Oceány mají dnes 8. června svůj celosvětový svátek

8. 6. 2004
Oceány mají dnes 8. června svůj celosvětový svátek
Úterý 8. června 2004 je Světovým dnem oceánů. Tento svátek, vyhlášený na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru (1992), má lidem připomenout význam a životadárnou roli oceánů.

Tématem Světového dne oceánů roku 2004 je heslo „Objev oceán u svých dveří“ („Discover the Ocean in Your Backyard“), které chce zdůraznit vazbu, spojující každého z nás s oceánem, ať už žijeme ve vnitrozemí či na pobřeží. Zdroje vody jsou totiž omezené a na naší planetě nebudeme mít nikdy víc vody, než máme doposud. Ochrana oceánů tedy začíná ochranou zdrojů vody a zde může pomoci každý z nás. Vliv člověka na život v mořích a oceánech je závažný a stále roste. Kvůli průmyslovému rybolovu velmi rychle mizí z oceánů některé druhy ryb. Například tresky jsou podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) natolik přeloveny, že pokud bude rybolov pokračovat dosavadním tempem, do 15 let tento ještě nedávno hojný druh ze světových moří zcela zmizí.

Ochrana moří se zatím zaměřuje hlavně na pobřežní ekosystémy a tropické korálové útesy, ale v poslední době vědci varují také před ničením hlubokomořských ekosystémů. Hluboké moře představuje 85 % plochy a 90 % objemu světového oceánu. V hlubokých mořích jsou dva typy ekosystémů - podmořské hory a chladnomilné korálové útesy. Nadměrný pobřežní rybolov vedl k velkému snížení počtu ryb a proto se rybáři přesunuli na hlubší vody a dnes jsou díky modernímu vybavení schopni lovit i ve velkých hloubkách. K tomu používají lov vlečnými sítěmi taženými po mořském dně, přičemž každým rokem zničí 15 milionů km2 mořského dna.

Z johannesburgského Světového summitu udržitelného rozvoje v roce 2002 vzešel jednoznačný požadavek, aby v mezinárodních vodách vznikla chráněná území, která by pomohla oceánům a živočišným druhům v nich zregenerovat se. Chráněno by mělo být 20 až 30 % každého mořského biotopu. Členské státy OSN by měly tato území navrhnout do roku 2012.

Česká republika podepsala v roce 1998 Chartu oceánů a přihlásila se tak k principům ochrany oceánů a moří. Jako vnitrozemský stát, který je povodím řek Labe, Odry a Dunaje, cítí Česká republika odpovědnost za ochranu Severního, Baltského a Černého moře. Proto je členem mezinárodních komisí na ochranu těchto řek (Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním). Díky opatřením, prováděným na území ČR, se od roku 1989 podařilo snížit znečištění vodních toků o téměř 90 %, a tím zásadně zlepšit kvalitu vod, odtékajících z našeho území. Tak Česká republika přispívá ke zlepšení kvality evropských řek, světových moří a oceánů.

Ministerstvo životního prostředí také úspěšně navrhlo vládě členství ČR v Mezinárodní velrybářské komisi, kde chce Česká republika přispět k ochraně velryb. Tento návrh nyní aktuálně projednávají obě komory českého parlamentu.

V ČR se také v posledních letech daří zvýšit druhovou četnost vodních a na vodu vázaných organizmů (na území ČR se například znovu objevil losos). V současnosti se ochrana vod zaměřuje na snižování objemu látek, způsobujících eutrofizaci (sloučeniny dusíku a fosforu, podporující nadměrný výskyt sinic vodního květu ve vodách), do vodního prostředí. Zásadní význam pro zlepšení současného stavu má v členských státech EU (včetně ČR) implementace Rámcové směrnice o vodní politice EU, která ochranu vod řeší v potřebných souvislostech včetně vazeb na ochranu moří. Do roku 2010 by měla všechna města a obce nad 2000 obyvatel vybudovat kanalizační systémy a moderní čistírny odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí se rovněž snaží pomoci v oblasti osvěty. Ve středu 9. června od 15:00 v rámci Ozvěn Ekofilmu je možné v kinosále Národního technického muzea (Kostelní 42, Praha 7) shlédnout komponovaný pořad „Podmořský svět Steva L. Lichtaga“. Setkání s tvorbou tohoto režiséra a potápěče (a s ním osobně) umožní filmy „Carcharias - Velký bílý“, „Ošklivá kráska muréna“ a nový film „Tanec modrých andělů“, který je věnován ochraně kytovců. Na jeho vzniku se v tomto roce podílelo MŽP, které ještě letos podpoří vznik další části seriálu „Tepny naší země“ Hugo Habrmana o podvodním životě v českých řekách.

zdroj: Eva Veverková tiskové odd. MŽP

Další informace: http://www.oceansatlas.org http://www.europa.eu.int/pol/fish/index_cs.htm http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/policy_en.htm http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/voda http://www.gdrc.org/oceans http://www.panda.org/marine http://www.greenpeace.org/international_en/campaigns/intro?campaign%5fid=3939 http://www.greenpeace.cz/velryby/index.htm

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

V práci se rozhodně nenudíte a nutno říci, že vás i baví. Pokud se potýkáte se stereotypem, tak vás na chvíli opustí. Vhodná chvíle přichází pro Rybičky, které si hledají zaměstnání. U…