Postoje českých žen a gynekologů k hormonální antikoncepci

10. 3. 2006
Postoje českých žen a gynekologů k hormonální antikoncepci
V průběhu loňského roku provedla výzkumná agentura Factum Invenio mezi českými ženami rozsáhlý průzkum, mapující jejich postoje k hormonální antikoncepci – jak ženy antikoncepci vnímají, jaká pozitiva či negativa jim antikoncepce přináší, zda jsou o antikoncepčních přípravcích dostatečně informovány, zda chtějí či nechtějí antikoncepci měnit a jak probíhá dialog s lékařem. Průzkumu se zúčastnilo přes 500 žen, z toho 48 žen v 6 diskusních skupinách a 466 žen v celorepublikovém dotazníkovém šetření. Zároveň probíhal výzkum mezi gynekology – formou hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 113 lékařů.

Jak ženy vnímají hormonální antikoncepci

Hormonální antikoncepce přináší podle výpovědí dotazovaných žen do jejich života především pocit bezpečí, jistotu a klid ve smyslu ochrany před neplánovaným otěhotněním (82 %). Vysoce oceňovaná (81 %) spolehlivost hormonální antikoncepce ženám umožňuje dopřávat si s partnerem pohodového sexu bez starostí z nechtěného, neplánovaného početí. Antikoncepci ženy považují za běžnou součást životního stylu a záleží jim na šetrnosti hormonální antikoncepce k organizmu. Více než polovina žen zároveň oceňuje další přínosy hormonální antikoncepce – možnost upravit si a ovlivnit menstruační cyklus, zmírnit jeho doprovodné příznaky, délku a intenzitu krvácení a také pozitivně působit na kvalitu pleti. S užíváním hormonální antikoncepce souvisí pravidelné návštěvy gynekologa, což někdy ženy sice obtěžuje, ale na druhou stranu jim to zaručuje stálý lékařský dohled nad jejich zdravotním stavem. Ideální antikoncepce by měla podle výpovědí žen splňovat tři základní kritéria – 100 % spolehlivost ve smyslu ochrany proti neplánovanému početí, zdravotní nezávadnost (šetrnost, s minimem negativních vedlejších účinků) a jednoduchou, časově nenáročnou aplikaci, aby ženu co nejméně zatěžovala.

Ženy – „trpitelky“ Ženy mění antikoncepci nejčastěji na doporučení lékaře a to pouze v případě vážnějších vedlejších účinků stávající antikoncepce. Ženy jsou obecně málo informované o tom, že mohou měnit antikoncepci, aby jim vyhovovala lépe než jejich stávající. Oproti ženám v západních zemích ženy u nás často přijímají roli „trpitelek“ – nepříznivé vedlejší účinky, které při užívání určitého typu antikoncepce pociťují, nepovažují za vážné a raději je přetrpí, než aby požádaly svého gynekologa o změnu. Pouze v případě vážnějších a dlouhodobějších zdravotních problémů (potíže v rámci trávicího traktu, citelné výkyvy nálad, přecitlivělost při užívání pilulek, bolesti hlavy, velké bolesti prsou či výrazné snížení sexuální apetence) se ženy osmělí žádat gynekologa o radu a změnu antikoncepce. Z výzkumu vyplývá, že 53 % žen používá stále svoji první antikoncepci!

Výběr antikoncepce Nejčastějším a též nejdůležitějším zdrojem informací o hormonální antikoncepci jsou gynekologické ordinace, kde ženy získávají informace jednak u lékaře (92 %), jednak z různých propagačních letáků (56 %), které jsou zde k dispozici. Častým zdrojem informací (67 %) jsou také kamarádky a přítelkyně – ženy si sdělují své zkušenosti a dají na rady svých kamarádek. Téměř polovina žen čerpá informace z ženských časopisů. Internet začínají ženy jako zdroj svých informací teprve používat (14 %). Za výhody internetu ženy považují zejména možnost propojení odborné i laické stránky – fundované názory odborníků i zkušenosti jiných žen. To oceňují obzvláště ženy mladé a vzdělané, hlavně vysokoškolačky (34 %). Překvapivě partner nehraje ve výběru antikoncepce významnou roli!

Co radí gynekologové Z výzkumu mezi lékaři gynekology vyplývá, že při rozhodování o značce a metodě antikoncepce nejčastěji zohledňují věk (97 %), anamnézu pacientky (91 %), to zda pacientka kouří (87 %), zda má problémy s pletí (87 %), intenzitu a pravidelnost menstruačního cyklu pacientky (84 %) a její přání (82 %). Nejdůležitější je však pro ně anamnéza pacientky, problémy s pletí a to, zda kouří či nikoliv. Lékaři pacientky informují o nových metodách a značkách hormonální antikoncepce pouze v případech, kdy se u pacientek objeví obtíže se současnou antikoncepcí (84 %), eventuelně pokud se sama žena gynekologa zeptá (64 %). Jinak lékaři v tomto směru rozhodně aktivitu nevyvíjejí. Nicméně ženám, které se chtějí informovat, rádi poradí. Ženy se tudíž musí lékaře ptát samy!

Jak gynekologové vnímají jednotlivé metody hormonální antikoncepce Pilulka v očích lékařů vede v oblíbenosti u žen a tradici. Náplast představuje nejkomfortnější, nejbezpečnější a nejmodernější metodu. Její výhody se však promítají ve vyšší ceně ve srovnání s pilulkami. Nitroděložní tělísko s hormony je lékaři považováno za komfortní a bezpečnou metodu, ale méně cenově dostupnou a ne zcela tradiční. Injekce jsou lékaři vnímány relativně nejhůře ze sledovaných kategorií, a to zejména ve vztahu k negativním vedlejším účinkům, pochybnostem o šetrnosti metody, modernosti a oblíbenosti mezi ženami. Z hlediska spolehlivosti jsou sledované metody lékaři vnímány velmi podobně, pouze pilulky díky riziku „selhání lidského faktoru“ mírně zaostávají. Co se týče výskytu pozitivních vedlejších účinků, jsou rovněž sledované metody vnímány téměř shodně, s výjimkou injekcí.

Markéta Šafová, Factum Invenio

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Toužíte-li po změně pracovní pozici, nezapomeňte poslat novému zaměstnavateli životopis. Nyní jste akční a kreativní, bez pochyby uděláte skvělý dojem. Jestliže jdete na pracovní pohovor,…

Nejčtenější články

Doporučujeme