Očkování proti HPV infekci - proč zvolit vakcínu Cervarix

19. 8. 2013 Reklama
Očkování proti HPV infekci - proč zvolit vakcínu Cervarix
Rakovina děložního čípku je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u žen. Ročně onemocní v ČR přibližně 1000 žen, 400 jich na toto nádorové onemocnění zemře. V České republice žije s diagnózou rakoviny děložního čípku přibližně 16 500 žen. Nejvyšší výskyt onemocnění je u žen od 35 do 40 let, další ohroženou skupinou jsou ženy ve věku okolo 60 let.

Tento typ nádoru je dlouho bezpříznakový. Ve chvíli, kdy začne onemocnění ženě činit potíže, nejčastěji krvácení, jde už často o rozvinuté stadium nemoci – karcinom. Výskyt rakoviny děložního čípku se během posledních let příliš nesnížil, i přes zavedení hrazeného skríningového programu.

Cílem skríningového programu je odhalení předrakovinných poškození děložního čípku. Některým nálezům na děložním čípku může být přisouzena zkratka CIN (tzv. cervikální intraepiteliální neoplazie). Přednádorové stavy pak dělíme na 3 stupně, dle hloubky zasažení sliznice. Z nejtěžšího stupně CIN 3 během několika let může vzniknout rakovina děložního čípku. Předrakovinná poškození děložního čípku mohou být řešitelná chirurgicky tzv. konizacemi a zpravidla pacientku vyléčí.

V České republice se provádí přibližně 12 000 konizací ročně. Rozvoj přednádorových stavů i onkologického onemocnění děložního čípku je úzce spjat s infekcí lidským papilomavirem (HPV). Pravděpodobně většina sexuálně aktivních žen je během života infikována tímto virem, záleží však na imunitní reakci, zda infekci zlikviduje. HPV virů je mnoho typů, jsou odlišeny číslovkou. Vzhledem ke schopnosti vyvolat zhoubné nádorové onemocnění lze HPV rozdělit na skupinu vysoce rizikových (např. HPV 16 nebo HPV 18, které způsobují až 70% rakoviny děložního čípku) a nízce rizikových, způsobujících nezhoubná onemocnění.

Cílem očkování vakcínou Cervarix je ochrana žen a dívek ve věku od 9 let před onemocněními způsobenými infekcí některými vysoce rizikovými HPV typy. Mezi tato onemocnění patří předrakovinné poškození ženských pohlavních orgánů a rakovina děložního čípku.

Cervarix je vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV) typu 16 a 18. HPV 16 a 18 jsou vysoce rizikové typy, zodpovědné za přibližně 70 % případů rakoviny děložního čípku a 70 % přednádorových poškození zevních pohlavních orgánů a pochvy. Díky tzv. zkřížené účinnosti však Cervarix pomáhá chránit i proti dalším příbuzným, vysoce rizikovým HPV typům. Efekt zkřížené účinnosti vakcíny Cervarix byl prokázán u typů HPV 31, 33 a 45.

Po očkování vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) protilátky proti HPV tak, aby případnou novou infekci HPV včas zlikvidoval. Proto je obzvlášť důležité zahájit očkování včas, tj. u dívek, které se s tímto virem dosud nesetkaly. Po očkování vakcínou Cervarix jsou hladiny protilátek u obou typů HPV 16 a HPV 18 stále nejméně 10-krát vyšší než je pozovoráno u žen, u kterých došlo k zotavení po přirozené HPV infekci (délka klinického sledování je zatím 9,4 let).

Dívkám, které se s HPV viry ještě nesetkaly, může vakcína Cervarix nabídnout ochranu 93 % před vznikem těžkých přednádorových poškození děložního čípku (CIN 3), která neléčená, mohou vést k rakovině děložního čípku. U těchto dívek byl v klinických studiích také deklarován pokles chirurgických zákroků (konizací) na čípku o 70 %.

Očkování vakcínou Cervarix je obecně dobře snášeno. Nejčastější nežádoucí účinky po očkování mohou být např. lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, otok, bolestivost), bolest svalů, bolest hlavy, únava. Ve výjimečných případech se mohou vyskytnout infekce horních cest dýchacích nebo závratě. Očkuje se ve 3 dávkách, přeočkování probíhá po 1 a 6 měsících po první dávce.

Od 1. 4. 2012 je očkování vakcínou Cervarix hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění dívkám, pokud bylo zahájeno od dovršení 13 do dovršení 14 roku věku.* Podobně jako je tomu u všech vakcín, ani Cervarix nemusí úplně chránit všechny očkované jedince. Cervarix nemá efekt na již aktivní HPV infekci nebo klinicky přítomné onemocnění. Pravidelné preventivní vyšetření děložního čípku (tzv. skríning) zůstává proto velmi důležité. Vakcínu Cervarix si mohou dívky a ženy vyžádat u svého gynekologa, mladé dívky pak u svého dětského lékaře.

Vakcína Cervarix je vázaná na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění s výjimkou úhrady pro 13leté dívky. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou také na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com. O vhodnosti očkování se poraďte se svým lékařem či dětským lékařem Vaší dcery.

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Menší neshody s partnerem jsou fuč a můžete se věnovat svým koníčkům. Drahá polovička se smířila s tím, že jste tak trochu praštění a hazardéři. Pokud už chcete jít do rizika, tak se…

Nejčtenější články

Doporučujeme