Osteoporóza aneb tichý zloděj kostí

20. 10. 2005
Osteoporóza aneb tichý zloděj kostí
Tichý zloděj kostí či tichá epidemie, tak je často nazývána osteoporóza nebo-li řídnutí kostí. Toto metabolické onemocnění kostry je charakterizováno ztrátou kostní hmoty, která ubývá záludně pomalu a „tiše“ bez klinických symptomů až do doby prvních zlomenin, zejména zlomenin obratlů a kyčle.

Počet postižených osteoporózou v ČR se odhaduje na 500 000 žen a 200 000 mužů - jak můžeme s touto tichou epidemií bojovat?

V roce 2050 náklady na osteoporózu vzrostou až na 76,7 miliard eur – jak bychom mohli těmto výdajům předcházet?

[1] „Těžké zlomeniny vedou k nutnosti dlouhodobého ležení, operací, dlouhého pobytu v nemocnicích. To všechno je spojeno s rizikem úmrtí. Každý z nás zná ze svého okolí starší ženu, která upadla, zlomila si krček stehenní kosti a po několika dnech nebo týdnech zemřela například na následek infekce nebo jiné komplikace. Na začátku toho problému ve valné většině případů stojí skutečné osteoporóza,“ říká MUDr. Milan Cabrnoch, předseda Českého národního fóra proti osteoporóze. Kromě zlomenin je osteoporóza spojená i se snížením tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí páteře a patologickým zakřivením páteře (kyfózy). Osteoporóza byla za nemoc označena až v roce 1994. Dle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) je osteoporóza systémové onemocnění skeletu, charakterizované nízkou kostní hmotou a poruchami mikroarchitektury kosti, vedoucí ke zvýšení křehkosti kostí a ke zlomeninám. [2]

Počet postižených osteoporózou v ČR se odhaduje téměř na 500 000 žen a 200 000 mužů, další asi jeden milion lidí může být postižen osteopenií (prořídnutí kostí, lišící se od osteoporózy menším množstvím celkového úbytku kostní tkáně). V naprosté většině jsou postižení ve věku nad 50 let, vzhledem ke zvyšujícímu se počtu lidí v této věkové skupině lze očekávat další nárůst. U populace nad 50 let se toto onemocnění vyskytuje u 15 % mužů a 33 % žen, u populace nad 70 let tímto onemocněním trpí již 39 % mužů a 47 % žen. Léčeno je však pouze 10-15 % postižených. [3] V roce 1997 byly celkové přímé náklady na léčení osteoporotických zlomenin přibližně 2,5 miliardy Kč, na diagnostiku onemocnění bylo vydáno asi 150 milionů a na prevenci asi 66 milionů. [4] Věkově specifická skupina trpící zlomeninami kyčle se za posledních 20 let v ČR zdvojnásobila a tuto zlomeninu každoročně utrpí 4 % všech žen starších 85 let. Tyto zlomeniny vedou u pětiny postižených osob během prvního roku po úrazu k úmrtí a až u poloviny nemocných k závislosti na dopomoci. [5] V roce 2000 na tyto zlomeniny zemřelo v ČR 345 mužů a 769 žen. [6]

Situace ve světě je také alarmující – osteoporózou trpí 75 milionů lidí v Evropě, v USA a v Japonsku. Každá 3. žena a každý 5. muž starší 50 let má tedy zkušenosti s osteoporotickými frakturami. Očekává se, že do roku 2050 počet postižených zlomeninou kyčle vzroste o 310 % u mužů a 240 % u žen. Riziko zlomenin kyčle je u žen vyšší (1:6) v porovnání s diagnozovanou rakovinou prsu (1:9), podobně jako u mužů s rakovinou prostaty. Mortalita u mužů je vyšší než u žen – z 20-25 % mužů, postižených zlomeninou kyčle, umírá 1/5 během 1. roku. V průběhu prvních šesti měsíců je mortalita u mužů dokonce dvojnásobná než u žen. V roce 2000 byl v Evropě počet nemocných s osteoporotickými frakturami 3,79 milionů, celkové roční náklady jsou odhadovány na 32 miliard eur. Předpokládá se, že v roce 2050 tyto náklady vzrostou až na 76,7 miliard eur. [1]

Rizikové faktory onemocnění osteoporóza Osteoporóza postihuje nejčastěji ženy v postmenopauzálním období, nad 50 let. Ve stáří však tímto onemocněním trpí poměrně stejný počet mužů a žen. Toto téma je tedy aktuální i pro muže.

