Prověřme si vlastní předpoklady k úspěšnosti !

28. 5. 2001
Prověřme si vlastní předpoklady k úspěšnosti !
Krátký test k prověrce našich schopností. Jste vítězný nebo nerozhodný typ?

Prověřme si vlastní předpoklady k úspěšnosti !

Zapište si číslo otázky a písmeno odpovědi, která Vás nejlépe charakterizuje.

1. Umíte přezkoumávat a hodnotit své pozitivní charakteristiky ?
a) ano  b) nevím  c) neumím
2. Vyhledáváte příležitost k vystoupení na veřejnosti ?
a) ano  b)nevím  c) ne
3. Umíte pochválit sama sebe ?
a) ano  b)nevím  c) neumím se pochválit
4. Máte dostatek víry v sebe sama, věříte si ?
a) ano  b) nevím  c) neumím se pochválit
5. Přátelíte se s lidmi, kteří jsou sebejistí ?
a) ano přátelím  b) spíše ne  c) nepřátelím se
6. Máte dostatek optimismu a nadšení ?
a) ano  b) nevím  c) nemám dostatek nadšení
7. Dopřejete si čas na odpočinek , umíte správně odpočívat ?
a) ano  b) spíše ne  c) neumím
8. Domníváte se, že máte dobré znalosti v oboru ve kterém pracujete anebo chcete pracovat ?
a) ano  b) nevím  c) spíše ne
9. Myšlenky a nápady sdělujete se zaujetím ?
a) ano  b) nevím  c) spíše ne
l0. Vytrvale a neúnavně se snažíte dosahovat svých cílů ?
a) ano  b) spíše ne  c) ne
11. Váš hlas je zvučný jasný a ne monotónní ?
a) ano  b) nevím  c) spíše monotónní
l2. Snažíte se vytvářet podmínky pro svůj rozvoj ?
a) ano  b) nevím  c) spíše ne
l3. Přistupujete pozitivně k ostatním lidem ?
a) ano  b) nevím  c) spíše s nedůvěrou
l4. Pokud komunikujete, udržujete s ostatními oční kontakt ?
a) ano  b) nevím  c) nedaří se mi to
l5. Vyhledáváte trpělivě a neustále nové žádoucí informace?
a) ano  b) spíše ne  c) nedaří se mně to
l6. Domníváte se, že působíte příznivě na své okolí?
a) ano  b) nevím  c) občas mívám pochyby
l7. Měl-a jste ve škole silnou potřebu přátelit se s ostatními ?
a) ano  b) nevím  c) spíše ne
l8. Již v dětství jste se snažil(a) být při společných hrách úspěšný ?
a) ano, velmi  b) spíše ne  c) byl(a) jsem spíše samotář

Pokud jste při zkoumání svých předpokladů k úspěšnosti dosáhli polovinu a více pozitivních
odpovědí a) směřujete k vítěznému typu.
Pokud máte převahu odpovědí typu b) patříte k lidem nerozhodným, kteří pro své vítězství a úspěch musí být výrazně motivování.
Pokud se u někoho vyskytla převaha odpovědí typu c) musíte cestu k vítězství rozvíjet vědomě dalším vzděláváním a cvičením i za pomocí poradenských služeb.

Autor: Milada S.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Musíte si říct, že jste na prvním místě jen vy. Jen tak to dotáhnete daleko. Podporu od rodiny nemáte, ale vlastní síly postačí. Přihlaste do nějakého vzdělávacího programu. Ve společnosti…

Nejčtenější články

Doporučujeme