Numerologie: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! | Foto: iStock

Foto: iStock

Numerologie: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to!

Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof, astrolog, astronom a matematik Pythagoras, který přisuzoval číslicím posvátný význam, protože podle jeho teorie plně vystihovala základní proces stvoření a vzniku světa. Číslo 1 dle Pythagora znamená Stvořitele, 2 je symbolem života, 3 vyjadřuje časovou změnu a 4 materiální svět.

Jak vypočítat životní číslo

Numerologie prošla složitým vývojem a postupně se rozšířila do celého světa. Vzniklo několik různých škol – numerologických směrů – a také rozdílné způsoby číselných interpretací. Základ ale zůstává všude velice podobný.

Pojďme se teď podívat na to, jak si vypočítat tzv. životní číslo a co pro nás vůbec znamená.

Životní číslo získáme zcela jednoduchým způsobem, a to tak, že sečteme jednotlivé číslice našeho data narození a sčítáme je tak dlouho, až dojdeme k jednocifernému údaji. Jako příklad uvádím datum 10. 11. 1985; sčítáme následujícím způsobem: 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5 = 26, následně 2 + 6 = 8. Výsledkem je životní číslo 8.

Co znamenají andělská čísla? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 11

Jaký význam pro nás má naše životní (osudové) číslo?

Zjednodušeně řečeno jde o naši cestu, směr i konečný cíl. Představte si třeba mapu, na které jsou vyznačena jen veliká a zásadní města a pár nejdůležitějších komunikací. Vy se nacházíte v bodě A, základním táboře, a s touto mapou se máte postupně dostat až do bodu Z, což je finále a konečný cíl.

V průběhu putování dost bloudíte, protože ta mapa není úplná. Pracujete s tím, co máte k dispozici, a neúnavně se pokoušíte dostat na nějakou schůdnější a přímou cestu. Jak tak jdete, nacházíte různé souvislosti, všímáte si podobenství, opakující se krajiny a stejných situací a leccos se vám propojí.

Testujete sami sebe, svůj potenciál, sílu a vytrvalost. Na mapě postupně vznikají nové komunikace, které vás mohou posunout blíž k vašemu cíli anebo také oklikou vrátit hezky zpátky na blátivou cestu, na které jste si před tím už jednou (nebo i víckrát) pěkně umazali boty. Na konci takového putování, v pomyslném bodě Z, sedí na trůně vaše životní číslo, které, dojdete-li k němu, znamená vhled, pochopení a přijetí svého života a úkolu, který jste na začátku cesty dostali do vínku. Jak dlouho půjdete, záleží jen na vás samotných, a nikdy není jisté, že se vám podaří v té poloprázdné mapě vůbec správně zorientovat.

Životní číslo je samozřejmě jen jeden z relativně důležitých bodů lidského života a po celé jeho trvání jsme všichni, a to bez výjimky, ovlivňováni spoustou dalších a třeba i úplně protikladných čísel. Ovšem to životní na nás působí nepřetržitě a z velké části formuje naši povahu. Čím jsme starší, tím výrazněji potom jeho sílu (a volání) vnímáme. A jakou povahu mají jednotlivá čísla?

Pokračování 3 / 11

Životní číslo 1:

Nezávislé a velice energické číslo, vyznačující se silnou vůlí, odhodláním a ctižádostí. Touží vyniknout a ovládat, neohroženě směřuje za svým cílem. Je rozeným vůdcem; to si však často přenáší i do partnerských vztahů. Nespoléhá na pomoc druhých a úspěchu dosáhne nejčastěji vlastní iniciativou než přičiněním ostatních. „Jedničkové“ děti je třeba podporovat, nechat růst, chápat jejich touhu být vidět a být nejlepšími.

Pokračování 4 / 11

Životní číslo 2:

Velice intuitivní, ženské, chápavé a ohleduplné číslo. Lidé narození pod vibrací čísla 2 bývají citliví a skromní, ovšem také náladoví a nerozhodní. Brzdou v životě jim často paradoxně bývají city, jsou zranitelní a neradi přebírají zodpovědnost. Mají potřebu o někoho se opřít, neumějí být sami. Špatně se vyrovnávají se stresem, nesnášejí nátlak. Díky skvělé intuici mohou dokázat velké věci, potřebují však podporu „silnějších“ čísel, aby dokázali převzít iniciativu.

