Připomeňte si s námi Pomněnkový den!

25. 5. 2009
Připomeňte si s námi Pomněnkový den!
Sdružení Linka bezpečí bude letos již šestým rokem připomínat Pomněnkový den - Mezinárodní den pohřešovaných dětí.U příležitosti tohoto dne se budou konat sbírkové akce a jejich výtěžek bude věnován na provoz Linky vzkaz domů (LVD).

25. květen je celosvětově vyhlášen Mezinárodním dnem

pohřešovaných dětí

 


Aktuální statistiky LVD roku 2008

Pracovníci Linky vzkaz domů přijali a řešili v roce 2008 celkem 1 745 hovorů, což bylo v průměru téměř 150 hovorů měsíčně. Na Linku vzkaz domů volají častěji dívky (54%) než chlapci (46%). Z hlediska věku jsou dlouhodobě nejpočetnější skupinou děti ve věku 15 -18 let. Nejčastějšími důvody volání na LVD jsou problémy týkající se rodinných vztahů (58%), dále týrání, zneužívání, zanedbávání (cca 15%) a osobní témata (9%). Pokud jde o situaci volajících dětí, převážná většina je na útěku z domova (47%), 7 % je na útěku z ústavů, až 13% je vyhozených z domova a 3% útěk zvažuje. Oproti roku 2007 došlo k výraznějšímu zvýšení podílu hovorů dětí, jejichž důvodem k útěku byly rodinné problémy (až o 9%) a problémy související s týráním a zneužíváním (o 5 %). Dále došlo ke zvýšení podílu hovorů dětí na útěku z domova (o 4%) a dětí vyhozených z domova (o 5%). Naopak klesl podíl hovorů dětí na útěku z ústavu (o 3%). Linka vzkaz domů přijala v roce 2008 celkem 34 vzkazů. V dalších 41 případech se na Linku obrátili klienti s žádostí o vyřízení vzkazu, ale díky rozhovoru s pracovníkem Linky se našla jiná možnost řešení jejich stávající situace.

 

Pohřešované děti v roce 2008

Z aktuální statistiky Policejního prezídia České republiky vyplývá, že v roce 2008 bylo pohřešováno celkem 9274 osob mladších 18 let. Z tohoto počtu se pohřešovalo 2149 osob mladších 15-ti let. Počty pohřešovaných dětí a mladistvích se rok od roku zvyšují, například v roce 2000 bylo pohřešováno celkem 5581 mladistvích. Podle slov plk. Mgr. Petra Šmahaje, zástupce vedoucího odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia ČR, z celkového počtu pohřešovaných v loňském roce jich bylo 73,4 % z ústavní péče.  

 

Jak můžete pomoci?

Symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je kvítek modré pomněnky, kterému je už od středověku přisuzována magická moc. Když budete nosit pomněnku u sebe, vaši nejbližší na vás nikdy nezapomenou. A stejně tak nebudou zapomenuty děti, které utekly z domova nebo z něj byly vyhnány. Na mnoha místech ČR si budete i letos moci zakoupit špendlík na klopu s motivem pomněnky.

 

Linka vzkaz domů – 800 111 113

Linka vzkaz domů (LVD) je projektem Sdružení Linka bezpečí. LVD je dostupná bezplatně z pevné linky na telefonním čísle 800 111 113, z mobilního telefonu na čísle 724 727 777 (běžné tarify operátora). K dispozici je volajícím každý den od 8 do 22 hodin. Linka vzkaz domů má celostátní působnost a je využívána dětmi a dospívajícími, ale i dospělými z řad rodičů a prarodičů.

LVD nabízí volajícím bezpečný prostor, ve kterém se mohou svěřit a přitom zůstat v anonymitě. Více informací naleznete na www.vzkazdomu.cz a www.linkabezpeci.cz.

 

 

Jaká je historie Dne pohřešovaných dětí?

25. 5. 1979 zmizel v New Yorku cestou do školy šestiletý Etan Patz a nebyl nikdy nalezen. V následujících letech začaly nejrůznější organizace připomínat tento den v souvislosti se zmizelými dětmi a v r. 1983 označil prezident USA 25. květen za Den pohřešovaných dětí. Jako mezinárodní den se začal připomínat od r. 1986, v Evropě se výročí slaví od r. 2002. V ČR tento den zdůrazňuje od r. 2004 Sdružení Linka bezpečí, které vlastní pro Pomněnkový den ochrannou známku.

 

zdroj: Sdružení Linka bezpečí

 

Sdružení Linka bezpečí provozuje služby telefonické krizové intervence:

Linka bezpečí - 116 111 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě).


www.linkabezpeci.cz

 

 


Příběhy z LVD

 

Uvedené příběhy  nejsou přepisem reálně uskutečněných hovorů klientů s Linkou bezpečí. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje některé z typických aspektů hovorů na dané téma. Linka bezpečí zachovává naprostou anonymitu svých klientů.

