Nejlepší místo k žití

2. 10. 2007
Nejlepší místo k žití
Kde se ideálně snoubí zdravé životní prostředí s pohodlným životem? Odpověď hledala v dalším ze svých exkluzivních celosvětových průzkumů společnost Reader’s Digest.

Pro sestavení žebříčku nejzelenějších a současně nejobyvatelnějších míst Země analyzovala údaje ze dvou renomovaných vědeckých zdrojů (Index lidského rozvoje OSN za rok 2006 a Index environmentální udržitelnosti za rok 2005). Rozbor vzal v úvahu faktory ekologické, stejně jako společenské (například příjem a vzdělání).

Výsledkem je celosvětový žebříček států, které svým obyvatelům nabízejí nejpříjemnější podmínky k životu. Na čele se umístily všechny severské státy – Finskem na prvním místě počínaje, přes Island a Norsko, Švédskem konče. V těsném závěsu najdeme našeho blízkého souseda, Rakousko. Česká republika se umístila na 38. místě, což mezi 141 zeměmi nevypadá špatné. Zajímavé ovšem je podívat se na některé země před námi – 37. Bělorusko, 35. Kuba, 31. Albánie – a také za námi. Z evropských zemí zde najdeme pouze 46. Makedonii, 47. Bulharsko, 48. Polsko, 51. Rusko, 56. Rumunsko, 59. Gruzii a 60. Moldávii.

Finsko a Čína: ekologický a ekonomický paradox Smyslem analýzy iniciované společností Reader’s Digest ovšem nebylo jen sestavit žebříček států, ale také naznačit cesty, jimiž se lidstvo může ubírat, pokud se rozhodne začít pracovat na svém přežití. Asi málokoho překvapí, že na posledním místě se z hlediska kvality života umístila Etiopie a těsně před ní další čtyři africké státy. Málokdo si ale uvědomuje, že na tamějších špatných životních podmínkách nesou svůj díl viny také Evropané. Ekologická rovnováha Země je křehká a naše pohodlí je vykoupeno jejím permanentním narušováním.

Tak například Finsko dostalo nejlepší známky za kvalitu vzduchu a vody, za nízkou nemocnost nemluvňat a také za to, že dobře obyvatele chrání jak před znečištěnou vodou, tak před přírodními katastrofami. Zároveň však produkuje nadprůměrný objem skleníkových plynů a zanechává poměrně velkou ekologickou stopu, což je plocha půdy a množství vody potřebné k udržení celostátní úrovně spotřeby. V celé severské oblasti jej proto považují za ekologického potížistu.

Takových rozporů ukázal výzkum víc. Za všechny zmiňme ještě případ Číny, jejíž ekonomický vzestup přináší na jedné straně větší zájem vládnoucí garnitury o ekologické otázky, na straně druhé však s sebou nese také nezanedbatelná ekologická rizika pro celou Zemi. Pokud by se poměr počtu majitelů vozů k celkovému počtu obyvatel Číny vyrovnal se Spojenými státy, jezdila by po čínských silnicích miliarda aut. Přepočtem pak dojdeme k celkové spotřebě 2290 miliard litrů benzínu ročně – a to je skoro polovina všeho, co se dnes spotřebuje na celém světě. Řešením samozřejmě není udržet Čínu a další rozvojové státy v chudobě, ale umožnit jim, aby se poučily z chyb Západu.

Země Česká, domov náš V porovnání se světem si žijeme nadprůměrně dobře a naše životní podmínky se za posledních 20 let výrazně zlepšily. Otázkou ovšem zůstává, zlepšují-li se dostatečně rychle. Dýcháme téměř nejšpinavější vzduch v Evropě, dlouhodobě patříme k nejhorším zemím v Evropské unii ve znečišťování ovzduší drobným prachem. Hůř než obyvatelé českých měst jsou na tom v tomto ohledu pouze Italové a Slovinci. Nepříjemně se také proměňuje krajina. Typické jsou necitlivé zásahy do jejího charakteru, za kterými obvykle stojí investice velkých společností, budující obrovské komplexy na zelené louce. Nemalé problémy máme také s odpadky.

Studie Reader’s Digest ukázala, že trvale udržitelný rozvoj může být cestou k přežití, pokud povede přes snahu být o trochu „zelenější“, myslet na budoucnost, regulovat pokrok – a to vše udělat, dokud je ještě čas.

Žebříček zemí

Prvních 5 1 FINSKO 2 ISLAND 3 NORSKO 4 ŠVÉDSKO 5 RAKOUSKO

Posledních 5 137 ČAD 138 BURKINA FASO 139 SIERRA LEONE 140 NIGÉRIE 141 ETIOPIE

Naše okolí 31 ALBÁNIE 33 SLOVENSKO 36 KUBA 37 BĚLORUSKO 38 ČESKÁ REPUBLIKA 39 BOSNA A HERCEGOVINA 40 BRAZÍLIE 47 BULHARSKO 48 POLSKO

Kvalita ovzduší Tabulka hodnotí koncentrace některých nečistot v městských oblastech. 1 MOLDÁVIE 8 FINSKO 63 USA 126 ETIOPIE 141 GUATEMALA

Kvalita vody Tabulka bere v úvahu obsah znečišťujících látek a další faktory, které ovlivňují čistotu vody. 1 NORSKO 2 FINSKO 22 USA 127 ETIOPIE 141 MAROKO

Nejzelenější a nejobyvatelnější města světa 5 NEJLEPŠÍCH 1 Stockholm, 2 Oslo, 3 Mnichov, 4 Paříž, 5 Frankfurt 5 NEJHORŠÍCH 68 Bangkok, 69 Kuang-čou, 70 Bombaj, 71 Šanghaj, 72 Peking

Skleníkové plyny Tabulka radí státy podle úrovně emisí uhlíku na obyvatele a podle HDP. 1 ČAD 18 ETIOPIE 75 FINSKO 107 USA 141 TURKMENISTÁN

Prostředí a zdravotní stav obyvatelstva Tabulka bere v úvahu dětskou úmrtnost a nemocnost, úmrtí na střevní infekce. 1 RAKOUSKO 8 FINSKO 16 USA 125 ETIOPIE 141 TURKMENISTÁN

Efektivní využívání energií Tabulka státy hodnotí podle snah o zachování životního prostředí a využívání obnovitelných zdrojů energie, například energie vody. 1 D. R. KONGO 17 ETIOPIE 66 FINSKO 106 USA 141 TRINIDAD & TOBAGO

Nejzelenější a nejobyvatelnější města světa Postavení Prahy mezi světovými metropolemi. 38 VÍDEŇ 39 ŘÍM 40 SYDNEY 41 PRAHA 42 BRISBANE 43 DENVER 44 BERN

zdroj: Reader’s Digest, deee

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Kontrola výdajů vás pořádně namíchla, ale nedá se nic dělat. Prostě se načas obejdete bez nadstandardních potřeb. V žádném případě nezkoušejte štěstí v kartách ani při půjčkách. Nevěřte…

Nejčtenější články

Doporučujeme