Odhalte se pomocí numerologie

27. 11. 2001
Odhalte se pomocí numerologie
Pronikněte spolu s Dámou.cz do tajů numerologie. Stačí pouze zadat datum narození a vy se dozvíte, jací jste a co vás čeká a nemine. Sami budete překvapeni, co v�e lze numerologickým výpočtem zjistit.

Odhalte se pomocí numerologie

------------------------------------- function zadej() { ?>

Pronikněte spolu s Dámou.cz do tajů numerologie. Stačí pouze zadat datum narození a vy se dozvíte, jací jste a co vás čeká a nemine. Sami budete překvapeni, co vše lze numerologickým výpočtem zjistit.

Zadejte datum narozeni
Jmeno zkoumane osoby:

den: mesic: rok: (ctyrciferny)--------------------------------- function pocet ($c,$k) { $i=0; $v=""; while ($i<$k) { $v=$v.$c; $i++; } if ($v=="") $v=" "; return $v; } -------------------------- function pocetcifer($n,$c) { $pocet= substr_count($n,$c); return $pocet; }

------------------------------------------------ function soucet($n) { $d=$n[den].$n[mesic].$n[rok];

$f[1]=pocetcifer($d,"1"); $f[2]=pocetcifer($d,"2"); $f[3]=pocetcifer($d,"3"); $f[4]=pocetcifer($d,"4"); $f[5]=pocetcifer($d,"5"); $f[6]=pocetcifer($d,"6"); $f[7]=pocetcifer($d,"7"); $f[8]=pocetcifer($d,"8"); $f[9]=pocetcifer($d,"9");

$s=$f[1]+$f[2]*2+$f[3]*3+$f[4]*4+$f[5]*5+$f[6]*6+$f[7]*7+$f[8]*8+$f[9]*9; while ($s>9) { $f[substr($s,0,1)]++; $f[substr($s,1,1)]++; $s=substr($s,0,1)+substr($s,1,1); } $f[$s]++; $f[0]=$s; return $f; } ----------------------------- function vibr($n,$jmeno) { $f=soucet($n); echo "

$jmeno narozen(á) $n[den].$n[mesic].$n[rok]

";

