Parkinson: Nemoc, která se bohužel týká i mladých lidí. Pomůže konopí?

7. 11. 2019
Parkinson: Nemoc, která se bohužel týká i mladých lidí. Pomůže konopí?
Parkinsonova nemoc se projevuje třesem, špatnou pamětí či problémy s rovnováhou a patří k progresivním onemocněním centrálního nervového systému. Jen v Evropě nemocí trpí přes milión lidí, z nichž až patnáct procent onemocnělo před svými čtyřicátinami a dalších patnáct procent před padesátým rokem života. Existuje nějaká prevence a dá se nemoc léčit?

Nemoc, kterou nejde předpovědět

Bohužel není zcela jasné, co přesně nemoc způsobuje. Podle odborníků mohou sehrát svou roli genetické faktory, prostředí nebo jejich kombinace. Jisté je jedno, jde o degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Tento stav je způsobený ztrátou buněk v oblasti mozku, která produkuje dopamin. Právě s pomocí dopaminu mezi sebou mohou mozkové buňky komunikovat. Protože nelze určit přesnou příčinu tohoto stavu, je taky těžké nemoc dopředu předpovědět a snažit se o prevenci.

Rizikové faktory, které mohou s nemocí souviset

Přestože neexistují přesné důkazy o tom, kdo a proč chorobou onemocní, existují podle odborníků určité rizikové faktory. Patří sem pohlaví (častěji onemocní muži), znečištěné ovzduší a expozice (vystavení) dalším znečišťujícím látkám, jako jsou pesticidy a insekticidy, proto touto chorobou častěji onemocní obyvatelé venkova. Také lidé pracující v povolání, kde jsou vystaveni toxickým chemikáliím (mangan či olovo). Dalším faktorem může být traumatické zranění hlavy či virové infekce mozku. Existují i geneticky podmíněné varianty onemocnění, ale pouze v 5 procentech. Pokud v nějaké rodině více osob onemocnělo Parkinsonovou chorobou před 40. rokem věku, lze provést cílené genetické testování.

Příznaky Parkinsona

Nemoc je „zrádná“ i v tom, že může postihnout mladé lidi i před čtyřicátým rokem života. V tomto případě nemoc postupuje velmi plíživě a převážná část postižených o ní nemá ani tušení. Mezi nejčastější symptomy časné Parkinsonovy choroby patří rychle nastupující únava, ztráta čichu, zácpa, poruchy nálad, potíže se spánkem, zvýšená produkce slin, vizuální poruchy. Jako další se objevují motorické příznaky, a to u všech věkových skupin. Sem patří klidný třes nebo neustálý třesový pohyb i v případě, že jsou svaly uvolněné, dále zpomalené pohyby, pocity tuhosti, shrbená záda či problémy s rovnováhou.

Diagnóza není snadná

Pokud se u vás objevily některé z těchto symptomů, neodkládejte návštěvu lékaře. Zvláště u mladých lidí není snadné diagnózu potvrdit, není zcela jasně prokazatelná žádným vyšetřením a její příznaky mohou simulovat i jiná onemocnění. Jedním z momentů, které ji mohou potvrdit, je to, že při Parkinsonově chorobě pacient reaguje na léčbu náhražkami dopaminu.

Léčba Parkinsona? Pouze zpomalení!

Nemoc se bohužel nedá vyléčit, cílem léčby je tedy pouze zpomalit progresi onemocnění. Dnes již existuje spousta způsobů, jak průběh zpomalit a zajistit lidem téměř plnohodnotný život. Léčba spočívá mimo jiné v podávání léků, které pomáhají snížit odbourávání dopaminu v mozku, dále léků, které pomáhají zmírnit třes a zlepšují kontrolu svalů a zmírňují ztuhlost. Kromě toho je další možností operace,  tzv. hluboká mozková stimulace, kdy se do mozku pacienta vloží elektrody, které nepřetržitě stimulují mozková centra zodpovědná za hybnost. K této operaci ale lékaři přistupují až ve chvíli, kdy se stav nemocného rychle zhoršuje a nic jiného nepomáhá. Součástí léčby je také fyzioterapie a pohyb, což velmi pomáhá. Základní je docílit co nejdelší soběstačnosti a co nejvíce předcházet pádům, které jsou pro nemocné velmi nebezpečné.

Může pomoct konopí?

V poslední době se hodně hovoří o možnosti využití konopí, respektive jeho léčebných látek – kanabinoidů. Tyto látky mimo jiné tlumí bolest, kterou nemoc přináší, a hlavně pomáhají v tvorbě dopaminu. Studie z roku 2014 zaznamenala zlepšení třesu u řady pacientů s Parkinsonovou chorobou během léčby konopím, u dalších zase pomohly tablety s kanabinoidy s problémy se spánkem. Problémem je samozřejmě česká legislativa, která pěstování konopí nepodporuje, a samozřejmě také riziko vzniku psychické závislosti. Ovšem podobné riziko závislosti hrozí i v případě užívání jiných léků.

Prevence předčasné Parkinsonovy choroby

Neexistuje zaručený způsob, jak zabránit propuknutí nemoci v jakémkoli věku. Podle odborníků však existují podpůrné kroky, které riziko přece jen mohou o něco snížit. Jaké to jsou?

- Pijte kávu. Podle jedné studie publikované v časopise Journal of Alzheimer´s Disease Trusted Source může kofein pomoci obnovit časné motorické i nemotorické příznaky spojené s Parkinsonovou chorobou.
- Užívání protizánětlivých léků. Průzkumy zveřejněné v American Academy Neurology Trusted Source prokázaly, že protizánětlivé léky známé jako NSAID mohou zabránit Parkinsonově chorobě.
- Vitamin D. Mnoho lidí s touto nemocí nemá dostatek vitaminu D. Jeho doplnění může riziko onemocnění snížit.
-Aktivita. Cvičení zlepšuje ztuhlost svalů, zlepšuje pohyblivost a zmenšuje depresivní stavy.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Ať už pracujete na home office, anebo docházíte na pracoviště, povinnosti vás nebaví. Po celý týden nejste příjemně naladění a s šéfem nevycházíte. S blížícím se víkendem špatná nálada…

Nejčtenější články

Doporučujeme