Nenechte si ubližovat

12. 2. 2002
Nenechte si ubližovat
Nakladatelství Portál právě vydalo novinku Nenechte si ubližovat, která je praktickým rádcem pro ženy v nebezpečných situacích. Je určena těm, kdo chtějí umět zvládat nepříjemné životní situace.

Nenechte si ubližovat

Nakladatelství Portál právě vydalo novinku Nenechte si ubližovat, která je praktickým rádcem pro ženy v nebezpečných situacích. Je určena těm, kdo chtějí umět zvládat nepříjemné životní situace.

Špatné informace - obecně rozšířené omyly ohledně sebeobrany žen
Při napadení se určitě ocitáte v nebezpečí, když o sebeobraně nic nevíte. Překážkou vám ale mohou být i špatné informace.
Většina studentek z mých seminářů je na profesionálním výcviku sebeobrany vůbec poprvé. Přesto si většina z nich myslí, že "něco" již o daném tématu ví. Znají různé tipy, které převzaly od jiných lidí, z televize, filmů apod. Někdy jsou tyto tipy užitečné. Obvykle tomu tak ale není a tyto návody mohou ženu utvrzovat ve falešném pocitu bezpečí. Věřte mi, že špatné informace vás mohou přivést až k branám smrti.

Omyl č. 1: Kopnutí muže do slabin je nejlepší obrana. Ve skutečnosti byste se nikdy neměly pokoušet kopnout muže do varlat. Pokud za sebou nemáte trénink bojových umění, pravděpodobně ztratíte rovnováhu nebo se netrefíte. Ťtočník vás může chytit za chodidlo nebo lýtko.
Omyl č. 2: Muž vás může vždy ochránit. Skutečnost je taková, že když dojde k násilnému napadení, nedovedou muži vždy ubránit sami sebe, natož pak vás. Pokud máte na výběr, zda půjdete k autu sama, nebo s nějakým mužem, v každém případě ho požádejte, aby vás doprovodil. Ještě bezpečnější je, když je vás víc. Mějte však na paměti, že bezpečí není nikdy zaručené.
V některých situacích vás může přítomnost "muže-ochránce" přivést do ještě většího nebezpečí. Znovu a znovu vede "chlapská" pýcha a ego muže k odporu a boji i v takových situacích, ve kterých je lépe neodporovat (např. při loupeži), nebo kdyby byl útěk do bezpečí tím nejlepším, co může udělat.
Omyl č. 3: Žena by se "vždy" měla pokusit utéct. To není pravda! Jak již bylo řečeno, útěk jenom prozrazuje váš strach. Pokud vás útočník dohoní, je už pozdě na asertivní slovní techniky. Váš rozkaz: "Zpátky!" bude jako mluvit do dubu, protože útočník již ví, že máte strach. Při běhu se navíc obracíte k útočníkovi zády a můžete být příliš udýchané na účinnou obranu. Proto utíkejte do bezpečí jen tehdy, když víte, že je v dosahu.
Omyl č. 4: Záleží na velikosti a síle. Neboli čím je útočník větší, tím je nebezpečnější. To je mýtus, který většina lidí považuje za skutečnost. Když vidíte v nočním klubu nebo baru vyhazovače, měří pokaždé přes 180 cm a váží více než 100 kg. Důvod je zřejmý - o tomto typu se přirozeně domníváme, že nažene víc strachu. Pokud však použijete mého stylu boje, neznamená mohutnost a síla téměř nic! Mužovy oči, uši, hrdlo a varlata jsou zranitelné bez ohledu na to, jak je velký nebo silný. Tím, že bude zvedat činky nebo užívat steroidy, nemůže jejich zranitelnost nijak zmenšit.
Omyl č. 5: "Pokud se budu bránit bojem, jenom ho naštvu a ublíží mi." Nebo jinak řečeno: "Jestliže s ním nebudu bojovat, nebude na mne tak zlý."
Tato pověra pravděpodobně přivádí ženy do potíží víc než kterákoli jiná. Brání jim, aby bojovaly se stoprocentním nasazením, nebo aby se bránily vůbec. Ťtočníci nikterak "nešetří" oběti, které se do boje nepouštějí. Obvykle je tomu právě naopak - využívají pasivity oběti ke svému prospěchu. Pokud však bojujete efektivně, zraněné nebudete vy, ale útočník. Přistupte blíže a způsobte mu bolest a on nebude mít ani příležitost se rozzlobit.
