Pracovní kariéra - tři kroky k dosažení úspěchu

9. 1. 2001
Kdo chce opravdu zvítězit, dosáhnout úspěchu, musí především rozumět sám sobě, poznat sám sebe. Rozvíjet lidské vlastnosti, které jsou pro praktický život tak důležité.

Pracovní kariéra

Problémem zdatnosti, úspěchu a také kariérou se profesně zabývám již několik let. Zkoumám různé teorie především však ty jednotlivé muže a ženy, kteří v praxi významně pracovně uspěli.
K naznačené problematice existuje celá řada různých přístupů. V zásadě však platí, že se o svůj úspěch musíme plánovitě starat sami. Musíme vzít úspěch, jak se běžně v knihách o kariéře píše, do vlastních rukou. Zdůrazňuji tuto v praxi ověřenou zásadu, protože ji především používají muži. I v naší době, která se vyznačuje vysokou technikou, vzdělaností obyvatel, ženy většinou na úspěch spíše čekají.
Zkoumala jsem vztah ke kariéře u vzdělaných mladých mužů a žen, studentů vysoké školy. Byl zde značný rozdíl v postojích k pracovní kariéře u chlapců a dívek. Většina chlapců si svou kariéru plánovala, věděli co od života chtějí a jak se na pracovní život připravit. Tyto cílevědomé postoje však měla sotva třetina zkoumaných dívek. Analýza postojů ukázala, že zkoumané dívky mají především méně sebedůvěry v sebe sama.
Kde chce však doopravdy zvítězit, musí mít dostatek důvěry v sebe sama, která ženám chybí. Praxe dokazuje, že ti, kteří dosáhli kariéry jsou rozhodní, kompetentní, mají dostatek sebevědomí a sebejisté vystupování.
Jak rozvíjet, pěstovat , trénovat dostatek sebedůvěry u dívek-žen? Zkusme si poradit !


Tři kroky k dosažení úspěchu - kariéry.

Kdo chce opravdu zvítězit, dosáhnout úspěchu, musí především rozumět sám sobě, poznat sám sebe. Rozvíjet lidské vlastnosti, které jsou pro praktický život tak důležité. Jde o iniciativu, sebedůvěru, kreativitu, schopnost celoživotně se rozvíjet, umět pracovat naplno, vytrvalost, komunikativnost, dobré vystupování, navazování kontaktů, cílevědomost, umění se prosadit.
K důležitému kroku pro úspěšný praktický život však především patří odborná kvalifikace, která je potřebná pro určité povolání. Moderní školy nám poskytují potřebné vzdělání, které však stále není dostatečně propojeno s praxí. A proto, abychom mohli využít svých odborných znalostí, osobních charakteristik, všech svých schopností, musíme celoživotně usilovat ve spojení s praxí o svůj osobní rozvoj . Získávat vědomosti, učit se, rozumět životu, rozvíjet své osobní charakteristiky - pro úspěch je stvořen každý člověk. Ženy však potřebují pro svou životní cestu značnou sílu a uplatňování žádoucích kroků, které vedou k cíli. Úspěch je víc než průměr a nepřichází sám od sebe !

Autor: Milada

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Ve čtvrtek v práci zaperlíte, ale samozřejmě v dobrém slova smyslu. Před nadřízeným se mírně naparujete, ale přitom na to máte. Ostatní vám mohou kapánek závidět eleganci. Buďte…

Nejčtenější články

Doporučujeme