Psychologie vztahu muže a ženy

Psychologie vztahu muže a ženy
Druhý člověk nás aktivuje zvláštní pozitivní energii, kterou potřebujeme, abychom se cítili kompletní. Domovy důchodců, kde žijí jen muži nebo jen ženy jsou smutné a beznadějné. Jakmile se pohlaví smísí, je atmosféra mnohem radostnější. Východní filosofie mluví o celistvosti, kterou vytvoří spojení obou rozdílných prvků mužského jang a ženského jin. Neustálý styk s partnerem nás učí dovednostem, které nám chybí, ale zrcadlíme i temné stránky svých partnerů.

Psychologie vztahu muže a ženy
Ivana Hospodářová

"Obraňte se na muže, chcete-li něco vysvětlit, obraňte se na ženu, chcete-li něco zařídit."
Margaret Tchatcher

Druhý člověk nás aktivuje zvláštní pozitivní energii, kterou potřebujeme, abychom se cítili kompletní. Domovy důchodců, kde žijí jen muži nebo jen ženy jsou smutné a beznadějné. Jakmile se pohlaví smísí, je atmosféra mnohem radostnější. Východní filosofie mluví o celistvosti, kterou vytvoří spojení obou rozdílných prvků mužského jang a ženského jin. Neustálý styk s partnerem nás učí dovednostem, které nám chybí, ale zrcadlíme i temné stránky svých partnerů.

Co vlastně očekáváme od manželství, partnerství s druhým pohlavím? Nejsou to zdaleka jen děti. Každému se občas stane, že je oslaben nemocí, stresem, okolnostmi a potřebuje oporu. Z manžela manželky se v tom okamžiku stává pečující rodič, rameno, o které se můžeme opřít. V manželství očekáváme i ekonomickou solidaritu, ostatně rozvod vždy znamená i zhoršení poměrů.V neposlední řadě manželé čekají se spolu budou stárnout v harmonii.
Židovsko-křesňanská tradice se pravděpodobně mýlí v přesvědčení, že hlavním biologickým významem sexu je oplodnění, protože k oplodnění není žádné lásky třeba. Ťčelem lásky a dlouhodobého vztahu je kromě jiného vytváření svazku potřebného pro dlouhou výchovu mláďat.
Vzájemně se potřebujeme a doplňujeme právě proto, že jsme rozdílní. Poznat, v čem tyto rozdíly spočívají nám naopak může pomoci vzájemně se pochopit a více si rozumět.

Pojďme si shrnout základní biologické a sociální odlišnosti v tom, jak se můžeme dívat na roli muže a ženy a některé jejich projevy s tím, že za základní biologickou a sociální roli se u mužů považuje: zajistit přežití rodiny, potomků, chránit je a zabezpečit potravou. Za základní roli ženy starat se a pečovat o potomky a pomáhat v zajištění přežití rodiny. Prokazatelné jsou rozdíly v uspořádání mozku a to zejména rozdíly v umístění a velikosti komunikačních center a jejich velikosti, v rozmístění center vnímání směru a prostorového vnímání a v propojení levé a pravé hemisféry. Další často uváděné odlišnosti ve schopnostech a předpokladech:

MUŽI ŽENY

Lépe odhadují vzdálenost, prostor, směr, rychlost pohybujících se předmětů, lepší je orientace v prostoru, vnímání třetího rozměru

Snížený práh citlivosti na bolest, nižší potřeby doteků

Dobrý odhad směru odkud pocházejí zvuky

Orientace na výsledek, cíl, problém

Schopnost řešení problémů, racionalita, strategické myšlení

Konfrontační chování, soutěživost, průbojnost

Menší empatie, menší význam vztahů

V 70-80% je prioritou práce

Vyšší potřeba seberealizace

Komunikace je věcná, racionální, cílená, slouží k řešení problémů

Racionalita

Stres = mlčení, samota

Nedává najevo pocity

Méně snáší kritiku, hůře přiznává omyl, neúspěch

Lépe se orientují v menším prostoru, změřují se na detaily, periferní vidění

Zvýšená citlivost a potřeba doteků, vyšší práh citlivosti na bolest, vyšší citlivost na podněty

Schopnost vnímat a oddělit více zvuků v jednom okamžiku

Orientace na vztahy, emoce

Vyšší vnímání signálů druhých lidí, citlivost k pocitům

Kooperativní chování, nekonfliktnost, zapojování druhých

Vyšší schopnost empatie, vysoký význam vztahů

V 70-80% je prioritou rodina

Vyšší potřeba dobrých vztahů

Komunikace je nepřímá, emotivní, slouží k upevňování vztahů

Intuice

Stres = vypovídat se

Dává najevo pocity

Lépe snáší kritiku, z neúspěchu se rychleji vzpamatuje

Důležité je, že tyto charakteristiky platí pro statistickou většinu mužů a žen a každý jednotlivý muž a žena bude mít kombinované charakteristiky obou pohlaví. Můžeme se setkat se ženou, která je velmi racionální, nebojí se konfrontace a velmi dobře se orientuje v prostoru stejně jako s mužem, který je velmi citlivý, používá intuici a jeho prioritou bude rodina a ne práce.
To, že jsou muži a ženy odlišní je realita, neznamená to ale, že jedno pohlaví je horší než druhé, jsme prostě jen jiní a snažíme se celý život naučit se s tímto vědomím odlišnosti žít.

Na co se těšit příště?
Co slyší ženy a muži ve slovech druhé strany.
Sbližovací a sdělovací řeč.

autor: Ivana Hospodářová

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Jen těžko uvěřit tomu, že se někteří z vás vydají dobrovolně do práce. Na kariéře si skutečně zakládáte, což je fajn. Máte k tomu super startovací možnosti. Jedinci, kteří zůstanou doma,…

Nejčtenější články

Doporučujeme