupů vhodných pro prevenci, ale i pro léčbu obezity v dětství. Jedním z takovýchto projektů je multicentrická evropská studie DIOGenes (Diet, Obesity and Genes). V této studii je sledován účinek množství bílkovin a složení sacharidů (cukrů) v dietě. Do studie jsou zařazováni rodiče s dětmi – kritéria vyžadují, aby se zúčastnil alespoň jeden obézní rodič s alespoň jedním dítětem ve věku od 6 do 18 let nezávisle na jeho hmotnosti, mohou se ale zúčastnit i celé rodiny. Obézní rodič dostane na dva měsíce zdarma nízkoenergetickou dietu ve formě nápojů a polévek, v následujícím šestiměsíčním období pak všichni členové rodiny, kteří se studie zúčastní, pokračují v dietě, kterou pravidelně konzultují s dietology a s lékaři. Výsledkem studie bude zhodnocení úlohy obsahu bílkovin a skladby sacharidů v dietě ve vztahu k léčbě i prevenci obezity a nadváhy. Bližší informace o studii lze získat na adrese www.obesitas.cz nebo na telefonech 224 905 350, 224 90 5312 nebo 224 905 323.

MUDr. Marie Kunešová, CSc. Předsedkyně České obezitologické společnosti

Doporučujeme

Články odjinud