 

Příběh 1

LVD kontaktuje 14letá Katka, která ráno odešla z domova. Včera se pohádala s otcem, který jí zabavil telefon. Hádky s otcem jsou dost časté a už kvůli němu dvakrát odešla z domova, kdy pokaždé spala u kamarádek a druhý den se vrátila domů, kde si to vyříkali. Katka žije jen s otcem a s matkou v kontaktu prakticky nejsou. Hádky s tátou se týkají hlavně party, se kterou Katka tráví hodně času a kvůli kterým má i řadu průšvihů ve škole. Na LVD volá s tím, že by tátovi chtěla nechat vzkaz, že je v pořádku, zůstane teď chvilku venku a až si to srovná v hlavě, tak se domů vrátí, má ho ráda.

Vzkaz je předán napoprvé a je slyšet otcovu úlevu, že dcera aspoň nějaký kontakt s ním vyhledala. Čekal, že dívka znovu odejde a už zkoušel obvolávat její kamarádky, jestli neví, kde Katka je. Otec se rozpovídává o tom, že si s Katkou moc neví rady a že už jsou objednaní do pedagogicko-psychologické poradny, kde doufá, že jim pomohou. Konzultant ho v tomto velmi podporuje a přebírá od otce vzkaz pro Katku. Strašně se o dceru bojí, má jí moc rád, nemusí se bát vrátit domů, hlavně ať se vrátí co nejdříve, aby si o tom mohli promluvit.

Katka opět volá a vzkaz je jí předán. Je za to ráda a navrhuje, že by se mohli s otcem sejít někde mimo domov, kde by mohli mluvit v klidu a kde by měla Katka otevřené dveře k tomu, že by odmítla jít zpět domů.

Vzkaz je otci předán a ten s tím souhlasí. Dalším vzkazem se s dcerou domlouvá, že se sejdou za 2 hodiny na jejich oblíbeném místě. S konzultantem jsou domluveni, že jeden z nich dá vědět, jak situace dopadla.

Druhý den volá Katka, že s otcem mluvila a že je teď u tety, protože chce mít ještě nějaký čas na promyšlení, co bude dál.

 

Příběh 2

V půl osmé večer se na LVD dovolává 13letý Martin. Chlapec vypráví, že v poslední době má velké problémy s učivem ve škole a že mu hrozí na vysvědčení několik nedostatečných. Před třemi dny přišel domů opět se špatnou známkou a když se to dozvěděl otec, povolily mu nervy a chlapce zmlátil a přidal i celou řadu nadávek o tom, jak je Martin neschopný. Martina tedy napadlo jako jediné řešení v této situaci utéct z domova.

Na LVD volá s prosbou o pomoc, jelikož se v těchto třech dnech schovával v bunkru, který mají s kamarády v lese, ale dnes se prudce ochladilo a jemu je zima. Chce se vrátit domů, ale bojí se reakce otce.

Martin chce kontaktovat matku, která pro něj má větší pochopení. Konzultant navrhuje, že je možné jí nechat vzkaz, nebo provést konferenci a vysvětluje, jak by to probíhalo. Martin přijímá konferenci a dává na matku kontakt. Ta telefon po chvíli zvedá a je moc ráda, že se chlapec ozval. Už volala na policii, kde ho nechala pohřešovat. Byla velmi zoufalá, protože si Martin nevzal mobilní telefon a tudíž mu ani nebylo možné zavolat, ať se vrátí domů.

Martin a matka jsou tedy spojeni a Martin se matce omlouvá, že takto odešel, ale že se bál, co se bude dít dál. Ví, že situaci ve škole budou muset vyřešit. Matka ho podporuje, že se společně pokusí najít nějaké řešení. Teď ale Martina prosí, ať se vrátí domů, že o něj ona i otec mají strach a chtějí ho zpět.

Společně se domlouvají na řešení situace. Martin si přeje, jestli by pro něho nemohla přijet jen matka, reakce otce se bojí a kdyby přijela jen ona, měl by možnost s ní promluvit a nebyl by tak nervózní ze setkání s otcem. Matka zjišťuje, kde je Martin nyní a kde by na ní mohl počkat. Je na nádraží, kam se ale nechce jít ohřát, protože je tam spousta nebezpečných lidí. Společně s konzultantem matka zjišťuje, kam by se mohl chlapec schovat do doby, než pro něj matka přijede. Naštěstí je poblíž policejní stanice, kam by mohl Martin zajít. Matka doufá, že se jí do hodiny podaří přijet a Martina vyzvednout. S konzultantem se ještě Martin domlouvá, že se ozve, až bude v bezpečí doma, což taky za dvě hodiny udělá a děkuje za pomoc.

 

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Dokážete jako jedni z mála rozeznat, že se někdo z rodiny chystá udělat chybné rozhodnutí. Buďte na něj tvrdí, za pár dnů vám za to poděkuje. Nepříjemný pocit můžete mít z toho, že se…

Nejčtenější články