Psychosomatické nemoci

9. 3. 2010
Psychosomatické nemoci
Když je lidské trápení příliš velké a trvá dlouho, volá psychika o pomoc prostřednictvím nejrůznějších tělesných potíží.Problém je někde „v hlavě“

Také se dlouhodobě potýkáte se zdravotními potížemi a lékaři si s vámi nevědí rady? Je možné, že vaše onemocnění pramení z psychických problémů. S psychikou jsou totiž více či méně spojeny prakticky všechny tělesné choroby.

A jsou to právě souvislosti mezi stavy těla (soma), duše (psyché) i vlivy životního prostředí, kterými se zabývá psychosomatická medicína. Na nejčastější otázky odpovídá MUDr. Helena Máslová z Centra psychosomatické péče v Praze.

Můžete říci, které nemoci lze označit za psychosomatické?

Tradiční psychosomatické školy, zejména německé, považují v podstatě každé onemocnění za psychosomatické, a to včetně úrazů. Člověk si zlomí nohu nebo nabourá autem tehdy, je-li nějakým způsobem narušena jeho koordinace nebo jsou změněny jeho reakce.

V užším slova smyslu jsou však typickými psychosomatickými nemocemi chronické obtíže, které lze špatně ovlivnit klasickou léčbou – alergie, astma, chronické kožní problémy, únavový syndrom, metabolický syndrom včetně hypertenze a cukrovky, poruchy štítné žlázy, choroby zažívacího traktu včetně vředové choroby, u žen chronické gynekologické potíže, opakované pánevní záněty, poruchy menstruace, problémy spojené s reprodukcí a další.

Vedle psychiky se na vzniku psychosomatických nemocí podílí i jiné faktory. Které to jsou?

Samozřejmě existují vnější vlivy, ale i zde je přímá souvislost s psychikou. Klasický příklad jsou infekce. Dodnes nikdo neví, proč někdo kontaktu s patogenním virem odolá a jiný při stejném kontaktu zemře.

Příkladem budiž zdokumentované případy HIV-pozitivních prostitutek v Africe, které nikdy neonemocněly AIDS, přestože jsou nakaženy již více než deset let. Fyzická obranyschopnost bývá v přímé úměře k té psychické.

Naše psychika a její labilita či vyrovnanost je dána jednak mírou a agresivitou vnějších podmínek (harmonické okolí versus stres) a jednak naší odolností. Jsou lidé psychicky otužilí, kteří snesou méně příznivé podmínky, a pak jsou lidé křehčí.

Také se ví, že krátkodobý stres podněcuje naši obranyschopnost. Jen málokdo však vyvázne zdravý z dlouhodobě psychicky náročného prostředí, kde nemůže ani bojovat, ani utéct. Začnou se dít změny na úrovni endokrinologické – jako první se projeví hormonální nerovnováha. Později se objeví orgánové symptomy.

Časově se zdravá míra stresu nedá určit, je to individuální. Je známo, že lidé, kteří přežili koncentrační tábor, buď umírali krátce po válce, nebo se naopak dožili velmi vysokého věku.

V čem spočívá psychosomatická léčba a jaký je její hlavní přínos?

Obrovským přínosem psychosomatiky je, že dává do souvislostí profil fyzický a psychický. Tyto souvislosti se nápadně shodují a opakují. Někdy je dokonce možné odhadnout, jakou nemocí daný člověk v budoucnosti onemocní, nezmění-li svůj život.

U konkrétní nemoci vychází psychosomatická léčba z přesvědčení, že dokud se neuzdraví hlava, neuzdraví se ani tělo. Hlava je v tomto případě jen symbolem, neboť se ví, že psychika není dána jen mozkovou aktivitou, ale je ovlivňována právě endokrinologicky.

Významným endokrinně aktivním orgánem je například střevo. Banální apendektomie (odstranění slepého střeva) může vést k poklesu serotoninu a zhoršit depresivní prožívání.

Dále se už od roku 2000 průkazně ví, že láska má co dočinění se srdcem – srdeční buňky uvolňují takzvaný atriální natriuretický faktor spolupracující s oxytocinem, což je hormon, který se uvolňuje při orgasmu, ale i při porodu. Příkladů souvislostí mezi psychikou a tělem by se našlo mnoho. Proto je logické, že ovlivňováním psychiky se dají ovlivnit i tělesné funkce.

Jaké terapeutické postupy se uplatňují?

Psychosomatika používá klasické psychoterapeutické postupy, zejména kognitivně-behaviorální terapii, ale s jiným cílem – tentokrát uzdravit tělo. Většina našich pacientů kombinuje oba přístupy – klasický a psychosomatický.

Psychosomatická péče u nás ale bohužel není na rozdíl od jiných evropských zemí hrazena pojišťovnou. Například v sousedním Německu existuje řada velkých psychosomatických klinik s tisíci pacientů.„Další zajímavé články najdete v aktuálním čísle časopisu Moje zdraví „
 

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Po delší odmlce prožíváte krásné pohodové období, kde vše funguje a nic špatného vás neděsí. Pokud si zajistíte blízkost milovaných lidí, určitě se vám podaří prožít neděli, na kterou se…