$s=$f[0]; echo "
$jmeno má numerologickou vibrační číslici: $s
"; echo "
"; switch ($s) { case "1": echo " Jednička je symbolizována sluncem. Lidé s touto vibrační číslicí představují touhu po moci, po slávě a uplatnění. Jsou hnací silou lidstva. Jejich energie je dynamická a silná. Jsou egocentričtí, cílevědomí. Spoléhají jen na sebe a touží po pokroku. Má tvůrčí schopnosti a zvídavou a nezávislou povahu."; break; case "2": echo "Dvojka je symbolizovaná měsícem a znázorňuje skromnost a diplomacii. Lidé s tímto vibračním číslem se dokáží vcítit do situace druhého, chápou lidskou povahu a často je ovládají emoce. Měsíc mění nálady a způsobuje dvojakost povahy. Je velice nestálý. Jeho největší překážkou jsou city. Nemá příliž velkou osobnost a vždy nahlíží na situaci z obou stran a dá na intuici."; break; case "3": echo "Trojku představuje trojúhelník a je symbolizována planetou Mars, který je mocný, silný a neohrožený. Lidé s tímto vibračním číslem touží po samostatnosti a svobodě, jsou aktivní a bojovní. Jsou draví a všem vyhledávají zábavu. Když se jim něco znelíbí, rychle to opouštějí a vrhají se na něco jiného. Miluje společnost, ale také se bez ní obejde. Touží po popularitě, nemá rád kritiku, přijímá pouze podněty pro své další aktivity."; break; case "4": echo "Čtyřka představuje silnou vůli a neměnnost. Lidé s touto číslicí jsou praktiční a spolehliví. Jsou také konzervativní a vedou ukázněný život, mají nechuň je změnám a často vidí svět černobíle. Chybí mu sebejistota a každý úspěch je vydřený."; break; case "5": echo "Pětka představuje svobodnou mysl a proměnlivost. Lidé s touto číslicí jsou často neklidní, trpí nerozhodností, mají vůdcovské schopnosti a jsou dobrodružní. Můžou vyniknou v jakémkoliv oboru. Jejich život často kolísá od úpadku ke slávě a zpět."; break; case "6": echo "Šestka představuje harmonii a smysl pro umění. Lidé s touto vibrační číslicí kladou velký důraz na materiální stránku života. Mají v úctě nejvyšší ideály, jsou mírumilovní a nesobečtí. Mají skvělé vyhlídky na úspěch. šestka je spojena s Venuší a tak představuje lásku a náklonnost. Je to člověk optimistický s talentem pro umění."; break; case "7": echo "Sedmička představuje osudovost a záhadnost. Lidé s touto číslicí jsou velice hloubaví, mají velkou představivost a přemíru inspirace. Mají duševní odvahu a rádi vyhledávají neznámé věci a hodně studují. Bývají houževnatí a mlčky dokáží překonat strašlivé situace. Mají léčitelské nadání a velkou magickou sílu."; break; case "8": echo "Osmička znázorňuje úspěch a změny. Lidé s touto číslicí umí odhalit příležitosti a nahromadit bohatství. Touží po síle a moci a vše měří materiální hodnotou. Mají organizační a řídící schopnosti. Mají zdravý úsudek a dokáže dobře překonávat překážky. Někdy chybí inspirace a tím pádem může úspěch promeškat"; break; case "9": echo "Devítka symbolizuje magnetickou sílu, bezprostřednost a bystrost. Lidé s touto číslicí jsou inteligentní, nadaní a příjemní, rozum u nich vítězí nad city. Devítka je symbolem dokonalosti. Znamená vrozený smysl pro pravdu, nadbytek inspirace. Lidé s touto číslicí jsou oblíbení a bez velké námahy dosahují proslulosti, sou ctižádostiví."; break; }

echo "

";
levy sloupec $l=$f[1]+$f[2]*2+$f[3]*3; while ($l>9) $l=substr($l,0,1)+substr($l,1,1); echo "Mládí do 25 let
"; if ($l==1) echo "Mládí bylo nedobré, závislost na rodičích, autoritou byl otec."; if ($l==2) echo "Citový člověk se silným vztahem k ženám a se silným poutem k matce."; if ($l==3) echo "Dobrodružná povaha, panovačnost a žárlivost, autoritou jsou sourozenci."; if ($l>3) echo "Uvolněnější povaha i život, autoritou jsou příbuzní nebo přátelé."; echo "

";

$l=$f[4]*4+$f[5]*5+$f[6]*6; while ($l>9) $l=substr($l,0,1)+substr($l,1,1); echo "Životní úroveň ve středním věku u žen do 45 let a u mužů do 50 let.
"; echo "Vyjádřena stupnicí 0-9 (od nejhorší, po nejlepší)
"; if ($l==0) echo "0- špatná - osoba zcela odkázána na okolní společnost"; if ($l==1) echo "1- velice špatná"; if ($l==2) echo "2- špatná"; if ($l==3) echo "3- poněkud horší úroveň"; if ($l==4) echo "4- horší průměr"; if ($l==5) echo "5- průměrná"; if ($l==6) echo "6- lepší průměr"; if ($l==7) echo "7- velice dobrá úroveň"; if ($l==8) echo "8- vysoká životní úroveň"; if ($l>8) echo "9- bezkonkurenčně nejlepší životní úroveň a dobrá budoucnost"; echo "

";

$l=$f[7]*7+$f[8]*8+$f[9]*9; while ($l>9) $l=substr($l,0,1)+substr($l,1,1); echo "Životní úroveň v pozdním věku u žen od 45 let a u mužů od 50 let.
"; echo "Vyjádřena stupnicí 0-9 (od nejhorší, po nejlepší)
"; if ($l==0) echo "0- špatná - osoba zcela odkázána na okolní společnost"; if ($l==1) echo "1- velice špatná"; if ($l==2) echo "2- špatná"; if ($l==3) echo "3- poněkud horší úroveň"; if ($l==4) echo "4- horší průměr"; if ($l==5) echo "5- průměrná"; if ($l==6) echo "6- lepší průměr"; if ($l==7) echo "7- velice dobrá úroveň"; if ($l==8) echo "8- vysoká životní úroveň"; if ($l>8) echo "9- bezkonkurenčně nejlepší a vysoká životní úroveň";

echo "