Mezi základní rizikové faktory patří kromě dědičnosti a věku u žen klesající hladina hormonu estrogenu v krvi, u mužů především užívání kortikosteroidů (více než 7,5 mg denně po dobu 6 měsíců a více), dále silný alkoholismus (nad 100 g ethanolu denně), kouření, nadměrný přísun kávy, nízká tělesná hmotnost (hmotnost pod 57 kg u žen či hmotnost těla proti stavu ve 25 letech o více než 10 % nižší), prokázaná zlomenina obratle, snížení tělesné výšky (od 25 let o více než 3 cm). Špatná životospráva – nedostatečný přísun vápníku a vitaminu D, nadměrná aktivita spojená s dietami, anorexie a podvýživa patří také mezi rizikové faktory. Příčinou může být i jiné onemocnění, často hormonální soustavy, např. štítné žlázy. K obecným rizikovým faktorům patří omezení pohybu.

V rámci prevence „… je třeba myslet na diagnózu osteoporózy od časného dětství, protože mladý člověk musí dosáhnout co největší tzv. vrcholové kostní hmoty. Té dosahuje mezi 25-30 rokem věku a po celý zbytek života již kosti jen ztrácíme. V tomto období musí vyvíjející se organizmus mít dostatek kalcia, D vitaminu a dostatek pohybu. U žen je třeba dbát na pravidelnou menstruaci,“ říká MUDr. Jenšovský z Ústřední vojenské nemocnice v Praze a doc. MUDr. Milan Bayer z 1. LF UK a VFN v Praze dodává: „Na prvém místě je obecně propagovaný zdravý způsob života, tj. střídmá pestrá strava s dostatkem minerálů, dostatečný přísun vitaminu D, odstranění škodlivých návyků – nikotinismus, nadměrný příjem alkoholu či kofeinu. Důležitá je věku přiměřená každodenní fyzická aktivita. Nejde nutně o nějaké sportovní výkony, ale je třeba alespoň chodit. Pro děti to samozřejmě znamená omezit čas, strávený u PC nebo TV.“ Je dokázáno, že děti, věnující se denně 40 minut intenzivněji fyzickým aktivitám, mají pevnější kosti než jejich méně aktivní vrstevníci – chlapci mají o 9 % více kostní hmoty a o 12 % pevnější kosti. Dívky mají o 7 % více kostní hmoty a o 9 % pevnější kosti než jejich vrstevnice. [1]

Osteoporóza a pohyb Náš skelet je tvořen kostmi, které nejsou zdaleka neměnné. Kosti představují živé tkáně, jež se obnovují trvale po celý život. Pokud se kosti mají efektivně obnovovat a pokud chceme docílit celkového posílení kostry, měli bychom pravidelně zatěžovat kostru fyzickými aktivitami. [1]

Na kosti se pomocí šlach upínají svaly. Při cvičení napínáme svaly, a tím pádem i šlachy. Tahem šlach se přenáší mechanické dráždění na kost, která je stimulována k tomu, aby se neustále obnovovala a přestavovala. To znamená, že pravidelné cvičení přispívá ke správné architektonice kosti, jejíž porušení je vedle odvápnění kostní tkáně velmi důležitým faktorem pro vznik osteoporózy. Cvičení tedy zpevňuje kosti. [7] Je nutné pravidelně cvičit a posilovat svaly již od mládí, neboť svaly pomáhají k vytvoření pevných kostí, v dospělosti udržují jejich sílu a ve stáří přispívají k lepší koordinaci, a tak zabraňují častým pádům, způsobujícím těžké zlomeniny. [1]