Pokračování 5 / 11

Životní číslo 3:

Mentální a velice činorodé číslo, aktivní, inteligentní, komunikativní a oblíbené. Vyniká nekonečnou fantazií a bohatou obrazotvorností. Na své okolí ovšem nahlíží mnohdy poměrně kriticky a s velkým nepochopením. Kontakt s ostatními a potřeba komunikace jsou pro trojky velice důležité. Snaží se zviditelnit, nesnáší stereotyp a umí dobře pracovat pod tlakem. Stres ji často skvěle motivuje. Má vysokou potřebu seberealizace, potřebuje pohyb, volnost, rozlet. Pak dokáže velké věci.

Pokračování 6 / 11

Životní číslo 4:

Pro čtyřku je typická pracovitost, spolehlivost, vytrvalost a fyzická síla. Bývá velice praktická, často mívá sklony být až příliš konzervativní. Nezřídka postrádá sebejistotu, potřebuje být chválena, ujišťována o vlastních kvalitách. Ke spokojenosti potřebuje pevný řád, zaběhnutý systém. Překvapení či náhlé změny jí nedělají dobře. Bojí se zranění, proto se jen málokomu otevře a riskuje zklamání. Citově se tak ochuzuje a raději zůstává v zajetých kolejích, než aby vyzkoušela něco nového a posunula se dál.

Pokračování 7 / 11

Životní číslo 5:

Silné, netrpělivé, rychlé číslo, které nesnese jakékoli omezení. Lidé ovlivnění vibrací čísla 5 často bývají dobrodružné povahy s touhou po cestování a svobodě. Nesnáší pravidla a snaží se vymanit z jakéhokoli omezujícího vlivu, ať už jde o situace, či osoby. Oplývá vysokým množstvím energie, kterou může vložit v podstatě do jakékoli činnosti a oboru. Může vyniknout ve sportu, stejně jako v oblasti vyžadující vysoké mentální nasazení. Soužití s pětkou nebývá úplně jednoduché a vyžaduje toleranci a pochopení.

Pokračování 8 / 11

Životní číslo 6:

Číslo 6 v tarotu odpovídá kartě „Zamilovaní“, což hezky vystihuje povahu lidí pod vibrací tohoto čísla. Jde o citlivé, romantické až naivní jedince, nesobecké a tvořivé osobnosti s citem pro estetiku. Potřebují milovat a být milováni, důležitá je pro ně rodina, zázemí a vztahy. Pokud nemají ve svém životě dostatek lásky, mívají sklon upadat do depresí, stávají se nejistými, často onemocní. V neutěšeném stavu mívají sklon propadnout závislostem všeho druhu.

Pokračování 9 / 11

Životní číslo 7:

Moudrost a pochopení, touha po spravedlnosti a léčitelské sklony – to je základní charakteristika sedmiček. Lidé pod vibrací čísla 7 mívají velkou představivost, dokážou se naladit na druhé a pochopit jejich pohnutky. Mají hluboce zakořeněné vlastní přesvědčení, často nedbají rad druhých a vydají se po nevyšlapaných cestičkách. Jsou duchovně na výši, jsou odvážní a dobře zvládají i složité životní situace.

Pokračování 10 / 11

Životní číslo 8:

Lidé pod vlivem čísla 8 bývají schopnými vůdci, mají přirozený organizační talent, jsou vytrvalí a jdou si neohroženě za svým cílem. K tomu umí dobře využít ostatní. Na práci nikdy nejsou sami, jsou praktičtí a zarputilí. Hmotné zajištění pro ně hraje významnou roli. Osmička, možná víc než ostatní čísla, potřebuje v životě rovnováhu, ať už jde o činy, nebo myšlenky. Někdy jí chybí lehkost a inspirace, využije-li ovšem plně svůj potenciál, může být velice úspěšná.

Pokračování 11 / 11

Životní číslo 9:

Číslo 9 symbolizuje vrchol, naplnění, uzavření cyklu. Lidé ovlivnění vibrací devítky bývají přátelští, inteligentní a především moudří, velice zodpovědní, hloubaví a vysoce analytičtí. Svou přirozenou moudrostí mohou pomoci druhým, často ovšem mívají sklon přebírat zodpovědnost za jiné osoby a životní situace. Materiálno není pro devítky důležité, větší váhu přikládají lásce a přátelství. Osoby s devítkou mají obrovský potenciál, který však nemusí být plně využit, pokud se neustále zabývají problémy jiných, za které přebírají odpovědnost. V duchovních oblastech mohou dosáhnout velkého úspěchu formou hlubokého vhledu a pochopení.

Doporučujeme

Články odjinud