Přinášet radost je to největší umění

6. 4. 2000
Toto je motto a smysl nadace Archa Chantal, která byla založena 11. června 1993. Hlavní činností nadace je pomáhat dětem v těžkých životních situacích, během nemocničních pobytů, kdy jsou často odtrženy od rodiny a kamarádů, podstupují nezřídka velmi závažné operace či vyšetření a stávající nemocniční prostředí jim neposkytuje příliš mnoho hezkého kolem sebe.

New Page 1

"Přinášet radost je to největší umění"

Toto je motto a smysl nadace Archa Chantal, která byla založena 11. června 1993. Hlavní činností nadace je pomáhat dětem v těžkých životních situacích, během nemocničních pobytů, kdy jsou často odtrženy od rodiny a kamarádů, podstupují nezřídka velmi závažné operace či vyšetření a stávající nemocniční prostředí jim neposkytuje příliš mnoho hezkého kolem sebe. Cílem nadace Archa Chantal je tedy zlepšovat a renovovat prostředí dětských nemocničních oddělení v celé České republice.

Filozofii nadace nejlépe vystihují slova prezidentky nadace paní Chantal Poullain-Polívkové : "Když jsem vstoupila poprvé do našeho zdravotnického zařízení, byl to pro mne šok. Pro nás dospělé Čechy, strohé, šedivé a neosobní nemocnice možná neznamenají příliš velké trauma. Ale co naše děti? Neměly by mít možnost uzdravovat se v příjemném a kamarádském prostředí, obklopené hračkami, knihami a barvami? Přinášet radost je to největší umění, sloužíme dětem, na kterých mi nejvíce záleží."

Ovšem ani sebeušlechtilejší myšlenka by se nemohla uskutečnit bez pomoci sponzorů a pracovníků nadace. " Nechtěla jsem vytvořit nadaci, kde by byla zaměstnána spousta lidí s desetitisícovými platy.Moji spolupracovníci dostávají minimum, pomáhají nám hoši v náhradní vojenské službě, a všichni pracují srdcem, duší a z lásky k malým dětem.Jsem herečka. Ale v životě jsou mnohem důležitější věci. Člověk má tendenci myslet jenom na sebe, ale když se každý z nás bude snažit pomáhat těm, kteří to potřebují, tak bude vše možná jinak. Jsem šňastná, když vidím v nemocnici veselé děti a spokojený personál, protože i na ně se spokojenost malých pacientů přenáší. Rodiče zase uklidňuje, že dítko leží v příjemném prostředí. Při hledání sponzorů proto nerozumím lidem, kteří sami mají děti, navíc možnost pomoci a přesto nereagují. Smutné je, že teprve, když se stane něco jejich potomkům, pochopí." Celá řada firem naštěstí tuto snahu nadace pochopila a pomohla. A tak se dnes mohou dětští pacienti v řadě našich nemocnic radovat z milého a kamarádského prostředí. Díky nadaci Archa Chantal byla upravena následující dětská nemocniční oddělení:

ˇ FNsP Brno Bohunice, Centrum popálenin ˇ Klinika plastické chirurgie FNsP Brno Berkova - dětské oddělení ˇ Dětská chirurgie ve FN Motol v Praze ˇ FN Motol v Praze - Dětské kardiocentrum ˇ Stacionář 1.dětské interní a onkologické kliniky v Brně FDNsP Brno Černá pole ˇ Hematologie Dětské nemocnice Brno Černá pole ˇ FN Brno Bohunice - oddělení dětské psychiatrie ˇ FN Motol v Praze - příjem dětských pacientů

Činnost nadace Archa Chantal znamená mnoho dobrého pro naše děti a zaslouží si poděkování nás všech. Asi nejlépe to vyjádří citace z dopisu FN v Motole z kliniky dětské chirurgie: ……. " Pro některé dětské pacienty se může jednat o dlouhodobý pobyt v neznámém prostředí spojený s nepříjemnými vyšetřeními a ošetřovatelskými výkony. Pro děti je to velmi náročné období a proto vítáme každou pomoc pro zpříjemnění jejich pobytu. Velmi si vážíme a oceňujeme Váš originální přístup při změnách a úpravách nemocničního interiéru pracoviště. Na dětských pacientech pozorujeme, jak jim pobyt v nemocnici rychleji ubíhá v tomto novém prostředí. Zapomínají i na bolest a prostředí, do kterého se probouzejí z celkové anestézie, působí na ně uklidňujícím dojmem. V "herně", která nyní již připomíná dětský pokoj, si mohou hrát s kamarády - spolupacienty - s novými hračkami, prohlížet a číst si časopisy a knížky, které jste pro tento účel darovala. Jsme Vám opravdu vděčni za vše, co jste pro naše pacienty udělala Vy i Vaši kolegové. Věříme, že malým pacientům zachováte nadále svoji přízeň a že my všichni spolu se budeme těšit z jejich uzdravování."…..prof.MUDr.Jiří Šnajdauf,DrSc.

Za redakci časopisu Dáma.cz se k poděkování nadaci rádi připojujeme a přejeme do další práce hodně úspěchů.

Původní stav Po rekonstrukci

FN Brno Bohunice - oddělení dětské psychiatrie

  1. jídelna
FN Brno -  oddělení dětské psychiatrie - chodba
FN Brno -  oddělení dětské psychiatrie - koupelna

FN Motol v Praze - chodba

FN Motol v Praze - příjem dětských pacientů
Po rekonstrukci
Dětská nemocnice Brno, Černá pole - hematologie

Dětská nemocnice Brno, Černá pole - hematologie - schodiště

Dětská nemocnice Brno, Černá pole - hematologie - vyšetřovna
Stacionář první dětské interní a onkologické kliniky FDNsP Brno Černá pole -
 "ostrov pokladů"
FDNsP Brno Bohunice - herna

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Chování protějška je v posledních dnech nevhodné a vy toho máte plné zuby. Už se ho nesnažíte ani pochopit a jeho společnost nevyhledáváte. Více se věnujete dětem a koketujete s myšlenkou…

Nejčtenější články

Doporučujeme