Nebezpečné hračky s ftaláty na našem trhu

29. 3. 2007
Nebezpečné hračky s ftaláty na našem trhu
V hračkách prodávaných na českém trhu byly zjištěny nadlimitní hodnoty ftalátů. Potrdily to chemické rozbory hraček a jejich obalů, které na žádost sdružení Arnika, Ekologického právního servisu (EPS) a Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) provedl Institut pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně (ITC). U třech z pěti testovaných výrobků bylo zjištěno vysoké množství ftalátů.1

„Z pěti testovaných vzorků byla zaznamenána přítomnost esterů kyseliny ftalové ve třech případech, a to v rozmezí od 26,12 % do 43,54 % hmotnosti výrobku. V jednom případě šlo o směs DEHP a DINP – látek prokazatelně reprotoxických. U dalších dvou výrobků byl zjištěn vysoký obsah vyšších esterů kyseliny ftalové, které se však nepovedlo blíže určit kvůli nedostatku odpovídajících standardů. U všech existuje potenciální riziko, že děti, které s nimi přijdou do kontaktu, budou vystaveny zvýšené expozici těmto látkám,” říká Mirka Jopková ze sdružení Arnika.

V lednu letošního roku vstoupila v platnost legislativa, která nedovoluje prodej hraček a předmětů péče o děti s nadlimitním obsahem šesti nebezpečných ftalátů, mimo jiné mezi ně patří i DEHP a DINP, které byly zjištěny u jedné z testovaných hraček. „V souvislosti s plánovaným zpřísněním legislativy týkající se hraček a předmětů pro děti2 jsme nechali na konci loňského roku provést analýzu pěti vzorků PVC hraček a obalů na přítomnost esterů kyseliny ftalové. Jedna z testovaných hraček obsahovala 30 % zakázaných ftalátů. Podle nové vyhlášky2, která je v platnosti od 16. ledna tohoto roku, měla být stažena z trhu. Přesto, jak jsme se sami přesvědčili, je tato hračka i nadále v prodeji,” vysvětluje Filip Gregor z EPS. Přestože test provedený na zakázku nevládních organizací byl založen na namátkovém výběru několika málo hraček, přinesl znepokojivé výsledky. Občanská sdružení upozorňují, že výskyt zakázaných ftalátů v hračkách či dětském zboží není ojedinělým problémem.

„Během posledních tří měsíců upozornila Česká obchodní inspekce hned na několik případů nevyhovujícího dětského zboží z hlediska obsahu problémových látek. Zákonné normy nesplňovalo 6 výrobků určených pro děti,” říká Ivana Picková z SOS. „Problém nebezpečných hraček je samozřejmě mnohem širší, stale více se jich objevuje v celoevropském systému Rapex. Nicméně nebezpečí ftalátů je o to vyšší, že spotřebitel nedokáže vůbec odhadnout, zda v hračce pro dítě jsou či ne. Což je rozdíl například od hraček, které mají ostré hrany, případně drobné součástky a rodič ví, že by se dítě mohlo poranit či nějakou součástku spolknout. O to více jsou zjištění alarmující,” doplňuje Picková.

Sdružení informovala inspekci o výsledcích testů. „Podali jsme společně podnět4 na ČOI, aby zakázala prodej vadného výrobku, a prošetřila ty, u kterých byl zjištěn vysoký obsah ftalátů,” uzavírá Picková.

Podle slov Jopkové zdravotní riziko pro dětský organismus kromě ftalátů představují i další látky zjištěné v testovaných hračkách: „Testy prokázaly přítomnost i jiných látek, jejichž používání je z legislativního hlediska zcela povoleno, nicméně jsou také zdraví velmi škodlivé. Jedná se například o 4-nonylfenol, látku, která negativně ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí.

Přítomnost této látky byla zjištěna ve třech z pěti testovaných výrobků. Jelikož spotřebitel sám nepozná, zda ta či ona hračka obsahuje nebezpečné látky, je lépe se vyhnout předmětům pro děti z PVC. Tento plast je pro uživatele problematickým právě díky obsahu velkého množství aditiv, které se však během používání z PVC materiálu uvolňují a představují zdravotní riziko pro uživatele”, uzavírá Jopková.

1. Ftaláty neboli estery kyseliny ftalové představují skupinu asi 40 látek. V PVC se používají jako změkčovadla. Své uplatnění však našly také v kosmetice či jako insekticidy nebo adhesiva. Z důvodů negativních zdravotních důsledků, bylo používání těch nejrizikovějších omezeno například při výrobě hraček a výrobků pro děti nebo v kosmetice. Jedná se o těchto šest ftalátů: di-isononyl ftalát (DINP), di-n-octyl ftalát (DNOP), di-iso-decyl ftalát (DIDP), butyl benzyl ftalát (BBP), dibutyl ftalát (DBP), di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP).

2.Rostoucí obavy související s nebezpečím zvýšené expozice ftaláty vyústily až v přijetí direktivy Evropské unie 2005/84 o zákazu ftalátů v dětských hračkách a zboží. Na novou direktivu v České republice reaguje vyhláška 284/2006, která vyjmenovává zakázané estery kyseliny ftalové (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP a DNOP) v hračkách a předmětech pro děti. Vyhláška vešla v platnost 16. ledna 2007.

3.Přebalovací pult není bezpečný. - Tisková zpráva ČOI ze dne 10. 1. 2007 Kočárky nevyhověly požadavkům na bezpečnost (duplicitní popiska) – Tisková zpráva ČOI ze dne 2. 2. 2007.

4.Podnět ČOI.

zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) www.spotrebitele.info

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Neuvážené jednání blízkého člověka vás docela naštve, ale neberte si to nijak osobně. Věci se dějí, voda plyne. Spíš se soustřeďte na to, co je třeba změnit ve vašem životě. Nastal čas…

Nejčtenější články