„Obecně platí, že pro nemocné s osteoporózou jsou vyhovující cviky relaxační, z posilovacích cviky pomalu prováděné, bez prudkých pohybů a bez rychlých kroutivých pohybů,“ říká doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc. z Centra pro klinické studie v Pardubicích. Cvičení, jako je jóga nebo tai-chi, mohou být tedy mnohem efektivnější v prevenci osteoporózy než zdánlivě namáhavější sporty. Na rozdíl od nich mohou natahovat svaly optimálním způsobem a zajišťovat správnou vnitřní architektoniku kosti. [7] Tai-chi je starověké čínské umění obsahující sérii pomalých, uklidňujících, plynulých pohybů. Je vhodné zejména pro starší muže či ženy, neboť pomáhá k posilování svalů, zlepšuje rovnováhu a koncentraci. Mezinárodní nadace proti osteoporóze (The International Osteoporosis Foundation) uvádí, že po 6měsíčním praktikování tai-chi se redukuje riziko osteoporózy až o 70 % zejména u starších osob. [1]

Diagnóza osteoporózy V praxi se osteoporóza u dospělých diagnostikuje snížením denzity kostního minerálu, tzv. bone mineral density v oblasti krčku stehenní kosti, případně v bederní páteři nebo předloktí o více než 2,5 směrodatné odchylky pod průměr zjištěný u mladých dospělých osob stejného pohlaví. Takovýto pokles je spojen s významně zvýšeným rizikem zlomenin, které je ještě znásobeno u nemocných, kteří již zlomeninu prodělali. V evropských zemích se doporučuje stanovovat klinickou diagnózu osteoporózy na základě komplexního vyšetření (anamnézy, rentgenu, osteodenzitometrického a laboratorního vyšetření) a zvažovat všechny prokázané rizikové faktory zlomenin. Předpokladem diagnózy je také vyloučení jiných metabolických a nádorových onemocnění skeletu, stanovení příčiny onemocnění a aktivity procesu – rychlosti úbytku kostní hmoty. [8]

Pokud byste chtěli vědět, zda Vám hrozí riziko osteoporózy „obraťte se na svého praktického lékaře, ženy na svého gynekologa, který zváží, zda v konkrétním případě je nutné nějaké vyšetření, a pokud ano, tak jaké. Předpokládáme, že bude v brzké době také fungovat informační telefonická linka, kam budou občané moci své dotazy směřovat. Další informace by měly být přístupné na webové stránce Českého národního fóra proti osteoporóze,“ říká doc. MUDr. Milan Bayer z 1. LF UK a VFN v Praze. [9]

České národní fórum proti osteoporóze České národní fórum proti osteoporóze vzniklo v červnu tohoto roku na základě aktivit v rámci EU. „Je to organizace svým způsobem v Evropské unii jedinečná, která propojuje lékaře, pacienty, představitele veřejné správy a představitele zdravotních pojišťoven,“ říká MUDr. Milan Cabrnoch, předseda správní rady Českého národního fóra proti osteoporóze. Cílem sdružení je zvyšování obecného povědomí o osteoporóze jako nemoci, o jejích příčinách, možnostech prevence, diagnostiky a léčby. „Jednou ze stěžejních aktivit ČNFO je upozornit širokou veřejnost na fakt, že se těmto problémům, kterými trpí dnes každá 3. žena a každý 5. muž po 50 letech věku, můžeme postavit, ale musíme to udělat včas,“ říká MUDr. Milan Cabrnoch a dodává: „Žít zdravě, pohybovat se venku, pít mléko, zdravě se stravovat - to vše neděláme jenom kvůli osteoporóze, zanedbání této prevence, zanedbání včasné diagnostiky a zanedbání řádné léčby má i velké ekonomické důsledky. Včasná diagnóza a adekvátní léčba s sebou samozřejmě přináší nějaké náklady. Pokud však osteoporóza není léčena, pro systém zdravotního pojištění nepředstavuje velké náklady v podobě vlastní léčby zlomené nohy nebo ruky, ale přináší s sebou další společenské náklady – přináší pracovní neschopnost, dávky v nemoci, někdy dlouhodobou pracovní neschopnost, a dokonce v mnoha případech i trvalou invaliditu.“

