Podání ruky - intimní kontakt

23. 9. 2004
Podání ruky - intimní kontakt
Na rozdíl od slovního pozdravu je podání ruky jiného, intimnějšího charakteru, protože se lidé dostávají do přímého, více méně intimního kontaktu – často poprvé. Je součástí prvního dojmu a vyjadřuje náš vztah k druhému i prozrazuje něco o nás samých. Je to výraz přátelství a projev důvěry, jistá pocta, kterou společensky významnější osoba prokazuje podáním ruky osobě společensky méně významné.

Historie podání ruky Proč si lidé v Evropě, Americe a mnoha dalších částech světa podávají při setkání ruce? V dobách starověkého Říma nebylo podání ruky používáno pouze jako přátelský pozdrav , ale také jako čestné slovo. Právě v takovéto situaci bylo podání ruky poprvé použito v modernější době. Ovšem s postupem času ztrácelo podání ruky svůj význam a změnilo se na projev společenské zdvořilosti při uvítání a velmi často při rozloučení.

Ruka, která tiskne Podání ruky, které nejpravděpodobněji vyjadřuje dojem jistoty a sebeúcty, je pevné, ruka je přitom suchá, se stejnoměrným a silným stiskem po celou dobu jeho trvání. To se vztahuje na obě pohlaví, i když u žen se předpokládá použití menší síly stisku než u mužů. Během podání ruky jsou informace předávány šesti způsoby:

1.vzhled ruky: délka a tvar dlaně, prstů a nehtů, zároveň s jejich čistotou 2.hmatový vjem stisku: zda je ruka měkká a jemná nebo tvrdá a mozolnatá 3.stupeň suchosti nebo vlhkosti ruky 4.použitá síla stisku: od přehnaně silného k nedostatečně zřetelnému 5.délka trvání kontaktu: zkracováním nebo prodlužováním délky stisku ruky oproti průměru pěti vteřin se podstatně mění význam předaného sdělení 6.styl uchopení ruky

Délka zrakového kontaktu, která je uplatňována během stisku ruky, výraz obličeje, případný kontakt volné ruky s jinou částí těla druhé osoby, držení těla a stupeň tělesného napětí, to vše hraje roli v konečném sdělení, které podáním ruky vyjadřuje.

Vzhled ruky Roztřepené, špinavé a okousané nehty vyvolávají jednoznačně nepříznivý dojem. Okousané nehty jsou jedním z nejznámějších příznaků nervozity, zatímco špína pod nehty vyvolává pochybnosti o sebeúctě jejich vlastníka a jeho přání působit dobrým dojmem.

Hmatový vjem ruky Dnes je charakter hmatového vjemu při stisku ruky spíše sdělením, které může znamenat příznivý nebo nepříznivý dojem. Nejvíce nápadné jsou neshody mezi povoláním člověka a povrchem jeho dlaně. Jednoduché pravidlo zní, že hmatový vjem stisku ruky by měl odpovídat vnějšímu projevu, kterým si člověk přeje působit.

Vlhkost podávané ruky Jedním z nejzřetelnějších příznaků úzkosti je vlhká, zpocená ruka. Prozkoumejte povrch své dlaně a najdete na něm tři typy čar: rýhy vzniklé v místech, kde se dlaň ohýbá, vrásky, které se množí s přibývajícím věkem a jsou způsobeny snižující se elasticitou kůže, a papilární linie, které tvoří obrazce našich otisků prstů. Všechny naše potní žlázy jsou řízeny podle změn teploty, takže při jejím vzrůstu roste i množství produkovaného potu za účelem ochlazení organismu. Jedině papilární žlázy vlhnou v reakci na stres, napětí a úzkost. Tento jev využívají operátoři detektorů lží a psychologové k měření změn vzrušení spuštěných pocitem úzkosti.

Síla použitého stisku Nehledě na drtivé a hadrovité stisky rukou neexistuje žádná správná nebo nesprávná míra stisku ruky. Vše závisí na konkrétní situaci nebo na tom, jakým dojmem chcete působit. Všeobecně lze říci, že čím pevnější stisk, tím silnější je naznačení úmyslu ovládat druhého.

Délka kontaktu Stejně jako síla stisku je i délka kontaktu velmi delikátní záležitostí. Obecně lze říci, že stisk ruky, který je příliš krátký, vyjadřuje nedostatek nadšení, zájmu, sympatií nebo porozumění. Stisk trvající proti očekávání nepatrně déle tlumočí zájem, pozornost, nadšení a přání spolupracovat. Když však délka stisku ještě trochu vzroste, může se pozitivní signál změnit na velmi negativní, protože se člověka takto drženého zmocní pocit nemožnosti úniku. Pocit, že je člověk zachycen a uvězněn ještě zesílí, když je použita nadměrná síla stisku.

Jaké je Vaše podání ruky? Mnoho lidí neví nejen o pozitivním nebo negativním dojmu, který může vyvolat jejich stisk ruky, ale i o tom, jaký stisk sami vůbec nabízejí.

Styl stisku ruky Stejně důležitý jako stisk ruky druhého je i způsob uchopení jeho ruky.

Dominantní styl Chcete-li předat druhé osobě sdělení ve smyslu „ujímám se vedení“, obraťte svou ruku tak, aby dlaň při podání ruky směřovala směrem dolů.

Styl spojenecký Tento styl ruky by jste měli požívat se stejnou silou jakou tiskne Vaši ruku Váš společník, přejete-li si vyjádřit naprostou rovnost.

Podřízený styl Máte-li v úmyslu vyjádřit svou ochotu podřídit se vůli druhého, podávejte ruku dlaní nahoru. Toto je vhodný stisk ruky pro jednání s dominantním zaměstnavatelem, protože síla obvykle respektuje sílu a opovrhuje slabostí.

Jak je vidět, zdánlivě jednoduché a prosté podání ruky představuje značně účinný, ale složitý signál řeči těla. Existuje proto několik základních pravidel:

Za všech okolností udržujte svou dlaň suchou Za všech okolností používejte střední sílu stisku. Za všech okolností držte ruku druhého asi šest vteřin. Pro vyjádření převahy používejte dominantní stisk, silnější a mírně delší, než normální. Pro vyjádření přátelství a ochoty spolupracovat používejte spojenecký stisk o normální síle a délce. Pro vyjádření podřízenosti použijte podřízeného stisku. Síla a trvání by měla být normální.

zdroj: Ami Communications

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Březnová nálada je pohodová a do ničeho se nenutíte. Své povinnosti plníte na jedničku a nadřízený je spokojený. Tento týden budete obklopeni solidními lidmi a získáte spoustu nových…