Psychotesty a jak v nich uspět

16. 3. 2004
Psychotesty a jak v nich uspět
Psychologické testy schopností (inteligence, pozornosti, schopnosti snášet stres, všeobecných znalostí). Ve stále větší míře se tyto testy užívají při výběru uchazečů o zaměstnání, jako součást přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy i při řadě dalších příležitostí.

Kniha "Psychotesty a jak v nich uspět" ukazuje, s jakými typy úloh se nejčastěji můžeme v těchto testech setkat (slovní testy, neverbální testy, číselné testy, prostorové testy), a jak postupovat při jejich úspěšném řešení. Stručný výklad je doplněn řadou úloh pro procvičení (ke všem jsou uváděny i správné odpovědi). Od dosud vydávaných sbírek psychologických testů se liší právě tím, že poskytují návody, jak daným typům úloh porozumět a řešit je. Zařazené úlohy nejsou skutečné testové úlohy, ale modelové úlohy, které umožňují pochopení principů a procvičení řešení úloh.

Vydalo nakladatelství Portál
autor: Maitland, rozsah: 150 stran, Cena: 185,- Kč


Testy obecné inteligence

Otištěno s laskavým souhlasem ASE, divize NFER – Nelson Publishing Company Limited


Následující rady vám mají pomoci při přípravě na testy. Jejich úkolem je:

• seznámit vás s testy,
• dát vám představu o tom, co vás čeká,
• poradit vám, jak se připravovat,
• poskytnout odpovědi na základní otázky, budete se však moci ptát i během testování.

Otázka: Proč se mám nechat testovat?
Odpověď
: Máte možná vysvědčení ze škol i jiné dokumenty o získané kvalifikaci, ale tyto testy poskytují další informace, jež zaměstnavatelům pomohou vybrat si nejvhodnější uchazeče pro dané zaměstnání nebo daný výcvikový program.
Testy pomohou i vám samým – díky nim lépe poznáte své schopnosti a toto zjištění vám pomůže při volbě vhodné pracovní oblasti. ¨
Lidé, kteří dosáhli dobrých výsledků v testech připravených pro určité zaměstnání, v něm pak bývají velmi úspěšní – testování tedy umožní, aby byli spokojeni jak úspěšní kandidáti, tak jejich zaměstnavatelé.

Otázka: Jak testování probíhá?
Odpověď:
Zaměstnavatelé určí, které dovednosti a schopnosti jsou pro danou práci potřebné. Na základě tohoto zjištění potom odborníci vyberou vhodné testy, jež některé z těchto dovedností a schopností měří.
Před zahájením vlastního testování jsou účastníci seznámeni s úkoly testu a jeho praktickým prováděním, aby každý věděl, jak má postupovat.
Doba na vypracování testů je stanovena velmi pečlivě – může se tedy stát, že všechno nestihnete. Nezdržujte se úkolem, který vám připadá příliš obtížný, vyřešte nejdříve ty, které vám více vyhovují. Pracujte co nejrychleji a přitom se přesně řiďte danými instrukcemi.
Řešení jednotlivých úkolů bude ohodnoceno a celkový počet získaných bodů vyjádří, jak dobře se pro dané zaměstnání hodíte.

Otázka: Bude se po mně vyžadovat ještě něco jiného?
Odpověď:
Testovaní obvykle vyplňují také žádost o přijetí. Informace, které tam uvedou, jsou při rozhodování o přijetí rovněž velmi důležité.
Možná podstoupíte i ústní pohovor. Zaměstnavatelé se snaží své rozhodování zkvalitnit využitím více informačních zdrojů.


Testování
Po zahájení testování , budete vyzváni, abyste řešili níže uvedené typy testů. Čas uváděný u každého testu je doba určená na vlastní řešení úkolů – nezapočítává se do něj seznámení s příklady řešení, ani případný zácvikový test. Mezi jednotlivými testy budou přestávky.

• verbální 15 minut
• číselné 20 minut
• neverbální 20 minut
• prostorové 20 minut

Pozorně si prohlédněte příklady řešení jednotlivých úkolů. Žádný z nich se samozřejmě ve vlastním testu neobjeví. Přesvědčete se o tom, že rozumíte jejich zadání a správnému řešení. Pokud byste něčemu nerozuměli, před začátkem práce se ještě zeptejte.


Testy verbální
V následujících úkolech budete vyhledávat vztahy mezi dvojicemi slov. Nejdříve je uvedena dvojice slov a vy máte zjistit, jaký je mezi nimi vztah. Potom je uvedeno slovo, k němuž máte vybrat jedno slovo z nabízené šestice tak, aby spolu vytvořily dvojici s podobným logickým vztahem, jako měla první dvojice.
Ve dvou následujících příkladech jsou označena správná řešení. Slovo šaty je správným řešením příkladu 1 a slovo přímka je správným řešením příkladu 2.


Příklad 1
popelnice - smetí
skříň - ?

A dřevo D ložnice
B šaty E halenka
C nábytek F příborník


Příklad 2
šablona - tvar
pravítko - ?

A přímka D rovně
B hrana E pravidlo
C trám F tužkaTesty neverbální
V tomto testu budete zjišťovat vztahy mezi plošnými obrazci. Úkoly tohoto druhu se dělí do dvou základních skupin.
První skupinu představuje příklad 1 – v něm jsou zakroužkovány dva obrazce, které mají jednu nebo více společných vlastností. Jenom jeden z dalších obrazců (označených písmeny) má stejné vlastnosti. V našem příkladu jsou to tyto vlastnosti: malý útvar, vedle něho přerušovaná čára, po níž následují dvě čáry nepřerušované. Takové vlastnosti má pouze obrazec A.

