Obec přátelská rodině ?

9. 6. 2009
Obec přátelská rodině ?
Prvního ročníku Obce přátelská rodině se zúčastnilo přes 200 měst a obcí. V tomto roce vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR druhý ročník soutěže. Uchazeči se mohou hlásit až do 31. července.

Letos navíc přibude několik změn a novinek. Počet soutěžních kategorií byl rozšířen na šest, celková suma dotací pro vítěze se vyšplhá na sedm milionů korun a nově budou odměňovány také obce, které se umístí na druhém a třetím místě. „Cítili jsme, že je potřeba ocenit i ty přihlášené, kteří sice nedosáhli na první příčku, ale jejichž podpora pro-rodinných aktivit si zaslouží opravdové uznání,“ vysvětluje změnu náměstek ministra práce Marián Hošek. Více na http://www.obecpratelskarodine.cz>www.obecpratelskarodine.cz

V době, kdy se menší obce cítí být znevýhodněné v systému přerozdělování  veřejných prostředků, může odměna získaná v soutěži Obec přátelská rodině v podobě neinvestiční dotace pomoci s realizací některých projektů, na které se nedostává financí. Většina z obcí, které zvítězily v prvním ročníku, už svého nároku na neinvestiční dotaci využila.

Největší z oceněných měst – Brno - představilo v polovině května svůj první Family point, tedy místo, kde budou moci obyvatelé města získat potřebné informace týkající se problematiky rodin a jejich potřeb. „Tyto drobné projekty mají velký význam zejména pro brněnské rodiny a matky s dětmi. Tady mohou totiž obdržet potřebné informace pro kvalitnější rodinný život. Nedílnou součástí bude také prostor pro přebalení a nakojení dětí, čímž dojde ke zkvalitnění pro-rodinné infrastruktury města,“ vysvětluje primátor města Roman Onderka.

Jablonec nad Nisou díky odměně v soutěži pro změnu spustil projekt zlevněné rodinné víkendové jízdenky městskou autobusovou dopravou. Vznikl také kvalitní internetový portál, ve kterém lze najít mnoho informací a rad k rodinné problematice. „Dotace bude ale využita i na další propagaci pro-rodinných opatření a zařízení, které nabízejí služby rodinám,“ dodává starosta Mgr. Petr Tulpa.

Antonín Řádek, starosta nejmenšího z vítězů, městyse Dub u Prachatic, má v tom, kde peníze mohou pomoci, jasno: „Chtěli bychom je rozdělit mezi větší množství aktivit. Ať už půjde o kurzy zdravého vaření pro rodiče, podporu místního pěveckého sboru, dětské tábory nebo modernizaci sportoviště. Další část bude směřovat do vybavení mateřského centra. Těch projektů je opravdu mnoho.“

Ambiciózní plány pro využití získané dotace má také Dobříš. Jedná se například o podporu společenských akcí, jako jsou Májové a Svatováclavské slavnosti, slavnostní otevření dětského hřiště či oslavy 14. výročí knihovny. Peníze půjdou také do rozličných kampaní: Táta dneska frčí, Den Země, Den rodin, Den bez úrazu nebo Evropský týden mobility. „Chtěli bychom také věnovat pozornost bezpečné a ekologické dopravě po městě, vypracování cyklogenerelu, opravíme dětská hřiště a to zdaleka není všechno,“ vysvětluje Mgr. Lenka Mazochová, projektová manažerka Městského úřadu v Dobříši. „Kromě nového impulsu do dalších akcí nám účast v soutěži poskytla také inspiraci a získali jsme i nové partnery pro spolupráci.“

Starosta Darkovic Ing. Daniel Kocián využití odměny za vítězství v kategorii obcí od 501 do 3000 obyvatel již také vyřešil: „Jestli jsme se báli, kam dotaci nasměrujeme, protože se jedná o neinvestiční finanční prostředky, tak jsme zdaleka neuspokojili žádosti spolků a sdružení o finanční výpomoc při rozšiřování aktivit.“ Vítězství v soutěži mělo pro Darkovice, kromě nezanedbatelného finančního ohodnocení, i další přínos. Spolky, sdružení občanů a výbor pro rodinu, kulturu a sociální záležitosti při obecním úřadě to podnítilo k ještě větší aktivitě a vymýšlení nových nabídek pro občany, zejména pak rodiny.

Soutěž Obec přátelská rodině je výjimečnou možností pro občany i zastupitele. Zajímá se o komplexní řešení kvality života rodin na vesnici a ve městech. Na jedné straně hodnotí aktivitu obcí, zastupitelstev i zapojení samotných občanů, na straně druhé přináší možnost seznámit se s dalšími pozitivními příklady rozvoje. V neposlední řadě přináší prostřednictvím neinvestičních dotací možnost realizovat nové projekty.

Soutěže se může zúčastnit každá obec, v rámci statutárních měst územně členěných na městské části či obvody také dotyčná městská část či obvod, České republiky. Starostové a starostky, primátorové a primátorky mohou vyplněné formuláře, které jsou k dispozici na stránkách www.obecpratelskarodine.cz, zasílat na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí až do 31. července 2009.

Vyhlašovatelé a partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Stálá komise pro rodinu Parlamentu Poslanecké sněmovny, Asociace center pro rodinu, Síť mateřských center v ČR.

zdroj: Smart Communication s.r.o.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Vaše fyzická přitažlivost je vyšší než obvykle, jste zábavní a v očích se vám odráží záblesk touhy po vzrušení. Budete mít co dělat, abyste se ubránili útokům osob opačného pohlaví. …

Nejčtenější články

Články odjinud