Nové expozice ve Veletržním paláci - Sbírka moderního a současného umění

22. 4. 2009
Od ledna do prosince loňského roku prezentovala Národní galerie v Praze též řadu významných zápůjček ze zahraničních galerií (např. zcela poprvé byla v naší zemi prezentována historická kolekce světové fotografie) a recipročně podpořila zápůjčkami z vlastních fondů mnohé zahraniční projekty. Ve výstavním přehledu za rok 2008 figuruje bezmála 30 realizovaných projektů. Jednou z priorit je být otevřenou institucí a zprostředkovat českému, rovněž však zahraničnímu divákovi kontakt s uměleckými ikonami i méně známými díly, která vinou totalitního dusna nemohla být veřejně prezentována. Velkou instalační změnou ve Veletržním paláci je nová instalace 3. a 4. patra. Ve 4. patře jsou instalována díla ze závěru 19. století a po začátku 20. století včetně rozsáhlé expozice děl Františka Kupky. Ve 3. patře představujeme vrcholy českého kubismu a sociálního umění. Nová expozice českého umění je svým způsobem zlomová. Představuje nový pohled na české umění přelomu století a pomáhá tak nové orientaci a vnímání této epochy, se kterou se český národ identifikoval snad nejvíce.

Slovo autorů...

 

Česká kotlina byla křižovatkou názorů a tendencí už ve středověku a jejich osobité propojení vedlo vždy k vysokým uměleckým výkonům. (Viz gotické umění, které kulminovalo ve stavbách Matyáše

z Arrasu a Petra Parléře, v malbách Mistra Třeboňského oltáře a mistra Theodorika a v plastice

ve stylu "krásných madon".) Kvalitu středověkého umění v Čechách potvrdilo baroko, kdy se směsice cizích vlivů v našem prostředí vyvinula ve svébytnou etapu barokního umění, která nemá na světě obdoby. Vědomi si těchto tradic (na které navázalo umění 19. století a jichž si byla vědoma i česká moderna), koncipovali jsme současnou expozici jako hold českým postojům. Prezentujeme umělecká díla jako soubor velkých kolekcí jednotlivých tvůrců. Ukazuje se, jak kvalitní a velkorysá byla česká malba konce 19. století a jak odvážný a progresivní byl nástup do století dvacátého.

V expozici uvidíte rozsáhlou kolekci děl Františka Kupky, která tak bude trvalou Kupkovou výstavou prezentující to nejlepší, co vytvořil. I když se o tom málo mluví, Národní galerie v Praze má největší

a nejlepší sbírku Kupkových děl na světě. (To se samozřejmě sluší a patří, poněvadž Kupka

je především český autor.)

Po velké, až heroické kubistické periodě, která u nás přerostla jako nikde jinde na světě až do tvorby životního stylu, vrcholí expozice kolekcí sociálního umění ukazující v nebývalé šíři, jak silná (především v plastice) byla tato málo reflektovaná oblast českého umění.

Na začátku 20. století zachvátila zeměkouli první světová válka, která znamenala pro budoucnost světa něco velmi podstatného. Proto jsme do expozice umístili ukázky zbraní jako příklad racionálního, nelítostného, ale i krásného designu.

Velkou roli v této expozici hraje i architektonické ztvárnění, které otevřelo křídla Veletržního paláce

do velkých kójí a podtrhlo tak monumentalitu děl i jejich prezentaci.

Další podstatnou roli v expozici hraje i barva, která dotváří atmosféru sálů, parafrázuje dobové klima

a podporuje barevnost vystavených děl.

 

V důsledku světové hospodářské krize jsme redukovali některé lokální projekty, především menší výstavy. Prostory ve Veletržním paláci, které sloužily těmto výstavám, zaplňujeme trvalými expozicemi děl současného umění. Národní galerie v Praze vybudovala během posledních 10 let u nás nejrozsáhlejší sbírku současného umění obsahující díla všech médií (od klasických až po video).

V pátém patře bude otevřena expozice současného českého sochařství, na ochozu v mezaninu české malby po roce 1995. Návštěvníci tak mají šanci seznámit se s přehledem současných tvůrčích tendencí.

