Flegmatik umí šokovat tahem na branku. Když ho motivujete, pojede jak blázen

Flegmatik umí šokovat tahem na branku. Když ho motivujete, pojede jak blázen

O tom, jaký je flegmatický člověk, má každý z nás alespoň přibližnou představu. Za flegmatiky máme lidi liknavé, klidné až apatické, kteří se do ničeho příliš nepletou. Částečně je to pravda, ale flegmatici jsou také velmi vytrvalí a systematičtí. Jaký je tento temperament?

Jak poznat flegmatika?

Flegmatikův vyrovnaný, někdy až apatický výraz a pomalé pohyby nelze přehlédnout. Ačkoli je milý, zrovna se nepřetrhne, aby navazoval bližší kontakty. Druhé si drží od těla svým suchým humorem, celkově toho ale moc nenamluví. Je nenáročný a vyhýbá se konfliktům, pročež bývá spíše pasivní, přizpůsobivý, a to i v hlubších mezilidských vztazích včetně těch rodinných. Ve společnosti ho snadno identifikujete jako tichého pozorovatele s takřka bohorovným výrazem ve tváři.

Charakteristika a vlastnosti

Je milý, přátelský, dobromyslný, vyrovnaný, trpělivý, pomalý, klidný, uvolněný, přizpůsobivý, bez výrazných a střídajících se nálad. To jde ale ruku v ruce také s lhostejností, suchopárností, často i nevšímavostí a apatií. Ve svých snaženích je flegmatik vytrvalý, pro svou pohodlnost však také pomalý a nepružný. Bývá uzavřený, moc toho proto nenamluví a neprojevuje mnoho nadšení. Má bohatou představivost a hodně dá na svou intuici.

Definice flegmatika na škále introvert – extrovert a labilní – stabilní

Flegmatik je stabilním introvertem

Vhodná povolání pro flegmatika

Protože jsou flegmatici dobrými pozorovateli s vysokou mírou racionálního a efektivního uvažování a snadno si zachovávají chladnou hlavu, bývají dobrými policisty, detektivy, ale také psychiatry. Velmi se hodí pro řízení dopravy, na druhé straně se mohou uplatnit i jako učitelé nebo zdravotní sestry a bratři. Jako zaměstnanci bývají vysoce produktivní zejména při výkonu stereotypních činností, na druhou stranu je ale třeba dohlížet, aby se neflinkali a dodržovali všechny své povinnosti. Jako týmoví hráči bývají skvělí, protože jsou zvídaví, spravedliví a neprosazují se za každou cenu.

Partnerské vztahy s jinými temperamenty

Poměrně obvyklé a stabilní bývají vztahy s melancholiky. Optimistický a entuziastický flegmatik je pro melancholika jako svěží vítr, zatímco on je pro něj stabilní základnou, díky které lze s rozvahou vyřešit téměř každý problém. Flegmatici jsou často přitahováni k sangvinikům, ačkoli se zejména ženy obávají sangvinisticky lehkovážných a nestálých dobrodruhů. Sangvinikova kreativita a flegmatikova představivost nicméně vytváří zajímavou kombinaci.

Nejvýraznější přitažlivost však panuje mezi flegmatiky a choleriky, protože se tyto opačné polarity dobře doplňují jak v řešení problémů, tak ve společenských vztazích. Cholerikovi imponuje flegmatikova schopnost nahlížet na problémy zeširoka, ale rovněž jeho srdečnost, zatímco flegmatik obdivuje cholerikovu schopnost analýzy, rychlost rozhodování a také upřímnost.

Základní typy temperamentu

Kromě flegmatika je základním druhem temperamentu cholerik, melancholik a sangvinik, které takto vymezil už ve starém Řecku otec medicíny, lékař Hippokratés. Podle jeho humorální teorie závisí chování a osobnostní rysy člověka na vlivu převažujících tělních tekutin. Podle Hippokratovy teorie je pro flegmatika dominantní tekutinou sliz – phlegma (z lékařského hlediska viskózní hlen nebo lymfa).

V současné psychologii se ale pojmem temperament označují vrozené rysy osobnosti, které mají biologický základ a týkají se formální stránky chování a prožívání člověka. Jsou tedy spontánní, téměř neovlivnitelné výchovou a do značné míry ani vůlí. Tím se liší od charakteru, který je vědomou reflexí sebe sama.

Srovnání temperamentů

Emocionálně stálý, i když spíše uzavřený flegmatik je protikladem výbušného a extrovertního cholerika, oproti kterému nemívá problémy v lidských kolektivech. Jeho emocionální stálost je tím, co ho odlišuje také od melancholika, se kterým ho ovšem pojí větší uzavřenost, a proto povrchnost v širších mezilidských vztazích. Sangvinik je oproti němu otevřený, proto snáze buduje širokou síť kamarádů a dobrých známých.

Většina lidí ovšem nemá jeden základní temperament, ale je kombinací dvou a více. Jejich dominantní rysy se spojují v jeden koktejl, který pak určuje, jak prožíváme svůj život, a reaguje v nejrůznějších situacích. Tady jsou základní rysy dalších druhů temperamentu:

Melancholik

hlubokomyslný, starostlivý a věrný, bývá ale také pesimistický a přecitlivělý. Více o tomto temperamentu čtěte zde: 

Cholerik

aktivní, optimistický, impulzivní, tvárný, vzrušivý, neklidný, urážlivý, agresivní. Více o tomto temperamentu čtěte ZDE: 

Sangvinik

otevřený, společenský, hovorný, vůdčí typ, bezstarostný, živý, pohodový, citlivý. Více o tomto temperamentu čtěte ZDE: 

Doporučujeme

Články odjinud