Penzijní připojištění: Víme, co se změnilo

16. 2. 2010
Penzijní připojištění: Víme, co se změnilo
Státní penze budou klesat a nám nezbývá nic jiného než myslet na zadní kolečka. Soukromé spoření je proto nutností. Jednou z možností je penzijní připojištění, kde došlo od srpna k několika úpravám.

Hlavním důvodem pro nižší budoucí penze je nepříznivý demografický vývoj. V Česku, stejně jako ve všech vyspělých zemích světa, dochází ke stárnutí obyvatelstva. To společně se snižováním porodnosti zásadním způsobem mění demografický profil země. Stát nebude v budoucnu schopen nést břemeno dostatečně vysokých penzí, a proto bude docházet k jejich snižování. Kdo z vás si chce užít penze, musí vzít odpovědnost z velké části do vlastních rukou. Penzijní připojištění by nemělo chybět. Jedná se o zajímavý a státem podporovaný finanční produkt.

Jaké jsou hlavní výhody?

Penzijní připojištění (spolu se stavebním spořením a životním pojištěním) patří mezi finanční produkty, které stát podporuje. Penzijní připojištění podporuje hned dvakrát: státním příspěvkem (jeho výše závisí na výši vašeho měsíčního vkladu a pohybuje se od 50 Kč do 150 Kč měsíčně), daňovou úsporou (v daňovém přiznání si můžete odečíst od základu daně platby na penzijní připojištění, při spoření nad 6000 Kč ročně si můžete odečíst částku, která ji přesahuje, a snížit si daňový základ, a to až do výše 12 000 Kč za zdaňovací období, nejvyššího odpočtu dosáhnete při spoření 1500 Kč měsíčně a výše).

Penzijní připojištění vám dále přináší garantovaný výnos. Penzijní fondy vám nemůžou ze zákona připsat záporné zhodnocení. Současná krize a pád cen akcií potvrdily, že to je velká výhoda. Z tohoto zákonného omezení pramení však i jejich nevýhoda - nízká výnosnost. I v dobách, kdy vyspělé ekonomiky rostly, činila výnosnost fondů pouze asi 3 % ročně. Penzijní připojištění je však výhodné i pro zaměstnavatele, pro kterého znamenají příspěvky na penzijní připojištění možnost snížení daňového základu. Z tohoto důvodu mnozí zaměstnavatelé svým zaměstnancům výrazně přispívají na penzijní připojištění. Zvýšení jejich měsíčního příspěvku je pro ně výhodnější než vám zvýšit hrubou mzdu. Vy na tom přitom taky vyděláte.

Kdy si začít spořit?

Protože státní penze ve všech vyspělých zemích zdaleka nezaručuje občanům životní standard, na který byli zvyklí před odchodem do důchodu, zvyšuje se význam soukromého spoření. Nejzodpovědněji k tomu přistupují Britové, kteří si začínají na vlastní penzi spořit v průměru již ve 28 letech. Následují Kanaďané a Američané, kteří si začínají spořit ve 30 letech. V západní Evropě si občané začínají spořit na penzi v průměru ve 34 letech. Na vlastní penzi si ve Velké Británii, Kanadě či USA spoří více než 80 % všech občanů. Soukromé úspory jsou za vyšším příjmem důchodců i v Dánsku -zemi s velmi propracovaným sociálním systémem. Znamená změna zaměstnavatele změnu fondu?

Dříve bylo běžnou praxí, že když jste změnili zaměstnavatele, museli jste změnit penzijní fond. Zaměstnavatelé své zaměstnance k tomu tlačili. Bylo pro ně výhodnější přispívat a mít smlouvu pouze s jedním penzijním fondem. Od srpna to již není možné. Ze zákona dokonce nemohou přijímat od fondu úplatu či odměnu za takové chování. V případě, že by vás zaměstnavatel omezoval při výběru penzijního fondu, bude jeho chování považováno za správní přestupek. Volba penzijního fondu je tak plně na vás.

Co všechno můžete měnit?

Vámi uzavřené parametry penzijního připojištění můžete během trvání smlouvy měnit. Změnit můžete nejenom např. vaši pravidelnou měsíční úložku, ale i penzijní fond. V současné době působí na českém trhu 10 fondů (Aegon, Allianz, AXA, ČSOB Stabilita, ČSOB Progres, Generali, ING, Komerční banky, České pojišťovny a České spořitelny). Novelou právě došlo k vytvoření nových podmínek pro změnu fondu. Od 1. srpna vám mohou fondy zpoplatnit přechod k jinému fondu (výše poplatku může činit až 800 Kč). Pokud však spoříte více než 5 let, nesmí vám penzijní fond poplatek již účtovat. V případě, že nejste se svým fondem spokojeni, můžete jej lehce změnit.

Do kdy platí staré podmínky?

Ve schvalovacím procesu je navíc zákon o penzijním spoření. Podle tohoto zákona dojde ke změně u státního příspěvku (viz tabulka), a hlavně již nebude v zákoně zakotvena povinnost dosahovat nezáporného zhodnocení. Fondy tak budou moci investovat i do výnosnějších cenných papírů s vyšším rizikem. Výnosnost fondů by tak měla být rozhodně vyšší. Možnost sjednat staré smlouvy máte pouze do konce přístího roku (tedy do 31. prosince 2010), po tomto datu si každý z vás, nových účastníků, bude moci vybrat ze tří různých fondů: konzervativního (zde máte nízké riziko s nízkým výnosem), smíšeného a dynamického (vyšší riziko s potenciálním vyšším výnosem.

Jaké existují druhy penzí?

V současné době všechny fondy nabízejí více druhů penzí. Jedná se především o starobní penzi, výsluhovou penzi, pozůstalostní penzi a invalidní penzi. Jako klienti máte i nárok na odbytné. Penze můžete sjednat všechny najednou. U starobní penze je podmínkou výplaty dosažení věku 60 let a placení příspěvků po dobu pět let. U invalidní penze z penzijního připojištění dochází ke změně, když invalidní důchod již v zákoně o penzijním spoření není vázán na přiznání plného invalidního důchodu, ale na důchod pro invaliditu třetího stupně. K další změně dochází u odbytného, na které budete mít nárok až po dvou letech (nyní po roce).

Autor: Petr Gola

„Další zajímavé články najdete v aktuálním čísle časopisu Maminka.„

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Zatoužíte po společnosti příbuzných či přátel. Je docela možné, že vyrazíte na společný výlet anebo na chatu. Dávejte si však pozor na aktuální omezení, ne vše by mohlo dopadnout dobře.…