K příležitosti otevření těchto expozic je připravena výpravná pětijazyčná publikace "155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze". Jedná se o zkratkovitý přehled umění té doby, tak jak se ho podařilo shromáždit v naší instituci. Jde o výjimečnou publikaci, která rovněž vyjde jako paperback

v různých jazykových mutacích. Publikace ve zkratce ukazuje, jak bohaté a různorodé jsou sbírky NG v Praze, jak bylo české umění na vrcholech tehdejších snažení a jak se v Národní galerii přes omezení, která ve druhé polovině století diktátorsky zavedla komunistická totalita, podařilo vybudovat sbírku, která si nezadá s podobnými sbírkami světových muzeí.“

 

Autoři expozice: Milan Knížák

Tomáš Vlček

 

 

Při příležitosti znovuotevření stálých expozic ve Veletržním paláci je vydávána reprezentativní publikace 155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze. Autory publikace jsou Milan Knížák a Tomáš Vlček. 155 reprodukcí, velký formát, text v češtině, angličtině, francouzštině, němčině a italštině. 336 stran. Podrobnější informace o publikaci – viz text Příloha k tiskové zprávě – Představujeme novou publikaci.

 

 

 

Národní galerie v Praze – Sbírka moderního a současného umění

Dukelských hrdinů 47, Praha 7

 

Vstupenka opravňuje ke vstupu do celé stálé expozice Umění 20. a 21. století

ve Veletržním paláci

 

Vstupné na výstavu tvoří součást vstupného do stálé expozice.

Základní: 160 Kč

Snížené: 80 Kč

Rodinná vstupenka: 200 Kč

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ OD 16 HODIN

 

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do18 hodin.

 

www.ngprague.cz

 

Národní galerie v Praze – Sbírka moderního a současného umění

 

Veletržní palác

 

Od 8. dubna 2009

 


DOPROVODNÉ PROGRAMY k nově reinstalovaným expozicím ve 3. a 4. patře

Informace a rezervace: Lektorská oddělení Sbírky moderního a současného umění a Sbírky umění 19. století, Národní galerie v Praze, tel. 224 301 003, email: vzdelavani@ngprague.cz, www.ngprague.cz

 

 

Komentované prohlídky na objednávku

Objednejte si komentované prohlídky ke stálým expozicím v českém, anglickém, německém

a francouzském jazyce.

Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob); cizojazyčný výklad 1500 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob) / Rezervace: dva týdny předem na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003.

 

Kurz dějin umění 19. a 20. století pro začátečníky

Národní galerie připravila již tradiční dvousemestrální kurz, který si klade za cíl důkladně seznámit frekventanty s uměním 19. a 20. století.

28. 5. ČT 16.00 Český expresionismus a kubismus

4. 6. ČT 16.00 České meziválečné umění

Cena: jednotlivé vstupné na přednášky činí 150 Kč, pedagogové 120 Kč, studenti a důchodci 100 Kč / Doba trvání: 90–120 min. / Rezervace: nutná na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003.

 

SPECIÁLNÍ AKCE

Komentované prohlídky ke dnům volného vstupu (15.00–20.00)

6. 5. ST 16.00 České umění přelomu 19. a 20. století s ředitelem Sbírky moderního

a současného umění Tomášem Vlčkem

3. 6. ST 16.00 České umění 1910–1930

Cena: zdarma / Doba trvání: 30–60 min. / Místo setkání: pokladny.

 

Mezinárodní den muzeí a galerií (18. 5.)

Komentované prohlídky

18. 5. PO 15.45 České umění přelomu 19. a 20. století (4. patro)

18. 5. PO 16.45 České umění 1910–1930 (3. patro)

Cena: zdarma vstup i doprovodný program / Doba trvání: 45–60 min. / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: pokladny.

 

Muzejní noc (20. 6.)

V rámci Muzejní noci vás zveme na workshop s hudebními experimentátory a dramatické etudy k vybraných dílům/autorům v expozicích. Podrobnější informace o jednotlivých akcí naleznete na webových stránkách NG nebo zavolejte na 224 3001 003 či napište na vzdelavani@ngprague.cz. Cena: zdarma vstup i doprovodný program.

 

Dramatické etudy k vybraných dílům/autorům nových expozic

Díla ožijí výstupy hereckých dvojic a minipříběhy, kde se prolíná historie a fikce, prostor vně a uvnitř díla, banalita a výjimečnost. Přijďte zaslechnout, uvidět, postřehnout, podivit se, zasmát se, dovědět se, nechat se překvapit.

Délka: 10–20 min. Místo setkání: u příslušného díla

20. 6. SO 19.15 Emil Filla: Vodník (3. patro)

20. 6. SO 19.45 Jan Preisler: Černé jezero (4. patro)

20. 6. SO 20.00 Jan Lauda: Myčka (3. patro)

20. 6. SO 20.30 Karel Dvořák: Přítelkyně (3. patro)

20. 6. SO 21.45 Emil Filla: Vodník (3. patro)

20. 6. SO 22.15 Jan Preisler: Černé jezero (4. patro)

20. 6. SO 22.30 Jan Lauda: Myčka (3. patro)

20. 6. SO 23.00 Karel Dvořák: Přítelkyně (3. patro)

 

Oslavy Prahy (27. 6.)

