Poznámka k chování mužů a žen

11. 9. 2001
Poznámka k chování mužů a žen
Všichni víme, že v chování mužů a žen v rodině, na pracovišti, přátelských seskupeních existují v určitých aspektech větší nebo menší rozdílnosti. V některých směrech odpovídají našim potřebám a bereme je na vědomí.

Poznámka k chování mužů a žen

Všichni víme, že v chování mužů a žen v rodině, na pracovišti, přátelských seskupeních existují v určitých aspektech větší nebo menší rozdílnosti. V některých směrech odpovídají našim potřebám a bereme je na vědomí.
Existují však některé rysy chování, které je žádoucí právě v dnešní době měnit. K takovým rysům patří menší vnímavost a citlivost větší části mužů k potřebám, citům a postojům těch druhých. A to k potřebám mužů, žen i dětí. Je pravda, že postavení muže bylo v dlouhé historii vývoje lidstva nesmírně obtížné. Musel zajistit základní životní potřeby pro svou skupinu - rodinu. V roli lovce, ale i později v roli živitele pracujícího mimo rodinu, by mu přílišná citlivost bránila plnit svůj základní živitelský úkol. Zajistit základní podmínky života. A ženy braly tuto neskutečně tvrdou realitu na vědomí. Tak velely podmínky přežití.

Životní podmínky se výrazně mění, ale staré zvyklosti se stále udržují. Jistě každý z nás slyšel výrok dospělých k chlapci, který si natloukl koleno: "Nebreč, neřvi, vždyň jsi chlap, žádná baba. "
Doba, ve které žijeme, vyžaduje jiný přístup k sobě navzájem. Jsme vzdělanější než tomu bylo před lety, směřujeme k demokratickým principům pojetí svobody života v zaměstnání i v rodině. Roste potřeba citlivých vztahů k sobě navzájem, vzájemného pochopení potřeb, pocitů, emocí i postojů. Výzkumy ze všech vyspělých zemí dokazují, že lidé vykonají více a kvalitní práce, když existují dobré vzájemné vztahy. Prudce mizí model autoritativního vedoucího, autoritativního vedení lidí, jednání. I rodina se udrží a vychovává společně děti za předpokladu vědomé tvorby dobrých mezilidských vztahů. Dobré pracovní vztahy přispívají k větší konkurenční schopnosti podniku a v rodině dobré vztahy udržují rodinu.

Musí dojít ke změně našich postojů v zájmu rozvoje kvalitního žití nebo snad i přežití? Trápí nás však, jak daný problém řešit. Je správné, že na řešení existují různé názory, různé přístupy. Uvedu svůj názor na řešení.
Daný problém pomůže řešit:
l. Poznání sama sebe a poznání druhých. Tento důležitý počáteční krok učinil internetový časopis "Dáma.cz" s PhDr. Ivanou Hospodářovou. Dříve proces poznávání sebe a druhých probíhal přímo v rodině, která byla většinou rodinou
mnohočlennou. Kluci a holky se v rodině poznávali a od dětství věděli o svých odlišnostech. Přes množství různých potýček, konfliktů se naučili v procesu dospívání vzájemně se respektovat. Dnes tento přirozený, ale současně nenávratný proces nahrazují knihy, články a různé spolky. Kdo chce, má zájem, může se seznámit, jak se stát tolerantnějším, citlivějším k potřebám druhých.
2. Vyšší úroveň vzdělanosti celé populace včetně každého jednotlivého člověka. Vzdělaní
přispívá k vyšší tolerantnosti, k pěstování dobrých mezilidských vztahů.
3. Formy tréninku, které pořádají různé organizace ziskové i neziskové. Trénink učí muže a ženy
zvládat nové formy chování. Je však žádoucí znát své vlastní tréninkové potřeby a umět si dobře z nabízených služeb vybírat. Tvorba nových žádoucích postojů, které ovlivní více nebo méně naše chování, je individuální záležitost každého z nás. Souvisí s jeho vlastními potřebami. Nic nelze vnutit, nařídit. Záleží na tom, do jaké míry chci já, ty, my, přispět k efektivnějšímu rozvoji společnosti, podniku, pracovní skupiny a k udržení vlastní rodiny. A tím ke šňastnému dětství a životu vlastních dětí.

autor: Milena P.

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Po pracovním týdnu jste na pokraji sil a hledáte oporu u svých blízkých. Bohužel se však dočkáte jen nepochopení. Nechápete, proč je na vás partner tak přísný. Cítíte se uraženě. Tento…

Nejčtenější články

Doporučujeme