Nakolik ovlivňuje sourozenecké pořadí, počet a pohlaví sourozenců formování osobnosti?

31. 1. 2015
Nakolik ovlivňuje sourozenecké pořadí, počet a pohlaví sourozenců formování osobnosti?
Ovlivňuje pořadí a pohlaví dítěte ve skupině sourozenců osobnost dítěte? Jsou jedináčci opravdu systematičtí a benjamínci baviči?

„Pořadí narození dětí v rodině má velký vliv na utváření osobnosti, na výběr zaměstnání či výběr partnera a samozřejmě také na pozdější výchově vlastních dětí. Sourozenecká konstelace má bezesporu zásadní význam na utváření a formování celé osobnosti,“ tvrdí například populární psycholog, publicista a autor mnoha bestselerů Kevin Leman.

Samozřejmě, že takzvané sourozenecké konstelace nejsou jediným určujícím atributem, který utváří osobnost dítěte. Nicméně mnohdy mohou rodičům (ale třeba i pedagogům) velmi pomoci chápat své děti a pomáhat jim v oblastech, v nichž jsou nejisté.

„Jedináček, prostředníček a benjamínek“ – každý je jiný!

Mezi rodiči je již několik let velmi populární kniha Sourozenecké konstelace od psychologa Kevina Lemana. Desetiletími praxe a zkušenostmi ostřílený autor se v ní zamýšlí nad tím, nakolik formování osobnosti ovlivňuje sourozenecké pořadí, počet a pohlaví sourozenců, ale i věkové rozestupy mezi jednotlivými sourozenci.

Leman například tvrdí, že jedináčci (a také prvorozené děti) jsou obvykle velmi zodpovědnými a systematickými jedinci. Naopak nejmladší děti v rodině bývají často „baviči a šaškové“, zkrátka malí komedianti, kteří se rádi předvádějí a disponují talentem získávat si své okolí. Umí se spolehlivě prosadit, umí si mnoho věcí kreativně zařídit. Zatímco jedináčci a prvorození mají rádi věci na svém místě a vítají řád, nejmladší děti v rodině jsou spíše jejich opakem. Osobnostně značně různorodou skupinou jsou prý prostřední děti, které se však v hojné míře vyznačují vynikajícími vyjednávajícími schopnostmi.

2 jedináčci v jedné rodině, i to je možné!

Jenže pořadí není vše! Svou roli ve formování osobnosti hraje i věkový rozestup mezi dětmi. Někteří psychologové dokonce uvádějí, že například rozestup více než 5 let znamená pro obě děti vyrůstat jako jedináček. Neméně důležitá je i skutečnost, zda v daném pořadí přišel na svět chlapec, nebo dívka. Jinak se „bude hníst“ osobnost jedné dívky mezi třemi kluky, jinak benjamínka s dvěma staršími sestrami.

Letem klučičím světem: Aneb 2 a více bratrů

Rodiče dvou a více kluků se obvykle mohou těšit na více či méně intenzivní soupeření. Starší bývá většinou vůdcem (občas i ochráncem) a samozřejmě mu dělá dobře obdiv mladšího bratra. Nepatří-li však mladší bratr mezi submisivní jedince, postupem času se vzepře autoritě a vzájemné soupeření se může stupňovat – avšak nemusí jít vždy o agresivní formy!

A na co si dát u více kluků pozor? Dle Lemana mohou být někdy více nejistí ve společnosti dívek než chlapci, kteří vyrůstali vedle sester či sestry. A protože je v takových případech jedinou ženou v rodině matka, bude právě ona první ženou, která jim zprostředkuje první detailní pohled do ženského světa. Někteří psychologové se dokonce domnívají, že jejich vzájemný vztah předurčuje chování k budoucí partnerce!

Letem holčičím světem: Aneb 2 a více sester

Prvorozená holčička mívá – někdy dokonce celý život – tendenci chovat se k mladší sestře či sestrám jako matka. Což v ní buduje nejen pocit zodpovědnosti, ale i určité nadřazenosti. Děvčata prý ale spolu nesoupeří tolik jako kluci, s výjimkou jakéhosi soupeření o otcovu pozornost. Tatínek by měl být tedy velmi obezřetný v rozdělování své pozornosti! Holčičky, které se narodily brzy po sobě, si mnohdy zachovají intenzivní a blízký vztah po celý život.

Povedená dvojička, kluk a holčička

Kupříkladu chlapec s výrazně starší sestrou se možná celý život bude cítit a chovat tak, jako by měl dvě matky. Submisivnímu jedinci potom logicky hrozí, že bude nenapravitelným „mamánkem“ se sklonem k hledání dominantní partnerky.

Jistá výhoda smíšené sourozenecké dvojice je v tom, že každý ze sourozenců může bezprostředně a přirozeně nahlížet a snažit se porozumět světu opačného pohlaví a vzájemně se tak podílet na přirozeném budování svého mužského či ženského ega.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

V neděli upřednostněte porozumění s druhými. Jenže to má jeden háček, musíte si navzájem naslouchat, protože komunikace hraje prim. Nabručený partner se nechce o ničem bavit, což byste…