"; duchovni uroven - horni radek 3+6+9 $l=$f[3]*3+$f[6]*6+$f[9]*9; while ($l>9) $l=substr($l,0,1)+substr($l,1,1); echo "Duchovní úroveň - $l
"; echo "Vyjádřena stupnicí 0-9 (od nejhorší, po nejlepší)


";

psychycka uroven - prostred radek 2+5+8 $l=$f[2]*2+$f[5]*5+$f[8]*8; while ($l>9) $l=substr($l,0,1)+substr($l,1,1); echo "Psychická úroveň -$l
"; echo "Vyjádřena stupnicí 0-9 (od nejhorší, po nejlepší)


";

fyzicka uroven - prostred radek 1+4+7 $l=$f[1]+$f[4]*4+$f[7]*7; while ($l>9) $l=substr($l,0,1)+substr($l,1,1); echo "Fyzická úroveň -$l
"; echo "Vyjádřena stupnicí 0-9 (od nejhorší, po nejlepší)


";

sikmo 3+5+7 $l=$f[3]*3+$f[5]*5+$f[7]*7; while ($l>9) $l=substr($l,0,1)+substr($l,1,1); if ($l<4) echo "Pozor, $jmeno se může dostat na šikmou plochu nebo jde po cestě do pekla
"; if ($f[5]>0) echo "$jmeno je člověk, který v zřejmě nebude v životě opuštěn.
";

echo "

"; echo "

Numerologická mřížka vypadá takto

"; echo "
"; echo ""; echo "
"; echo pocet(3,$f[3]); echo ""; echo pocet(6,$f[6]); echo ""; echo pocet(9,$f[9]); echo "
";

echo pocet(2,$f[2]); echo "

"; echo pocet(5,$f[5]); echo ""; echo pocet(8,$f[8]); echo "
";

echo pocet(1,$f[1]); echo "

"; echo pocet(4,$f[4]); echo ""; echo pocet(7,$f[7]); echo "
";

echo "

Vysvětlení a popis:
Více stejných čísel představuje spíše negativní vlastnosti. Optimální je vyvážená mřížka s jedním nebo dvěmi čísly od každého.

"; echo "Číslo jedna - "; if ($f[1]>0) echo "Jednička představuje vlastní já. Čím více obsahuje mřížka jedniček, tím více je člověk spokojen sám se sebou. Více však touží po moci a například šest jedniček znamená touhu po moci i přes mrtvoly. Jedničky znamenají silné ego, sobeckost. Menší počet jedniček se ovšem projevuje kladně.
"; if ($f[1]==1) echo "Jedna jednička znamená slabou vůli a malou ctižádost. To ale neznamená neúspěch."; if ($f[1]==2) echo "Dvě jedničky značí vyrovnanou vůli a touhu něčeho dosáhnout."; if ($f[1]==3) echo "Tři jedničky značí až agresivní cílevědomost a touhu. Silná vůle a ctižádost."; if ($f[1]>3) echo "Čtyři jedničky znamenají touhu dosáhnout vysokého postavení. Vnitřní rozpolcenost"; echo "

";

echo "Číslo dvě - "; echo "Dvojka představuje citovou oblast a je ovlivňována měsícem
"; if ($f[2]==0) echo "Mřížka bez čísla dvě představuje člověka bez citů."; if ($f[2]==1) echo "Jedna dvojka představuje člověka se sentimentální povahou. Má silnou citovou vnímavost hraničící až přecitlivělosti a plačtivosti."; if ($f[2]==2) echo "Dvě dvojky představují citovou vyrovnanost."; if ($f[2]==3) echo "$jmeno se třemi dvojkami má nejasné a neuspořádané city v manželství a v partnerských vztazích."; if ($f[2]>3) echo "$jmeno je přecitlivělý. Má sklony ke střídání partnerů. Občas se můžou objevit až zvrácené city."; echo "

