Náhražky sýrů v restauracích!

25. 1. 2007
Náhražky sýrů v restauracích!
Náhražky sýrů z rostlinných tuků, na které Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) a GARDE Ekologický právní servis (GARDE - EPS) v září upozornily, se neobjevují pouze v obchodech. Jsou spotřebitelům ve velké míře nabízeny i v restauracích, zejména pizzeriích. V severočeském regionu bylo SOS upozorněno hned na 19 restaurací, které v jídelním lístku nabízejí sýr, ale ve skutečnosti namísto něj užívají levnější náhražku. SOS se proto obrátilo na dozorové orgány s podnětem k zahájení kontrolních šetření.

Jako sýry jsou obvykle v jídelních lístcích deklarovány např. tyto výrobky z rostlinného tuku: Ambra, Mistr Pizza à la mozzarella (1 kg), Caloger pizza (2 kg), Alternative (2,5 kg), Pizza Mia – sýrový výrobek (1 kg), Sir na pizzu, Mozzarella Caloger a další. Proto kromě toho, že nesmí být označeny jako sýr (což jejich výrobci obvykle respektují), tak také nesmí být za sýry vydávány jiným způsobem. „To znamená, že tyto produkty nejen nesmí být jako sýry nabízeny v obchodech, ale rovněž se jako sýry nesmí označovat v jídelních lístcích restaurací,“ upozorňuje tisková mluvčí SOS Ivana Picková.

„Spotřebitelé si v poslední době stěžují na kvalitu takového lidového restauračního pokrmu jako je smažený sýr a často se k nám také dostávají jejich pochybnosti o kvalitě sýrů v různých salátech nebo například na pizze,“ dodává Ivana Picková. Už v minulosti SOS a GARDE - EPS označily praxi klamavého způsobu prodeje analogů sýrových výrobků v obchodních řetězcích za potenciálně nebezpečnou. Průměrný spotřebitel totiž může být podobným přístupem obchodníků klamán.

Praxe nahrazování složek pokrmů levnějšími nemlékárenskými produkty v restauracích je o to nebezpečnější, že spotřebitel je odkázán pouze na chuťový a čichový vjem z pokrmu bez možnosti zjištění rozlišující informace na obalu výrobku, jako je tomu u klasického prodeje v obchodě. Proto se SOS a GARDE - EPS obrátily s podnětem k zahájení kontrolních šetření v restauracích na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a Českou obchodní inspekci, aby prošetřily, zda a do jaké míry dochází k nepoctivému prodeji a klamání spotřebitele podle § 3 a § 8 zákona o ochraně spotřebitele.

„Je právem spotřebitele, aby za své peníze obdržel produkt odpovídající jakosti a kvalitě, kterou očekává. Vzhledem k závažnosti a předpokládanému rozsahu těchto klamavých praktik se nabízí i trestněprávní odpovědnost dotčených osob. Pokud kontrolní šetření dozorových orgánů prokáží poškozování spotřebitelů v restauracích, nevylučujeme vůči jejím provozovatelům další právní kroky,“ uzavírá tisková mluvčí SOS Ivana Picková.

Bohužel, Česká obchodní inspekce se domnívá, že nejde o problém klamání spotřebitele, který by s ohledem na to, že jde o potravinu, spadal do její kompetence a doporučila obrátit se na SZPI. SZPI odmítlo podnět SOS také z důvodu nepříslušnosti a odkázalo SOS na hygieniky. Ti po určitém váhání nakonec odebrali v příslušných restauracích vzorky a odvezli je do laboratoře. Na základě laboratorních výsledků zjistili, že ve všech navštívených restauracích – jak tvrdilo SOS - jsou používány náhražky, i když je v jídelním lístku uveden sýr.

SOS vyzývá spotřebitele, aby jej kontaktovali v případě, že mají pochybnosti o jakosti nabízených sýrových výrobků v konkrétní restauraci. Pro tyto účely byl na internetových stránkách www.spotrebitele.info/kauzy vytvořen kontaktní formulář. Shromážděné informace mohou být předány dozorovým orgánům.

Kontakty: Sdružení obrany spotřebitelů ČR Tel. 224 239 940 fax: 224 239 941 www.spotrebitele.info

Ivana Picková, tisková mluvčí, pickova@spotrebitele.info, 604 956 114

GARDE – program Globální odpovědnost Ekologického právního servisu tel.: 545 575 229, fax: 542 213 373 www.eps.cz, brno@eps.cz

Filip Gregor, právník, brno@eps.cz, 775 048 217

Tato tisková zpráva byla vydána v rámci projektu Zvyšování standardu spotřebitelských práv v obchodních podmínkách podnikatelů a eliminace nekalých praktik podnikatelů, který je spolufinancován z programu Evropské unie Transition Facility. Děkujeme za podporu

Za obsah tohoto dokumentu je odpovědné výhradně Sdružení obrany spotřebitelů ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor Evropské unie.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, webové stránky www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Mars je v parádním postavení k vašemu znamení, proto se ve vás probouzí velká energie a prahnete po dobrodružství. Celkově jste aktivní a nebojíte se vyzkoušet nové věci. Dávejte si však…

Nejčtenější články

Doporučujeme