Komentované prohlídky

Přijďte s námi sledovat proměny Prahy v uměleckých dílech předminulého a minulého století.

27. 6. SO 12.00 Odvrácená tvář města (J. Schikaneder, K. Myslbek)

27. 6. SO 14.00 Praha pohledem A. Slavíčka

Cena: zdarma vstup i doprovodný program / Doba trvání: 30–60 min. Místo setkání: pokladny.

 

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY

Lektorské oddělení nabízí vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy. Podrobnou nabídku Vám rádi zašleme, najdete ji také na webových stránkách NG.

Cena bez vstupného: 25–60 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob, 500–1 200 Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob / Doba trvání: 90–120 min.

Rezervace: dva týdny předem na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003 .

Vstupné pro školní skupinu: 20 Kč / 1 osoba.

 

Vzdělávací program pro mateřské školy

Modromodrá …

Co kdyby svět měl jen jednu barvu? Bylo by všechno stejné? Kolik odstínů má například modrá? Soustřeďme se na chvilku na jednotlivé barevné odstíny a vytvořme vlastní jednobarevný svět. Inspirací nám budou nejrůznější zátiší vystavená v galerii od B. Kubišty a A. Procházky. Děti vnímají rozmanitost barev, rozlišují a porovnávají odstíny jedné barvy, uplatňují spontánní hru ve tvůrčích činnostech

 

Vzdělávací program pro základní školy – 1. stupeň

Moje první návštěva Veletržního paláce

Víte, proč a jak vznikla muzea a galerie? Společně nalezneme odpověď a prozkoumáme výstavní prostory. Také se přesvědčíme, že vytvořit kopii obrazu (J. Zrzavý) není vůbec jednoduché. Každý žák si z programu odnese svůj průkaz muzejníka, který mu bude sloužit k záznamům o všech dalších "badatelských expedicích" do sbírek umění ve Veletržním paláci.

 

Vzdělávací programy pro základní školy – 2. stupeň

Moje první návštěva Veletržního paláce II aneb Vstupte do aukční síně

Z účastníků programu se stanou mladí licitátoři, kteří se v rámci přípravy na aukci a její úspěšnou realizaci naučí pojmenovávat a rozlišovat jednotlivé umělecké druhy, dílo formálně rozebírat

a popisem postihnout jeho obsahovou složku.

 

Umění (v) pohybu

Jak by František Kupka pojal své abstraktní malby s tematikou pohybu, kdyby měl k dispozici digitální fotoaparát a software, který používají současní VJ-ové? Navštivte se svými žáky naši multimediální laboratoř a vytvořte si krátký klip, v němž můžete vyzkoušet rozpohybovat fotografie detailů abstraktních Kupkových maleb v závislosti na hudebním podkladu. Média: digitální fotoaparát, software ArKaos VJ. Doba trvání 150–180 min. Max. 23 žáků.

 

Vzdělávací programy pro střední školy

Programy s výtvarnou aktivitou

Zrození abstrakce

Vydejte se s námi ke kořenům procesu tvoření. Objevte světy, které jsou našemu oku zdánlivě skryté. Poznejte, klíčovou roli F. Kupky pro vznik abstraktního umění. Budeme nejen porovnávat různé výklady děl, ale i samostatně tvořit. Inspirací nám budou různé tvary a formy, které budeme přetvářet a zaznamenávat digitálními fotoaparáty. Program je vhodný pro skupinu max. 20 studentů.

 

Tíseň od těla, světa a klenby nebes

Co se dá vyčíst ze stínu postavy, z její polohy těla, z gest a výrazu její tváře? Může nám socha sdělit něco více než jen, že autor dobře zvládl hmotu? Pojďme rozpohybovat sochy, rozehrát rozhovory mezi mlčícími plastiky, najděme pro naši oblíbenou sochu její přirozené prostředí a vztahy! Vytvořme společně dokonalé syntetické dílo (socha / obraz / slovo) přelomu 19. a 20. století. Budeme pracovat

s díly J. V. Myslbeka, F. Bílka, J. Štursy a O. Gutfreuda.