";

echo "Číslo tři - "; echo "Trojka je ovlivňována Marsem a představuje aktivitu. Vytváří kritičnost a přináší řád.
"; if ($f[3]==0) echo "Člověku bez trojky chybí v životě bojovnost."; if ($f[3]==1) echo "$jmeno je bojovný(á) a často tvrdohlavý(á). V sexu je až příliš živočišný(á)."; if ($f[3]==2) echo "$jmeno je vnitřně nespokojený(á). Stále vidí nedostatky s stává se z něj šňoural."; if ($f[3]==3) echo "$jmeno stále s někým vede válku, vyhledává konflikty."; if ($f[3]>3) echo "$jmeno má velkou ctižádost a samolibost. Vždy okamžitě tasí nejtvrdší zbraň a pokud se potkají dva takoví lidé, je to pohroma. Více trojek představuje rozené generály.";

echo "

"; echo "Číslo čtyři - "; echo "Symbolem je planeta Merkur. Představuje inteligenci, sílu tvořit, logické myšlení, trpělivost a pracovitost.
"; if ($f[4]==0) echo "$jmeno zřejmě není příliš pracovitý.";

if ($f[4]==1) echo "Jedna čtyřka představuje pracovitého a logicky smýšlejícího člověka."; if ($f[4]==2) echo "Dvě čtyřky představují vnitřní neklid v myšlení. I když má $jmeno dobré a zajímavé myšlenky, sám(a) jim nevěří."; if ($f[4]==3) echo "Tři čtyřky představují člověka s vysokou inteligencí, který ji však zneužívá nepoctivě například při hazardních hrách."; if ($f[4]>3) echo "$jmeno je nadměrně nadaný(á) a pracovitý. Může představovat génia na úrovni logického myšlení.";

echo "

"; echo "Číslo pět - "; echo "Symbolem je planeta Jupiter. Představuje životní štěstí, dobrosrdečnost, přátele a sexuální vztahy.
"; if ($f[5]==0) echo "Člověk bez čísla pět nemá v životě štěstí a těžko dosahuje svých cílů. Alespoň jedna pětka představuje životní štěstí."; if ($f[5]==1) echo "Jedna pětka znamená dobrodružnou a neklidnou povahu."; if ($f[5]==2) echo "Odvážná osoba, která vyhledává dobrodružství a má štěstí."; if ($f[5]==3) echo "Tři pětky znamenají dobrodružnou povahu bez omezení a často vyhledávající špatnosti jako alkohol a drogy. Z těchto lidí se stávají alkoholici."; if ($f[5]>3) echo "$jmeno má silný vnitřní neklid a často udělá nepředpokládané věci, které nelze vysvětlit a sám(a) proto v životě trpí.";

echo "

"; echo "Číslo šest - "; echo "Symbolem je planeta Venuše. Představuje vztah k lásce a umění. Vztah k erotice, majetku a penězům.
"; if ($f[6]==0) echo "Žádná šestka znamená nedostatek sexuální touhy. Většinou žádné hudební sklony."; if ($f[6]==1) echo "$jmeno má smysl pro harmonii, erotiku a mírné skrblictví."; if ($f[6]==2) echo "Dvě šestky znamenají rozhazovačného člověka. Má smysl pro vyšší erotiku."; if ($f[6]==3) echo "Tři šestky znamenají hrabivou osobnost. Takovému člověku není nikdo dost dobrý."; if ($f[6]>3) echo "$jmeno má chorobnou touhu po majetku a sklony ke zvrácenému sexu.";

echo "

