Plodné období končí... a co bude dál? Vše, co je dobré vědět o menopauze

Plodné období končí... a co bude dál? Vše, co je dobré vědět o menopauze
Období, kterým končí plodnost ženy, se nazývá menopauza. K ukončení fertility však nedojde ze dne na den.

Cykly bez ovulace, tj. bez uvolnění vajíčka z vaječníku, se začínají postupně objevovat už po 30. či 35. roce věku, to znamená více než deset let před začátkem klimakteria.

„Ve 45 letech je neplodných asi 80 procent žen a v 50 letech je šance na spontánní otěhotnění téměř nulová,“ říká úvodem prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., z Gynekologickoporodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Přechod či klimakterium jsou termíny označující období, během kterého u žen dochází k vyhasínání funkce vaječníků a ztrátě plodnosti. Přestože jde o fyziologický proces, doprovázet jej mohou nejrůznější potíže.

„Přechod“ nepřichází náhle, je to proces pozvolný a zpočátku i nenápadný. S jeho prvními příznaky se žena může setkat už po čtyřicítce. „Klimakterium trvá přibližně dva, ale protáhnout se může i na čtyři roky. Průměrný věk žen v klimakteriu je podle statistik 49 až 51 let. Čas menopauzy, tedy posledního menstruačního krvácení, přichází individuálně a ovlivňuje jej řada faktorů -nejvýrazněji celkové zdraví ženy a genetická predispozice.

Pokud matka ženy pravidelně menstruovala do 55 let, je předpoklad, že na tom ona jako její dcera bude obdobně a menopauza se u ní dostaví později, než uvádí věkový průměr. To samozřejmě platí i opačně. Pokud žena ví, že její maminka přestala menstruovat v 38 letech, je vyšší pravděpodobnost, že i u ní dojde k předčasnému nástupu menopauzy,“ popisuje profesor Calda.

Změny, které převrátí život

Během klimakteria organismus ženy prochází velkými, nevratnými změnami. Jejich příčinou je snížení počtu folikulů ve vaječnících a následná změna v produkci některých hormonů.

„Dívky se rodí s pevně daným počtem folikulů, jejich množství se v průběhu života nezvyšuje, ba naopak, s každým ovulačním cyklem dochází k jejich úbytku. Pokud jejich množství klesne pod tisícovku, začíná klimakterium. V návaznosti na snížení počtu folikulů dochází k úbytku tkáně vaječníků a ke změnám v hormonálních hladinách, zejména ke snížení hladiny hormonů estrogenu a progesteronu. Všechny tyto procesy signalizují ukončení plodného období ženy,“ vysvětluje gynekolog.

„Klimakterium má u každé ženy trochu jiný průběh. Dojít může ke zkracování délky cyklu, ale naopak i k jeho prodlužování. Tyto nepravidelnosti vždy vedou k úplné zástavě cyklu,“ dodává lékař.

Návaly, nespavost i deprese

Přechod je doprovázen mnoha potížemi, které se souhrnně označují jako klimakterický syndrom. Mezi ženami nejčastěji zmiňované obtíže patří návaly horka a pocení. Jmenované příznaky vznikají v důsledku poklesu hladiny ženského pohlavního hormonu estrogenu. Nejde o problémy, které by ženu přímo ohrožovaly na zdraví či životě, ale statistiky ukazují, že až ve 25% případů mohou být tak silné, že znemožňují běžný život. Návaly horka přicházejí v různé intenzitě i četnosti a trvají od pár vteřin do půl hodiny.

„Období návalů může být různě dlouhé, obvykle trvá několik let a začít může i deset let před klimakteriem, kdy se jejich frekvence a intenzita zvyšuje v době před nástupem menstruace a ženy je často vnímají jako součást premenstruačního syndromu,“ uvádí profesor Calda. Dalším častým problémem je nespavost, se kterou se v klimakteriu setkává až polovina žen.

„Potíže s usínáním a opakované časté buzení vedou ke zvýšené únavě během dne. Potíže s nespavostí samozřejmě zhoršují i návaly a pocení, které se dostavují nejen během dne, ale i během noci,“ doplňuje odborník. Ke jmenovaným příznakům přechodu patří rovněž psychická labilita a deprese. Ty se častěji objevují u žen, které mají obavy ze stárnutí, dále pak u žen chronicky nemocných a osamělých.

Ani pomyšlení na sex

Klimakterium často doprovází i snížení sexuální apetence. Téměř polovina žen po menopauze uvádí, že jsou méně sexuálně aktivní, snížení zájmu o sex se postupně prohlubuje a může vést až k úplnému odmítání sexu a sexuálních aktivit. „V důsledku poklesu estrogenů dochází ke zvýšení vaginální suchosti, což způsobuje snadnější zranitelnost sliznic, nepříjemné pocity pálení až bolesti během sexu, ale i častější výskyt poševních zánětů. To vše negativně ovlivňuje prožívání milostných aktivit.

Potíže může umocňovat i problém s únikem moči, který se spolu s častějšími záněty močových cest v tomto období také objevuje,“ dodává lékař.

Jak přechod poznat?

Většina žen začne uvažovat o tom, že přišel čas klimakteria, v okamžiku, kdy zpozoruje nepravidelnost v menstruačním cyklu. „Nepravidelnost ale nemusí vždy znamenat příchod klimakteria. I po čtyřicítce, pokud žena pravidelně menstruuje, může dojít ke spontánnímu otěhotnění, vynechání či nepravidelnost cyklu může souviset též s řadou onemocnění, takže pokud tato situace nastane, je namístě gynekologické vyšetření. To by mělo zahrnovat ultrazvukovou diagnostiku a laboratorní stanovení hormonálního profilu z krve ženy. Na základě získaných údajů je možné stanovit diagnózu a určit pravou příčinu potíží,“ uzavírá profesor Calda.

Jedním z nejnápadnějších projevů doprovázejících klimakterium je změna délky a pravidelnosti menstruačního cyklu.

Další zdravotní potíže

Menopauza je rizikovým faktorem z hlediska řady zdravotních potíží. Mezi nejčastější patří:

• pokles dělohy

• potíže s udržením moči, únik moči

• pocit nucení na močení

• snížení kvality kůže

• chronický zánět dásní

• osteoporóza

• kardiovaskulární choroby (dle statistik po menopauze 4x vyšší riziko vzniku)

• onemocnění žlučníku (dle statistik po menopauze 2,5x vyšší riziko vzniku)

Související termíny

Premenopauza: doba od 40. roku věku ženy do období nepravidelného menstruačního krvácení. Menopauza: poslední menstruační krvácení, v širším významu se výraz používá i pro označení období jeden rok před a jeden rok po poslední menstruaci.

Perimenopauza: jeden rok před a jeden rok po menopauze (v tomto období jsou menstruační cykly nepravidelné). Postmenopauza: začíná rok po poslední menstruaci, v tomto období prožijí současné ženy asi třetinu svého života. Senium (geripauza): je období po 65. roce věku ženy.

Článek vyšel v časopise Moje Zdraví

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Pracovní nespolehlivost je naštěstí minulostí. I kolegové musí uznat, že jste výkonnější a neděláte zbytečné zmatky. Jakmile vezmete život do vlastních rukou, stanou se z vás opět mistři.…