Právní poradna pro diskriminované ženy

21. 2. 2006
Cítíte se znevýhodněn/a v zaměstnání? Znáte svoje práva na trhu práce? Využijte naši nově otevřenou právní poradnu a informační centra v Praze, Brně, Liberci a Trutnově!

Každé úterý od 9:00 do 11:00 a každý pátek od 16:30 do 18:30 hodin je v provozu bezplatná telefonická právní poradna „Půl na půl“ pro rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce na telefonním čísle 224 913 350 nebo na mobilním čísle 774 913 350. Své otázky mohou zájemkyně a zájemci zasílat k právnické konzultaci v průběhu celého týdne na e-mailovou adresu: pravo@genderstudies.cz. Od 8. března 2006 bude v provozu i online právní poradna na webových stránkách www.rovneprilezitosti.cz.

Pokud pociťujete na svém pracovišti znevýhodnění díky své rodové roli, vezměte právo do svých rukou! Vyžadujte to, co naše legislativa umožňuje. Neobávejte se předsudků, berte se za to, co vám náleží. Naše právní poradna vám k tomu vytváří informační, argumentační, ale i advokátní zázemí. Pomůžeme vám řešit konkrétní pocity znevýhodnění, problémy platové disharmonie, náraz na „skleněný strop“ i sexuální obtěžování na pracovišti, ale pomůžeme vám i vyskočit ze začarovaného kruhu snížené možnosti nalezení vhodného zaměstnání, který se týká zejména matek s malými dětmi. Naše poradna a na ni navazující informační centra po celé České republice jsou určena zejména ženám– matkám či potencionálním matkám, ženám nad 50 let a mužům – otcům, tedy skupinám, které mají na současném trhu práce z hlediska rodových rolí nejhorší pozici.

Za diskriminaci na základě zákoníku práce se považuje jednání nebo opomenutí, kdy je se zaměstnankyní nebo zaměstnancem zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s ostatními, a sice např. z důvodu pohlaví, manželského nebo rodinného stavu nebo povinností k rodině, event.věku. Za diskriminaci se považuje i jednání, které zahrnuje podněcování, navádění nebo vyvolání nátlaku směřujícího k diskriminaci. Diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Vaše dotazy zodpovídá Mgr. Ana Králíková Lužaić, která pracuje jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Sophos a spolupracuje s Gender Studies, o.p.s. Dále pak Mgr. Ivana Spoustová, která působí jako právnička obecně prospěšné společnosti proFem. V oblasti práva se obě dlouhodobě zaměřují zejména na právo pracovní a rodinné, zvláště pak na oblast prosazování rovných příležitostí a problematiku násilí na ženách. Právní poradna je součástí projektu EU EQUAL „Půl na půl“, který koordinuje pražské Gender Studies, o.p.s.

V souvislosti s právním poradnou bude 8. března 2006 v Praze, Brně, Liberci a Trutnově slavnostně otevřeno i informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce.

Více informací o poradně a informačních centrech: Magdalena Hornová Gender Studies, o.p.s. Gorazdova 20, 120 00 Praha + 420 224 913 350 library@genderstudies.cz

Regionální informační centra pro rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce jsou otevřena i v Brně, Liberci a Trutnově: Informační bod v Knihovně Jiřího Mahena Brno Otevřeno v úterý a ve čtvrtek: 15:30–18:00 Kobližná 4, Brno, tel.: +420 603 367 495 typltova@kjm.cz http://www.kjm.cz

NESEHNUTÍ Brno Otevřeno v pondělí: 10:00–12:00, 16:00-18:00 Údolní 44, Brno, tel.: +420 543 245 342 zenskaprava@seznam.cz http://www.nesehnuti.cz

Infocentrum v Krajské vědecké knihovně Liberece Otevřeno v úterý a ve čtvrtek: 15:30–18:00 Rumjancevova 1362/1, Liberec, tel.: +420 482 412 136 holcakova@kvkli.cz http://www.kvkli.cz

Most k životu o.p.s. – Trutnov Otevřeno v úterý 9:30–12:00 a ve čtvrtek 15:30–18:00 Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, tel.: +420 499 841 998 most.k.zivotu@volny.cz http://www.mostkzivotu.cz

O projektu Půl na půl: V letech 2005 - 2008 je Gender Studies, o. p. s., koordinující organizací dvou společných projektů Půl na půl v rámci programu EU EQUAL, kterých se účastní významné vzdělávací a výzkumné instituce a neziskové organizace. Projekty si kladou za cíl vyrovnávání nerovností na trhu práce. Jeden z projektů se zaměřuje na oblast hl. města Prahy a druhý na Královéhradecký, Liberecký a Jihomoravský kraj. V rámci projektu probíhají informační, mediální, vzdělávací, výzkumné, poradenské a lobbyingové aktivity. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

Konkrétní výstupy projektů: Právní poradna pro osoby znevýhodněné na trhu práce Informační centra v regionech Manuál pro právníky a právničky zacházející s právním pojetím diskriminace Manuál pro personalisty Výzkumy a studie o postavení diskriminovaných skupin, o chování personalistů, apod. Mediální kampaň Internetová stránka shrnující všechny informace

Cíl projektu Půl na půl: Cílem projektu Půl na půl aneb rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce je snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a rozvoj inovativních řešení této problematiky v regionálních i mezinárodních souvislostech.

Primární cílové skupiny projektu (skupiny nejvíce ohrožené diskriminací na trhu práce): ženy 24 - 35 let (matky a potenciální matky) ženy +50 muži na rodičovské dovolené Projekt chce konkrétními projekty oslovit i zaměstnavatele, HR management - personalisty, právníky, zákonodárce, úřady práce i širokou veřejnost tak, aby se situace ohrožených skupin změnila k lepšímu a aby se do povědomí celé společnosti dostala idea rovnosti příležitostí bez ohledu na rodové role.

O Gender Studies, o.p.s.: Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s tematikou rodů. Prostřednictvím projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.

Více informací: www.feminismus.cz www.genderstudies.cz

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Odpoutejte se od nepříjemností, které na vás čekají, a dočkáte se zadostiučinění. I když nejde všechno podle plánu, máte velké ambice a sny, a ty si chcete za každou cenu vyplnit! Nevěřte…