Obraz a hudba

Nerozumíte abstraktnímu výtvarnému umění? Máte pocit, že klasická hudba 20. století (L. Janáček,

A. Schönberg, I. Stravinskij) je jen změť zvuků? Nabízíme vám cestu k pochopení těchto fenoménů skrze jejich propojení do inspirujícího audiovizuálního zážitku. Přijměte pozvání na dobrodružnou cestu za novým tónem, barvou a tvarem. Porozumíte osvobození obrazu od zavedeného zobrazování viditelného, rozlišíte umělecké směry (expresionismus, kubismus, novoklasicismus, abstraktní umění) u děl F. Kupky, E. Filly, J. Zrzavého. Program je vhodný pro skupinu max. 20 studentů

 

Programy zaměřené na skupinovou práci a diskuzi

Česká moderna aneb Boj o nového člověka

Nejsou si přelomy století podobné? Pocit krize a potřeba ji řešit. Jaký byl muž, žena, vztahy a prostor na konci 19. století? Jak chápat individualitu, originalitu a pluralitu uměleckých proudů? Studenti se seznámí s hlavními směry, umělci a klíčovými problémy přelomu století. Po výkladu budou studenti pracovat ve skupinách na srovnání českých a relevantních evropských výtvarných děl.


Interaktivní komentovaná prohlídka s literárními ukázkami

výklad a skupinová práce s literárními ukázkami

Česká moderna (M. Pirner, M. Švabinský, F. Bílek, A. Slavíček, J. Preisler, J. Zeyer, A. Sova,

O. Březina)

 

 

Interaktivní komentované prohlídky s pracovním listem

výklad a pracovní list

Umělecké směry přelomu 19. a 20. století (M. Švabinský, F. Bílek, A. Slavíček, J. Preisler, F. Kupka)

Umělecké směry první poloviny 20. století (E. Filla, B. Kubišta, O. Gutfreund, J. Zrzavý, J. Čapek)

Pozn. Komentované prohlídky lze tematicky uzpůsobit požadavkům Vaší skupiny.

 

PROGRAMY PRO PEDAGOGY

Komentované prohlídky pro pedagogy

Odborný výklad pro pedagogy všech typů škol. Seznámíte se s stálými expozicemi a budete inspirováni k její návštěvě se svou třídou.

17. 9. ČT 16.30 České umění přelomu 19. a 20. století (4. patro)

30. 9. ST 16.30 České umění 1910–1930 (3. patro)

Cena: vstup i komentář zdarma / Doba trvání: 60–90 min. / Rezervace: nutná.

 

Semináře pro pedagogy

TVŮRČÍ VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE VV – třídenní akreditovaný seminář
pro pedagogy,
vedený zkušenými kurátory pro vzdělávání NG v Praze, současnými umělci (Matěj Smetana, Pavel Mrkus, Radka Müllerová) a dalšími odborníky. V přednáškách a hlavně praktických dílnách vám přiblíží umění nových médií (videoart, digitální fotografie, animace, zvukové instalace, VJing) a představí možnosti, jak se jím inspirovat a zařadit jeho postupy do hodin VV a IVT na ZŠ

a SŠ. V jedné z dílen budeme  za využití multimédií interpretovat abstraktní obrazy Františka Kupky. Seznámíme vás i s některými možnostmi e-learnigu pro současnou školu v oblasti VV s představením již hotového kurzu „Chytání vzpomínek“.

Cena: 2 000 Kč / Doba trvání: od 8.30 do 18.00, v pátek do 17.00.

Rezervace: nutná na artcrossing@ngprague.cz

Termíny: 13. 5. – 15. 5. 2009 a 27. 5. – 29. 5. 2009 (středa – pátek)

Cena: 2 000 Kč / Doba trvání: od 8.30 do 18.00, v pátek do 17.00.

Rezervace: nutná na artcrossing@ngprague.cz

 

 

PŘIPRAVUJEME

Týdenní letní výtvarné dílny pro děti a

Zveme všechny děti a teenagery ve věku 6–16 let, kteří mají chuť inspirovat se výtvarným uměním, tvořit a vyzkoušet si různé techniky, na výtvarné dílny ve Veletržním paláci a jeho okolí.

Cena: cca 2000 Kč / 1 dítě (zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, vstupy a obědy).

Týdenní dílna pro děti ve věku 6–10 let

Termín: 24. 8. – 28. 8.

Týdenní dílna pro teenagery ve věku 11–16 let

Termín: 24. 8. – 28. 8.

 

 

 

 

zdroj: Národní galerie v Praze

 

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Ke své drahé polovičce musíte být daleko vlídnější. Musíte uznat, že si to zaslouží. Možná dokonce tušíte, že na vaše milá slova a pohlazení netrpělivě čeká. Potřebujete spolu trávit víc…

Nejčtenější články