Pozvánku na vyšetření prsou využily tisíce žen

19. 10. 2007
Pozvánku na vyšetření prsou využily tisíce žen
Více než 21 tisíc žen s pozvánkou od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR absolvovalo do konce září preventivní vyšetření prsou v mamografických centrech po celé ČR.

Největší česká zdravotní pojišťovna ve společném projektu se společností Avon Cosmetics rozeslala během léta více než půl milionu pozvánek na mamografický screening, a to ženám nad 45 let, které toto důležité vyšetření neabsolvovaly déle než tři roky. V této skupině žen, a to u každých pěti až šesti žen z tisíce, zachycují lékaři jak menší, tak někdy bohužel i pokročilejší nádory prsu.

„U pacientek, které chodí na vyšetření pravidelně, zachycujeme obvykle kolem tří až čtyř karcinomů prsu na tisíc vyšetřených. U žen, které více než tři roky na prohlídce nebyly, je to 5-6 zhoubných nálezů. U žen, které vyšetření ještě nikdy nepodstoupily, navíc nacházíme i pokročilejší nádory,“ představuje průběžné výsledky pilotního projektu zvaní žen na preventivní vyšetření prsou doc. MUDr. Jan Daneš z Asociace mamodiagnostiků ČR, která pro účely tohoto projektu koordinuje síť 59 center v ČR provádějících mamografický screening (preventivní vyšetření prsou pacientek, které nemají žádné příznaky onemocnění).

„Tato preventivní akce má zatím velký úspěch. Centra jednak vyšetřují ženy, které dlouhou dobu či dosud vůbec mamografický screening neabsolvovaly. Zároveň, což jde ruku v ruce, se daří objevovat větší procento nádorů včas, což je jedním z hlavních předpokladů úspěšné léčby. Včasné zachycení zhoubného nádoru prsu totiž snižuje úmrtnost na tuto zákeřnou nemoc až o 32 procent,“ hodnotí průběh projektu Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

„Zájem pozvaných žen je až dvakrát vyšší, než jsme očekávali. Ukazuje se tak, že systém zvaní na vyšetření je účinným nástrojem, který vede k vyšší účasti v preventivních programech a tedy větší úspěšnosti léčby karcinomu prsu, jak ostatně ukazují i zkušenosti většiny evropských států, kde jsou ženy pravidelně zvány,“ doplňuje Daneš.

„Těší nás, že si ženy uvědomují důležitost této prevence a na vyšetření v tak velkém počtu chodí. Mohou se těšit na kosmetický dárek, který dostanou přímo v ordinaci lékaře, ale největší odměnou pro ně samozřejmě je, když se potvrdí, že jsou zdravé. Důležité je, aby se naučily chodit na vyšetření pravidelně a svému tělu věnovaly cílenou pozornost. Proto se i dalšími projekty snažíme ženy v tomto směru vzdělávat. S velkým ohlasem se setkala jízda růžového autobusu Avon po českých a moravských městech, ve kterém ženám přivážíme konkrétní informace o prevenci rakoviny prsu,“ uvádí Michaela Beránková ze společnosti AVON Cosmetics, která do pilotního projektu vložila své kosmetické výrobky pro ty ženy, které na základě pozvánky vyšetření absolvují.

Vzhledem k velkému zájmu žen pracují nyní některá mamografická centra na dvě směny či také o víkendech. Největší účast však centra očekávají během listopadu a prosince, na kdy se objednalo mnoho žen oslovených pozvánkou VZP ČR. Centra ve velkých městech jsou již nyní velmi vytížena, ženy ale mají možnost absolvovat vyšetření v mamografických centrech v menších městech. „K nám se objednávají ženy například z východní části Prahy, z Brandýsa nad Labem, ale máme klientky i z Mostu. S poskytnutou péčí je drtivá většina žen spokojena a dojíždění jim výrazně nevadí, pokud mají jistotu, že je péče kvalitní. Návštěvu centra v sobotu často spojí s nákupy či s výletem do přírody,“ říká Martina Prošková, vedoucí mamografického centra v Berouně.

„O velkém vytížení mamografických center, které je vyvolané naší akcí, víme. Pro centra je to příležitost, jak prokázat kvalitu poskytované péče a naučit ženy, že se tohoto vyšetření nemusí bát a že je třeba, aby na něj chodily pravidelně. Všechna vykázaná vyšetření centrům proplatíme, a tam, kde se to ukáže z dlouhodobého hlediska jako potřebné, jsme připraveni jednat o nasmlouvání úhrady pro další mamografické přístroje,“ dodává Pavel Horák.

Více o pilotním projektu VZP ČR zvaní žen na mamografické vyšetření

Pilotní preventivní projekt VZP ČR, v rámci kterého byly adresnou pozvánkou osloveny ženy pojištěné u VZP, které nebyly na mamografickém vyšetření více než tři roky, je největší preventivní akcí tohoto druhu v ČR. Dopis s pozvánkou obdržely v průběhu července až září dvě věkové kategorie žen, a to ženy ve věku 45–69 let a ženy ve věku 70–75 let.

První skupina žen musí s pozvánkou navštívit svého praktického lékaře či gynekologa, který je odešle na vyšetření do mamografického centra. Tyto ženy mají ze zákona nárok na bezplatné vyšetření každé dva roky, avšak 60 procent žen tuto možnost nevyužívá, což má právě tento projekt za cíl zlepšit.

Druhá skupina žen, tedy ženy ve věku 70 až 75 let, kterým již toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, se mohou do center na vyšetření objednat přímo, tedy bez doporučení gynekologa či praktického lékaře. VZP ČR v rámci této preventivní akce ženám umožňuje absolvovat vyšetření bezplatně (jinak za něj zaplatí 600 Kč).

Pozvánka rozeslaná ženám obsahuje kromě postupu objednání pro výše popsané dvě kategorie žen také poučení o výhodách vyšetření, užitečné odkazy a kontaktní údaje v případě dalších otázek. Na druhé straně pozvánky je uveden také kompletní seznam screeningových center, která vyšetření v jednotlivých regionech provádějí.

zdroj: VZP ČR

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Není všechno zlato, co se třpytí. Ve vztahu to nevypadá dobře. Prostě si lezete na nervy a navzájem se osočujete z věcí, které jsou bezvýznamné. Jindy byste to neudělali, ale máte špatnou…

Nejčtenější články

Doporučujeme