Další skupinu představují příklady 2 a 3. V každém je nahoře soustava obrazců, v níž jeden chybí. Chybějící prvek je označen otazníkem. Vy musíte zjistit, v jakém vztahu jsou jednotlivé obrazce, a podle toho rozhodnout, který z následujících šesti (označených písmeny) je ten chybějící.
V příkladu 2 se tři znaky ve středu každého z obou velkých trojúhelníků vyskytují v malých sousedících trojúhelnících vnějších. Každý takový opakovaný znak je umístěn v kruhu nebo v trojúhelníku. Správné řešení je zde F.
V příkladu 3 je užita odlišná soustava obrazců. Ke správnému řešení A se dojde na základě systému umístění jednotlivých znaků ve vnitřních a vnějších trojúhelnících.

Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3


Testy číselné
V těchto testech budete zjišťovat vztahy mezi čísly. Každý úkol obsahuje určitou soustavu čísel, v níž jedno nebo dvě čísla chybí. Místa, kam se mají chybějící čísla doplnit, jsou označena otazníky. Pro správné řešení je nezbytné zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou jednotlivá čísla. Na základě tohoto zjištění rozhodnete, která z nabízených šesti možností je ta správná.
Podívejme se na příklad 1. Čísla v „řetězci“ na levé straně se postupně vždy zdvojnásobí – dvakrát 3 je 6, dvakrát 6 je 12 a dvakrát 12 rovná se 24. Správné řešení je tedy 24 neboli C.
V některých úkolech je zapotřebí doplnit dvě chybějící čísla. Z nabízených řešení si tedy vyberete takové, jež bude obsahovat obě správná čísla.

V příkladu 2 se budete muset pozorně podívat na vodorovné řady čísel i na jejich svislé sloupce, podobně jako v křížovce. Ve vodorovných řadách čísla narůstají o stejnou částku; ve sloupcích se zdvojnásobí. A vy zjišťujete čísla, která jsou v souladu s oběma těmito pravidly. Chybějící čísla jsou 14 a 20, správně označené písmeno je tedy A.
Dvě chybějící čísla se hledají i v příkladu 3. Zde je levé spodní číslo vždy o 21 vyšší než horní číslo a pravé spodní číslo je v porovnání s číslem horním vyšší o 10. Správné řešení je tedy A.

Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3

Testy prostorové
V těchto testech si budete představovat, jak by plošný obrazec vypadal, kdyby byl vystřižen a poté složen do podoby trojrozměrného předmětu.

Zde je zapotřebí posoudit, který ze zobrazených trojrozměrných předmětů lze zhotovit skládáním z dvourozměrného tvaru nakresleného nahoře – skládat lze pouze tak, že viditelná strana rozloženého útvaru je na hranolu zvnějšku. Jestliže nakreslený hranol nelze zhotovit, odpověď bude „ne“, a jestliže jej lze zhotovit, odpověď bude „ano“.
Složíme-li dvojrozměrný tvar v příkladu 1, vznikne podlouhlý hranol s tečkou v jednom trojúhelníku a s jednou černou stranou při odvěsně trojúhelníka. Při posuzování nákresu č. 1 bude proto odpověď znít „ano“. Na nákresu č. 2 vidíme konec hranolu bez tečky v trojúhelníku a černou stranu při jeho levé odvěsně – ta by však měla být světlá – nelze ho tedy z uvedeného tvaru sestrojit. Při pohledu na nákres č. 3 musíme také říct jasné „ne“, protože strana vlevo nahoře by měla být černá. U nákresu č. 4 je odpověď „ano“, neboť černá strana je pravděpodobně skryta vespod. Správné odpovědi jsou pod jednotlivými nákresy.

Řešení: Správné odpovědi v příkladu 1 zní – z uvedeného tvaru lze složit hranoly 1 a 4, ale hranoly 2 a 3 ne. V příkladu 2 lze sestrojit útvary 1 a 2, nelze 3 a 4.

Příklad 1 Příklad 2


ano ne ne ano / ano ano ne ne

Otázka: Jak se mám připravit na samotný test?

• Přípravu si rozložte do delšího období. Potom je nejužitečnější, když se noc před testem dobře vyspíte a na místo konání dorazíte s dostatečným časovým předstihem.
• Vezměte si psací potřeby, pokud nosíte brýle nebo užíváte naslouchátko, nezapomeňte na ně.
• Pokud by bylo vhodné vzít další pomůcky, např. kalkulačku, měl by vám to zadavatel testu sdělit.
• Prostudujte pečlivě tyto rady a přesvědčete se o tom, že jsou vám jasné činnosti, které budete při řešení příslušných testů provádět.

Otázka: Jak při testu dosáhnout co nejlepších výsledků?

• Nebojte se zeptat, pokud vám něco nebude jasné.
• Poslouchejte pozorně instrukce a pečlivě je dodržujte.
• I když už možná uběhlo více času od doby, kdy jste absolvovali nějaké zkoušky nebo testy, není čím se znepokojovat! Výsledky testů, bude-li se s nimi správně zacházet, by vás měly spravedlivě ohodnotit bez ohledu na váš věk.


Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Dalo by se říct, že vám jde všechno od ruky a nebojíte se prosadit. Už je to tak. Kolegové vás zbožňují, protože je s vámi legrace a šéfovi splníte, co mu na očích uvidíte. Nejnáročnější…

Nejčtenější články

Doporučujeme