Omyl č. 6: Dlouhé nehty jsou dobrou zbraní. Přestože lze dlouhé nehty (přirozené nebo umělé) použít k poškrábání útočníka ve tváři (což představuje při nejlepším chabý manévr k odvrácení pozornosti), ve skutečnosti vám ztěžují provedení jakékoli sebeobranné techniky, které vás budu učit. Když například vedete svůj palec do útočníkova oka, vaše prsty by se zároveň měly zabořit do jeho spánku; v tom vám budou dlouhé nehty překážet. Také vám znemožní uchopit a držet útočníkovo tělo nebo šaty, což opět tvoří důležitou součást mých sebeobranných technik. A konečně, čím delší máte nehty, tím pravděpodobněji se v zápasu zlomí (a všichni víme, jak to bolí).
Omyl č. 7: Ženy jsou svým založením "křehké" bytosti. Je pravda, že ženy jsou často menší, drobnější a mívají menší sílu v horní části těla než muži. Přesto je nic z toho nedělá křehkými! Ženy jsou rovny jakémukoli muži v oblastech, které jsou skutečně důležité: v intuici, objektivitě a "chytrosti". Muži i ženy mají tytéž přirozené zbraně. A pokud žena zná sebeobranné techniky, je víc než rovnocenným bojovníkem - má oproti průměrnému muži zcela jistě výhodu.
Omyl č. 8: Ženy postrádají instinkty k boji. To je pověra, kvůli které se až donedávna bránilo ženám, aby létaly ve vojsku tryskovými letadly. Zdůvodnění znělo, že ženy se nehodí k boji, protože jim chybí "zabijácký instinkt".
Stále se pokračuje v diskusi "příroda kontra výchova", ve které se řeší, zda je mužům agresivita vrozená, nebo si ji osvojují. Bez ohledu na váš názor mají muži pověst agresivnějšího pohlaví. Ale aň mi nikdo neříká, že pud sebezáchovy je u ženy slabší než u muže. Pud sebezáchovy je v každém z nás; je pouze třeba se k němu propracovat.
Bohužel žijeme ve společnosti, kde je mužská agresivita obecně přijímána jako součást mužství a v mnoha situacích se dokonce aktivně povzbuzuje. Na ženskou agresivitu se zatím stále hledí s nevraživostí a aktivně se od ní odrazuje. Je ironií, že agresivita, kterou mnoho mužů vnáší do boje, jim často přináší potíže, a jako taková je přikrmována jejich egem a pýchou. Oproti tomu je ženská agresivita obvykle pozitivní a vychází z pudu sebezáchovy.
I když žena nemá agresivní sklony, neznamená to, že jí chybí bojový instinkt. Boj je věda. Nic více, nic méně. Můžete bojovat útočně, efektivně a s naprostým nasazením, aniž byste vůbec měly agresivní pocity. Klinický přístup k boji má oproti emocionálnímu přístupu mnoho výhod. Zjistil jsem, že když dojde k boji, jsou ženy ve skutečnosti méně emocionální než muži. Muži mají tendenci přinášet s sebou na trénink celoživotní zkušenost s agresivitou, pózy a "chlapskou" pýchu. Snad polovinu času jsem strávil tím, že jsem je přeučoval, aby přestali považovat boj za prodloužení své mužnosti. Naopak ženy obvykle přistupují k boji s větším zaměřením na věc a objektivitou a je více pravděpodobné, že jej budou považovat za přímý prostředek ke konkrétnímu cíli. Je to jeden z důvodů, proč dávám přednost vyučování žen před vyučováním mužů.
A pokud jde o onen "zabijácký instinkt"? Podobně jako mnoha ženám bylo i vám možná vštěpováno, že ho prostě nemáte. Tomu ani na okamžik nevěřte! Slyšel jsem bezpočet historek o ženách, které se rozzuřily a rozlítily při střetu s útočníkem tak, že se, aniž jim vztek zatemnil jejich úsudek, bojem ubránily. Když učím ženy bojovat, stále znovu a znovu jsem svědkem jejich překvapení, když objeví svou vnitřní "bojovnici". Vždycky věřily, že ženám pud zabíjet chybí, a najednou z nich vychází něco, o čem neměly ani tušení, že vlastní. Měly to samozřejmě stále a máte to i vy. Zbavte se tedy představy o ženské pasivitě a poznejte, že to je mýtus.

zdroj: Portál

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Momentálně máte pocit, že se proti vám všichni spikli. A to především ti v rodinném kruhu. Nedostatečně vás podporují a spíše srážejí ke dnu. Jako by vám nevěřili - podceňují vás, což se…

Nejčtenější články

Doporučujeme