On se ještě změní! Tuto větu si ve vztahu zakažte a začněte jednat! | Foto: iStock

Foto: iStock

On se ještě změní! Tuto větu si ve vztahu zakažte a začněte jednat!

Jste s ním už roky a stále si myslíte, že se změní? Jak se říká, naděje je tu vždycky. Přestaňte ale jen doufat a něco dělejte, protože pouhé vaše doufání nezmění nikoho.

Klára stále doufá, že se Petr změní

Klára žije už osm let s Petrem. Šest let z osmi se potýká s jeho občasnými záchvaty agresivity a výbuchy hněvu. Petr sice Kláru nikdy neuhodil, ale občas rozbíjí věci, bouchá do stolu či zdí pěstmi a křičí – jednoduše se někdy chová jako smyslů zbavený. Po těchto epizodách pak bývá opět „normální“, v některých případech se i omluví.

Pro Kláru je to těžké, ponižující a také se v takových okamžicích Petra bojí. Jenže nechce být sama, bez partnera byla deset let, Petra má ráda a stále si říká, že se ještě změní. Klára není hloupá, ale v této věci se chová zcela iracionálně – a není v tom sama. Mnoho žen žije ve vztahu, kdy se nemohou vyrovnat s nějakým aspektem chování svého partnera a místo aby to řešily, tak stále doufají, že jednou přijde „den D“ a jejich partner se změní.

Proč patří konflikt do života? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 5

Chyba není jen v něm, ale i ve vás!

„On se ještě změní!“ Pokud si tuto větu v různých podobách opakujete už několik let, je nasnadě, že má problém nejen váš partner, ale zcela jistě i vy sama. Neomlouváte touto větou jen svou neschopnost o problematickém chování partnera mluvit či jej nějak řešit? Nepřimhouříte vždy nakonec nad problémem oči? Věta „On se ještě změní!“ je pak jen omluvou pro vaši nerozhodnost a bezradnost. Jestli doufáte ve změnu, musíte pro ni něco udělat. Pokud jste pro to už mnohokrát něco udělala a nic se nezměnilo, je otázkou, zda je namístě ve změnu neustále doufat.

Pokračování 3 / 5

Může se dospělý muž změnit?

Samozřejmě že může! I dospělý muž může trvale změnit své chování, lehké to ale není. Musí mít opravdu pádný důvod a musí skutečně z hloubi srdce chtít. Buď to udělá z lásky k vám, anebo tak trochu ze strachu – nebude vás chtít ztratit.

Pokud stále doufáte, občas s ním o tom mluvíte a on zjevně nedělá nic pro změnu, nemusí to ale hned znamenat, že jste mu lhostejná, jen si je možná naprosto jistý vaší oddaností a loajalitou. Možná ze zkušenosti ví, že se naprosto nemusí bát, že vás ztratí. Ano, je to sobecké, ale vy mu onu sobeckost svým postojem tolerujete!

Pokračování 4 / 5

A co měla udělat Klára?

Možná se Klára při druhém nebo třetím výbuchu Petrova vzteku měla sbalit a odejít s tím, že v křiku a opakujících se agresivních výlevech nehodlá žít ani s mužem, kterého možná jinak miluje. Jistě by pak Petrovi dala impulz k tomu, na svém chování nějak pracovat. Takovým impulzem rozhodně nebylo neustálé odpouštění a nové šance. Petr by možná nezměnil svůj temperament, ale pokud by měl skutečnou motivaci, mohl by se třeba s odborníkem naučit, jak agresi přesměrovat apod. To už by bylo na Petrovi, Klára by mu jistě byla oporou.

Pokračování 5 / 5

Jenže co když se změnit nechce? Mohu ho změnit já?

Skutečná změna vždy přichází zevnitř. Možná můžeme částečně změnit vzhled našich partnerů – ovlivnit to, co si oblečou, jak se oholí či ostříhají. Nepatrně ovlivníme i to, jak se k nám chovají, těžko však můžeme partnera změnit v něčem, na čem nenalézá žádnou chybu a nevidí žádné osobní selhání.

Doporučujeme

Články odjinud