"; echo "Číslo sedm - "; echo "Symbolem je planeta Saturn. Představuje především osud člověka a mystičnost.
"; if ($f[7]==0) echo "$jmeno není nijak osudově zatížen. Asi nic nezdědí, nevyhraje a osud mu do života nezasáhne."; if ($f[7]==1) echo "$jmeno může mít deprese a melancholické stavy. Současně má ale smysl pro umění a schopnosti filozofického bádání."; if ($f[7]==2) echo "$jmeno má osud plný životních překážek. Může dojít i ke ztrátě blízkých."; if ($f[7]==3) echo "Tři sedmičky jsou silně osudové a život je tím silně ovlivňován. Často se takový člověk osudu brání a stává se stálým bojovníkem s vlastním osudem."; if ($f[7]>3) echo "$jmeno je silně osudově zatížen(a) a nemůže se ubránit. Má sebevražedné sklony a potřebuje pomoc ostatních.";

echo "

"; echo "Číslo osm - "; echo "Symbolem je planeta Uran. Představuje životní změny.
"; if ($f[8]==0) echo "Pokud chybí číslo osm, může jít o člověka excentrického a podivínského."; if ($f[8]==1) echo "$jmeno může mít sklony k panovačnosti a získávání moci. Má ale uznání okolí."; if ($f[8]==2) echo "Dvě osmičky představují touhu po moci, roztržitost. $jmeno bývá neuspokojen(a) a snaží se dosáhnou svého."; if ($f[8]==3) echo "$jmeno bojuje o svou neomezenou vládu nad ostatními."; if ($f[8]>3) echo "$jmeno má sklony k silnému exhibicionismu nebo excentrismu. Je zcela jistě výstřední.";

echo "

"; echo "Číslo devět - "; echo "Symbolem je planeta Neptun. Představuje napojení na vyšší síly.
"; if ($f[9]==0) echo "Žádná devítka představuje člověka bez vnitřní přitažlivosti."; if ($f[9]==1) echo "Jedna devítka znamená stísněné nálady a sklony k pití. Týká se téměř všech lidí narozených v minulém století. Jednou ze schopností je intuice."; if ($f[9]==2) echo "Dvě devítky znamenají rozporuplného člověka, ale zároveň schopnosti napojit se na podvědomí."; if ($f[9]==3) echo "Tři devítky znamenají touhu po božském spojení a to za každou cenu."; if ($f[9]>3) echo "Čtyři devítky představují vnitřně rozpolceného člověka. Může se dostávat do hlubokých depresí. Je buď hloupý nebo geniální.";

echo "

"; echo "

Věříme, že se Vám numerologie líbí. Je úžasné, jaké množství údajů lze získat jen z data narození.

Poznámka: Test je vytvořen na základě knihy \"Numerologie v praxi\". Pokud se divíte, že v mřížce jsou i číslice, které nejsou přímo v datumu, je to tím, že do mřížky se zapisují i číslice, které vznikají při výpočtu vibrační číslice. Například:
Datum: 17.9.1982 - součet číslic je: 1+7+9+1+9+8+2=37
37 se musí opět sečíst a tyto čísla se také zapíší to tabulky: 3+7=10
10 se musí opět sečíst a také zapsat do tabulky: 1+0=1
Vibrační číslice je tedy 1 a ta se také zapíše do tabulky. V tabulce pak budou všechna čísla z výpočtu: 179198237101. Pokud vám výsledek i po této kontrole nevychází, pošlete mi e-mail na master@dama.cz
Možností výpočtů je ovšem mnohem více. Někde se započítává i přesný čas narození, někdy se k výpočtu používají i písmenka jména atp. Pokud máte k dispozici i jiné možnosti výpočtu, budeme rádi, když nám jej pošlete. Pokusíme se je naprogramovat a uveřejnit na Dámě. Vaše redakce

"; }

------------------------------------------ global $n,$akce,$jmeno;

switch ($akce) { case "1": vibr($n,$jmeno); break; case "2": break; default: zadej(); } ?>

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Okouzlili jste jednoho ze svých kolegů, tajně vás obdivuje. Umíte si s tím poradit jen v případě, že jste zadaní, jinak se vám chvála líbí. Konečně se našla osoba, která vás podporuje.…

Nejčtenější články

Doporučujeme