Průlomový objev: Stáří otce má vliv na zdraví potomka

Průlomový objev: Stáří otce má vliv na zdraví potomka
Koncem letošního září uveřejnil prestižní časopis Nature pozoruhodné výsledky výzkumu, který byl proveden na Islandu. Vědci mají důkazy, že nejen věk matky, ale především otce v době početí potomka má zásadní význam pro výskyt geneticky podmíněných vad a nemocí.

Doposud se soudilo, že věk otce nemá na výskyt genetických vad dítěte žádný vliv. Spermie se totiž tvoří v průběhu života muže od puberty do vysokého stáří, zatímco vajíčka jsou „hotová“ již při narození děvčátka v jeho vaječnících a „stárnou“ společně se všemi tkáněmi. Domněnku, že spermie nepřenášejí věkem podmíněné mutace, popřeli vědci islandskou studií tím, že přečetli genom 78 islandských rodin, tedy konkrétně obou rodičů a jejich dětí. Z následné analýzy a statistického zpracování vyplynulo, že v zárodečných buňkách otce přibývají od puberty každým rokem nové mutace. Za 16,5 roku se jejich počet zdvojnásobí. To znamená, že ve 37 letech nesou spermie dvojnásobek mutací dvacetiletého muže.

Stárnutí spermatogonií (prapohlavních buněk muže – viz box spermiogeneze) může podle vědců za 97,1 % mutací, vlivy prostředí se uplatní v pouhých 2,9 %. Autoři uveřejněného výzkumu dávají svá pozorování do souvislosti s vyšším výskytem autismu a schizofrenie u dětí starších otců. Odmítají však označit jakýkoli konkrétní věk za „kritický“ pro početí dítěte. Vzhledem k tomu, že každá populace má trochu odlišné geny a vyskytují se u ní odlišné mutace, bude nutné hypotézu islandských vědců ověřit na větší skupině vyšetřovaných rodin z různých koutů světa. Bude nutné také objasnit, jaké konkrétní důsledky může mít pro potomstvo vyšší věk otce. Je to důležité i z hlediska současného trendu odsouvání rodičovství do pozdějších let jak u matek, tak především u otců (druhé a třetí rodiny).

K čemu jsou mutace

Jak vypadáme, jak se chováme, jakými chorobami trpíme – za to mohou ve značné míře geny, které nám předali naši rodiče tím, že splynula jádra jejich zárodečných buněk – vajíčka a spermie. Tak vzniká zárodek zcela nového unikátního jedince. V jádrech buněk je ve formě chromozomů, které jsou tvořeny deoxyribonukleovou kyselinou, zakódována genetická informace – genom. Ten již vědci umějí přečíst, a tím pádem také poznat jeho změny oproti předchozí generaci – tzv. mutace. Ty jsou pro vývoj velmi důležité, protože jsou „nositelkami“ vývoje všech živých organismů. Díky „pozitivním“ mutacím se nové generace umějí lépe přizpůsobit měnícím se životním podmínkám, získávají odolnost vůči škodlivinám či infekci. Mutace však mohou také znamenat i riziko výskytu onemocnění nebo vad, včetně těch neslučitelných se životem.

Mohou se vyskytnout v jakýchkoli dělících se buňkách. Mutací genů vzniká například nádorové bujení. Výrazně odlišné tělesné buňky zpravidla zlikviduje imunitní systém, který umí rozpoznat vše „cizí“. Mutace buď zcela spontánní, nebo navozené vlivem škodlivin (tzv. mutagenů) se však vyskytují i v zárodečných buňkách. Čím jsou zárodečné buňky starší, tím je větší pravděpodobnost, že v sobě ukrývají mutaci v důsledku stárnutí i vlivu okolního prostředí. Je dlouho známo, že po 40. roce matky je výrazně vyšší riziko, že porodí dítě s Downovým syndromem (tzv. trizomií 21. chromozomu – v jádře je místo páru 21. chromozomu trojice).

Není to však jediná genově podmíněná vada, která se vyskytuje u dětí starších matek, většinu z nich lze včas odhalit prenatálními diagnostickými metodami. V jejich indikaci však doposud není zohledněn věk otce, na rozdíl od věku matky, kde za „rizikový“ přelom byl uměle stanoven 35. rok.

Spermiogeneze

Spermie se tvoří ze spermatogonií – mužských prapohlavních buněk, které „sídlí“ ve varlatech na okrajích semenných kanálků. Spermatogonie se dělí, vznikají spermatocyty I. a II. řádu, pak spermatidy, z nichž vyzráváním vzniknou spermie. Jde o složitý proces, který trvá 72 dní s individuální odchylkou dva dny. K správnému průběhu spermiogeneze je nutný dostatek testosteronu a nižší teplota.

ČTĚTE TAKÉ:
Alice Bendová: O rozvodu jsem dětem řekla v autě. To je totiž to jediné místo, kde mě poslouchají

ČTĚTE TAKÉ:
Nejžhavější filmové scény: Podívejte se na sexy svůdnice

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

V tomto období jen pilujete své profesní úspěchy a nepouštíte se do nových akcí. Sice se může nějaká maličkost objevit, ale největší plány máte rozjeté. Nepřidávejte si zbytečné…

Nejčtenější články

Doporučujeme