České národní fórum proti osteoporóze spolupracuje s Mezinárodní nadací proti osteoporóze (The International Osteoporosis Foundation), což je mezinárodní nevládní organizace reprezentující nadnárodní aliance pacientů, vědců a lékařů. Organizace má nyní 179 členů a působí v 84 zemích. Samotná organizace vznikla v roce 1998 s cílem upozornit na fenomén osteoporózy. Podle prof. Jeana-Yvese Reginstera, generálního sekretáře IOF, je „úsilí IOF zaměřeno na prevenci nárůstu osteoporotických fraktur a zlepšení podmínek pro pacienty“. Jedním z nástrojů IOF je i podpora národních osteoporotických společností. [10]

Světový den proti osteoporóze V rámci činností IOF se koná pravidelně Světový den proti osteoporóze, který připadá na 20. října. IOF pro tento rok organizuje např. setkání s královnami krásy - bývalou Miss World či Miss Univers - v Bangkoku, kde chce upozornit na propojení zdravého životního stylu a krásy. V Evropě probíhá turné výstavy světově proslulého kontroverzního fotografa Oliviera Toscaniho, známého především ze spolupráce pro firmu Benetton. Toscani vystavuje akty mužů a žen trpících osteoporózou. „Lidé lépe porozumí podstatě osteoporózy, jestliže uvidí na fotografii obnažené pacienty s osteoporózou. Věřím, že znalosti jsou základem vzdělání. Lidé na fotografiích prokázali mnoho šlechetnosti, když odhalili své fyzické postižení touto cestou. Skrz vizuální dojem pomohou jiným odkrýt, zda jsou také vydáni tomuto riziku,“ podotýká Olivier Toscani, italský fotograf. [1]

Letos se opět ke Světovému dni proti osteoporóze připojuje svými aktivitami i Česká republika. České národní fórum proti osteoporóze připravuje pro veřejnost sérii cvičení proti osteoporóze na základě spolupráce s Českým svazem aerobiku a Olgou Šípkovou. Neváhejte a přijďte si s námi zacvičit. V rámci cvičení budou distribuovány i mléčné výrobky firmy Zott. V rámci tohoto projektu se připravuje i seminář a měření denzity kostí v Parlamentu ČR.

  1. Konec -

Seznam použitých zdrojů [1] materiály The International Osteoporosis Foundation [2] Assesment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Report of a WHO Study Group. World Health Organ Tech Rep Ser 1994, 843: 1-129 [3] Štěpán, Záhora – Prevalence osteoporózy v ČR, Časopis lékařů českých, 137, 1998, č. 8 [4] Štěpán et al – Ekonomické aspekty osteoporózy, Časopis lékařů českých, 137, 1998, č. 23 [5] Bayer at al – Doporučené postupy pro diagnostiku a terapii postmenopausální osteoporózy, SMOS, 2003 [6] Bernatová, Miroslava - Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny proximálního femuru v ČR v letech 1986-2000, ÚZIS, 2002 [7] MUDr. Dan Flessig [8] materiály Českého národního fóra proti osteoporóze [9] www.osteo-forum.cz [10] www.ostefound.org, IOF Annual Report 2004

zdroj: ČNFO

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Jakmile se přehoupne týden do své druhé poloviny, spadne vám kámen ze srdce. Náročné povinnosti jsou pro vás zničující a vy prahnete po dalším odpočinku. Říkáte si, že byste si vzali…

Nejčtenější články

Doporučujeme