Povídka - U? U!

7. 8. 2000
Kdysi jsem si dal za úkol napsat povídání, které by bylo napsáno jen slovy začínajícími jedním písmenem, ovšem odlišným od P. Vybral jsem si U, což je mnohem obtížnější, protože v porovnání s P začíná v češtině na U jen asi desetina slov.

Od našeho čtenáře jsme dostali netradiční povídku a rozhodli jsme se jí uveřejnit i s úvodním textem.

Vážená redakce,

se zájmem jsem přečetl ve vaší povídkové sekci povídku Pivany P. o Pepových padesátinách. Moc se mi líbila, i když je to asi třetí nebo čtvrtá povídka, kterou znám a která je složena ze slov začínajících na P. Klasiku v tomto směru tvoří, samozřejmě, Werichovo Fimfárum.
Kdysi jsem si dal za úkol napsat podobné povídání, které by bylo napsáno jen slovy začínajícími jedním písmenem, ovšem odlišným od P. Vybral jsem si U, což je mnohem obtížnější, protože v porovnání s P začíná v češtině na U jen asi desetina slov. V příloze vám toto povídání, se značným váháním, posílám.
Proč váhám ? Jednak, jsem muž a téměř všechny vaše autorky byly doposud ženy (nemluvě o čtenářkách). Za druhé - je to trochu jiný žánr, než na jaký jste zvyklé. Vyšla mi z toho nikoliv povídka ze
života, ale spíše pohádka nebo fantazy nebo něco na ten způsob. A navíc je trochu morbidní.
Je to způsobeno poněkud nadměrným výskytem upírů, za který se všem (dámám) velmi omlouvám. Ale, ruku na srdce, zkuste si sami napsat povídání ze slov začínajících na U a přijdete rychle na to, že bez upírů se to prostě neobejde, neboň byste neměli o kom psát !

Váš Václav

U? U!

Uhrančivý uhlobaron Uriáš Ujváry uniká u Uničova úzkým úvozem údolí Ťplavy. U úpatí Upolína úhořovitě uhýbá uhrabaným úhorem. Uhání účinný úkryt. Už uspěl. Urychleně uléhá uvnitř úschovny umrlců, uprostřed umřelých úbytěmi.
Upír Urban und upírka Uršula, uchazeči ufské Univerzity upířích učení, učinění úřadem územního ubrmana Ultramarina úlovčími uprchlých univerzitních učedníků, uzřeli Ujváryho útočiště. Už už udeří. Ujváryho udělají ubrouzdancem, učerněncem, učouděncem, uděšencem, ušmudlancem, ufňukancem, ujařmencem, umrlcem.

Udivují ukázkovým úsilím. Užívají unikátní ultrazvukové ucho, univerzální upátrávač uprchlíků, úzkoprofilovou uhledávací utilitu. Unisono umrlina. Ukrutně učuřují. Utečenec uprchl! Ťděs! Uloví uběhlíka! Uhoní, ubijí, udusí, uhrdlí, ukamenují, upálí, usmykují, uškrtí, utopí uctívače uhlí! Utíkají uhledat úbočí Upolína. Uriáš ukradomky uslouchá. Usazuje ušanku. Ukrčeně ucouvává. Ukrýván úžlabinou utíká únorovým úsvitem ubrmanovým udavačům. Ukazuje úlevný úsměv. Ulehčeně ufrkne. Urychleně ufrnkne.
Ufský ubrman, ultraupír Ultramarin Übermensch, udržující urputně umístění univerzitního uzurpátora, uložil úlevně údy. Ubikace "U utopené užovky" ukončila ubrmanovo umdlévání. Usedá, uvadá, usíná. U ucha úpí uhlazeně ukulele. Ťplný uspávač, ukolébavka.
Ultramarin usnívá úspěšný úděl. Ukončí úklad, umučí ubohého uličníka Ujváryho. Udusí uhličitanem, ulomí umně ulnu, usekne uterus, ufikne útroby, ukojí ubližovací úchylku. Unikne unuděné únavě. Udědí úsek ujcova území, ukradne ungelty, uchvátí ufské ultravévodství. Uzraje úspěch. Ťleva.
Ufon Umakart uhýbal u Uruguaye urgentně uragánu. Užil úlek, ukroutil úhlavní uzávěr. "U úplavice", uhlásil ústředí UFO, "ukončuji urychleně urlaub!". Uchmátl úbor (unisexovou uniformu), upnul uchycovací úvazky. Urychlil únik uranovým urgentem. Uklonil úhel úletu. Ťskočný uragán uchopil UFO. U Uralu UFO upustil. UFO uplachtilo úsek úvětrným územím, u Ufy upadlo. Ukončilo úsilí ufského ubrmana Ultramarina. Ťplně uhořel upálen ultrafialovým univerzem. Utopicky uvěřitelný úděl.
Uriáš Ujváry unesl upírku Uršulu. Usvědčeni upírem Urbanem uchovali upíří úděl určitým úhrnem upírčat. Ťplná úroda! Upír Urban ujel. Udělal úsadek uvaděče urbanistického ústavu UNESCO.
UTRUM. UFF!

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Bez problémů zvládáte rodinné i pracovní prostředí. Není to nic zvláštního, protože jste všestranní a dokážete dělat hned několik věcí najednou. Zůstaňte nohama pevně na zemi a moc si zase…

Nejčtenější články

Doporučujeme

Recepty pro vás Další recepty