Občanská poradna - říká vám to něco?

12. 6. 2000
Co mám dělat kdyžmůj šestiletý syn byl po rozvodu svěřen do péče otce. Dnes žije syn s otcem ve zcela nevyhovujících podmínkách, potřebovala bych vědět koho na to upozornit?
Co mám dělat kdyžjsem zdědila 1/3 domu, který ale v současné době obývá moje sestra s rodinou? Ona tvrdí, že mám nárok na 1/3 odhadu ceny z roku 1960, má pravdu?
Co mám dělat kdyžchce se mnou zaměstnavatel ukončit pracovní poměr. Nabídl mi dohodu a pokud na ni nepřistoupím, dá mi výpověď z kázeňských důvodů?

Občanská poradna - říká vám to něco?

Co mám dělat když…můj šestiletý syn byl po rozvodu svěřen do péče otce. Dnes žije syn s otcem ve zcela nevyhovujících podmínkách, potřebovala bych vědět koho na to upozornit?

Co mám dělat když…jsem zdědila 1/3 domu, který ale v současné době obývá moje sestra s rodinou? Ona tvrdí, že mám nárok na 1/3 odhadu ceny z roku 1960, má pravdu?

Co mám dělat když…chce se mnou zaměstnavatel ukončit pracovní poměr. Nabídl mi dohodu a pokud na ni nepřistoupím, dá mi výpověď z kázeňských důvodů?

S takovýmito a mnoha jinými problémy navštěvují lidé občanské poradny. V rámci svého studia jsem měla možnost praktikovat v jedné takové Občanské poradně, ve které doteď působím jako dobrovolník. Bohužel mě čím dál víc mých kamarádů, známých i příbuzných přesvědčuje o tom, že jen velmi málo kdo ví, co "občanská poradna" je, nebo k čemu slouží. Většina lidí sice ví, že něco takového existuje, ale k čemu

  1. to opravdu ví jen mizivé procento. Nejsmutnější na tom je, že to ví lidé

zasvěcení, kteří její pomoc vesměs nepotřebují, ale lidé, kterým by měla sloužit se o ní mnohdy nedozví. A proto velmi ve stručnosti co to Občanká poradna je a k čemu slouží:

Definice občanské poradny:
Občanské poradny jsou zřizovány při nevládních neziskových organizacích. Jejich posláním je asistovat všem klientům při řešení tíživých životních situací. Poradny mají za úkol nejenom klientům poskytovat věcně správné informace a kontakty na jiná odborná pracoviště, ale být jím především průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Občanské poradny jsou takto zázemím, které je nablízku jako instutuce bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci.

Cílem poraden je:

  1. zajišňovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností se vyjádřit účinně své potřeby
  2. na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni.

Zásady podle kterých občanské poradny poskytují služby:
1) bezplatnost
2) nezávislost
3) diskrétnost
4) nestrannost

Kdo je cílovou skupinou:
Jsou jí občané, kteří se dostali do obtížné životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami. Protože do poradny přicházejí lidé s rozmanitými problémy, služby poskytované občanskou poradnou nejsou spojeny se specifickým okruhem obtíží,ale mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života. Role poraden je významná zejména ve vztahu ke zranitelnějším skupinám populace jako jsou osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranice existenčního minima, národnostní menšiny…

Co občanské poradny nejsou:

  • nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou pravomoc
  • neposkytují právní poradenství
  • nejsou odborným pracovištěm sociální péče, nestanovují sociální dávky
  • neposkytují odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců
  • nepřebírají funkci informačních kanceláří při okresních úřadech
  • všem těmto specializovaným pracovištím naopak ulehčují práci, protože slouží pro občany v nesnázích, kteří nevědí, kam s obrátit o pomoc, jako určité distribuční centrum, a přispívají tak k efektivnějšímu fungování státní správy.
  • výrazným prvkem občanského poradenství je důraz na vlastní rozhodnutí klienta, poskytování služeb poraden prostřednictvím proškolených dobrovolných poradců, pomoc jednoho občana druhému na principu svépomoci a také výrazný komunitní aspekt práce poraden.

V současné době probíhá pilotní projekt, v němž je zapojeno 10 poraden pod záštitou Asociace občanských poraden - koordinačního centra, které dohlíží na plnění cílů a zásad, slouží jako zdroj informací a zajišňuje školení a jednotnou metodiku. Vzhledem k tomu, že o zakládání občanských poraden je velký zájem, počítá se s dalším rozšířením sítě.

Pro příklad uvádím statistické vyhodnocení nejčastějších dotazů z různých poradenských oblastí (za rok 1999, údaje jsou ze 7 pilotních občanských poraden).

Klepněte pro větší obrázek

"Ťplně jsem zpanikařila," vzpomíná jedna naše klientka. "Když jsem z ničeho nic ztratila práci, nevěděla jsem, z čeho zaplatit ty nejzákladnější věci. Mám malé děti a nezaplacené složenky se mi začaly hromadit doma na stole. K tomu začal mít syn velké problémy ve škole a manžel posílal alimenty s několikaměsíčním zpožděním. Vůbec jsem nevěděla, co dělat.
Někdo mi řekl, aň se zkusím poradit v občanské poradně, že poskytují své služby bezplatně a že se můžu spolehnout na to, že se o mé záležitosti nikdo jiný nedozví, dokonce ani nemusím říkat, jak se jmenuji. Ještě chvíli jsem se celou situaci snažila vyřešit sama, ale nakonec jsem přece jen do občanské poradny zašla. Řekli mi na jaké sociální dávky mám nárok a na jaké úřady se mohu obrátit o pomoc. Poradili mi tak, že jsem tomu skutečně rozuměla. Z celé návštěvy v poradně mám pocit, že tam mají zájem o každého člověka, aň je to kdokoliv, a pokud je člověk v právu nebo má skutčně na něco nárok, pak se to tam určitě dozví, protože ti lidi v poradně nejsou na nikom závislí. Mám pořád kupu problémů, ale alespoň už nemám pocit, že se v nich utopím."

Přehled občanských poraden, které jsou členy
Asociace občanských poraden

název   adresa   telefon
Občanská poradna   Milady Horákové 19602 00 Brno   05/45 24 18 28
Občanská poradna Trialog   Orlí 20602 00 Brno   05/42 22 14 99
Občanská poradna Farní Charity Děčín   Husovo nám. 13405 02 Děčín IV   0412/53 01 88
Občanská poradna Služby lidem v psychosociální krizi   Třeneckého 8/9873601 Havířov   069/68 10 640
Občanská poradna   Komenského 29586 01 Jihlava   066/733 01 64
Občanská poradna   Barrandova 8300 00 Plzeň   019/74 31 130
Občanská poradna Praha 1   Jakubská 3110 00 Praha 1   0606/211 758
Občanská poradna Praha 3   Chelčického 39130 00 Praha 3   02/697 43 20
Občanská poradna Praha11   Donovalská 1862149 00 Praha 11 - Chodov   02/795 09 84
Občanská poradna Praha 7   Bebenská 3170 00 Praha 7   02/667 12 405

Autor: -lev-

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Je tady pátek a vy se stále profesně ždímáte. Naštěstí dokončíte veškeré úkoly, které jsou nutné. Nadřízený vás určitě pochválí a odměny k výplatě budou sladké. Už nyní myslíte, co dělat o…

Nejčtenější články

Doporučujeme