Osmnáctý ročník Světového dne bez tabáku podpoří i Zdravá města ČR

30. 5. 2005
Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) poprvé v roce 1988. Kampaň každoročně připadá na poslední květnový den, ale členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) už v těchto dnech pořádají nejrůznější zábavné i sportovní akce zaměřené na prevenci kouření u dospělých i u dětí a na propagaci zdravého životního stylu. K podpoře celosvětové kampaně se letos zatím přihlásilo celkem čtrnáct Zdravých měst ČR.

Kouření je bezesporu jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů, které nepříznivě ovlivňují zdraví člověka. Zpráva o zdraví v celosvětovém měřítku vydaná Světovou zdravotnickou organizací v roce 2002 přinesla nové údaje, které tabáku připisují 1,6 milionu úmrtí v roce 2000 a poukazují na podstatný nárůst v posledních letech. Podle údajů uváděných Ligou proti rakovině Praha kouří v České republice přes 40 % mužů a 25 % žen. Na následky kouření u nás zemře denně 67 – 70 osob, což činí ročně asi 23 tisíce osob.

Nejrůznější zábavné i sportovní akce spojené s propagací zdravého životního stylu a prevencí i odvykáním kouření pořádají v těchto dnech Zdravá města ČR spolu se svými partnery (např. školy, neziskové organizace apod.). Převážně jde o turistické akce, cyklistické výlety, ale i zábavné programy a soutěže pro děti. Už tradiční akcí je Cesta za čistým vzduchem. Letos na ni vyrazí nebo už ji absolvovali obyvatelé Chrudimi (28. 5. – výstup na Sněžku), Orlové a Karviné (28. 5. – společný výstup na Čantoryji), Třebíče (28. 5. – výstup na třebíčskou věž), Blanska (14. 5.) a Vsetína (8. 5.).

Na cyklistický výlet spojený s kampaní ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí pod názvem Na kole do háje mohou v neděli 29. 5. vyrazit obyvatelé Zdravého města Letovice. Výlet organizuje komise Projektu Zdravé město. Na úterý 31. 5. zase tamější Dům dětí a mládeže připravil Závod do schodů na Fortně.

Ve čtvrtek 26. 5. proběhne Den bez tabáku v Hodoníně. Občané budou moci konzultovat s odborníky nejenom potíže s odvykáním kouření, ale i jak snížit tělesnou hmotnost, hladinu cholesterolu v krvi nebo krevní tlak. Pro ženy je po loňském úspěchu a velkém zájmu připravena silikonová vesta pro nácvik samovyšetření prsu, které umožňuje včasné odhalení nádoru. Spolupořadatelem hodonínského Dne bez tabáku je Zdravotní ústav v Brně.

Jablka za cigaretu budou letos školákům v Prostějově rozdávat členové komise Zdravé město (27. 5.). Chtějí tak upozornit na vzrůstající počet dětí a mládeže, kteří nikotinu neodolali.

Přímo v budově zlínské radnice otevře Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně v úterý 31. 5. poradnu odvykání kouření. Zájemci zde budou moci absolvovat tzv. Fager-stomův test nikotinové závislosti. Podle výsledků jim pak odborníci navrhnou, jak postupovat při odvykání kouření. Poradna bude otevřena od 10.00 do 16.00 hod. Zároveň bude probíhat Den otevřených dveří na plicním oddělení Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně (od 7.00 do 17.00 hod).

Zvířátka také nekouří, tak se jmenuje oblíbená akce, jejíž šestý ročník uspořádala Kancelář Brno-Zdravé město Magistrátu města Brna ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Akce proběhla v neděli 22. 5. v areálu ZOO Brno a setkal se s velkým zájmem veřejnosti. Navštívil ji i 1. náměstek primátora města Brna Ing. Jan Holík. Kromě informací o vlivu kouření na lidské zdraví a možnostech, jak se návyku zbavit akce nabídla také zajímavé možnosti trávení volného času bez tabákového kouře a inspiraci pro zdravý životní styl.

K podpoře kampaně se dosud přihlásila tato členská města NSZM:

Blansko, Boskovice, Brno, České Budějovice, Hodonín, Chrudim, Karviná, Letovice, Moravská Třebová, Orlová, Prostějov, Třebíč, Vsetín a Zlín

Podrobný přehled programů ke Světovému dni bez tabáku najdete na: http://www.nszm.cz/dbt

Mezinárodní Projekt Zdravé město - v roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů praktickou realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) - asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. NSZM má dnes 61 členů, s regionálním vlivem na 1.111 měst a obcí, ve kterých žije 2,4 milionu obyvatel (25% populace ČR). Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách http://www.nszm.cz

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Pokud to jen půjde, tak si v práci neberte velká sousta. Jen byste přišli o drahocennou energii. Jestli do vás někdo z kolegů pořád rýpe, nevšímejte si ho. Jen byste přilili olej do ohně,…

Nejčtenější články

Doporučujeme