REVOLUCE V LÉČBĚ CUKROVKY: Nový lék chrání i srdce a cévy diabetiků

26. 1. 2016
REVOLUCE V LÉČBĚ CUKROVKY: Nový lék chrání i srdce a cévy diabetiků | Zdroj: Profimedia.cz
Praktičtí lékaři ho zatím předepisovat nemohou Stávající léky proti cukrovce příliš nechránily srdce a cévy, a některé dokonce musely být kvůli negativnímu dopadu na kardiovaskulární systém staženy z trhu. To se však mění s příchodem nové účinné látky - empaglifl ozinu, kterou již mohou být léčeni i diabetici v České republice.

Vysoké riziko poškození koronárních (srdečních) tepen a mozkových cév a tím i větší náchylnost k infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě hrozí již prediabetikům, tedy lidem s hraniční glykemií 6-6,9 mmol/l. Diabetik s rozvinutou nemocí pak má 2x vyšší pravděpodobnost úmrtí z kardiovaskulárních příčin; jestliže už prodělal srdeční infarkt, vzrůstá toto riziko oproti nediabetické populaci 4x. Tato skutečnost těsně souvisí se zkrácením života diabetiků - 60letý pacient s diabetem pravděpodobně zemře o 6 let dříve než stejně starý nediabetik, a prodělal-li navíc infarkt myokardu, bude jeho život kratší o 12 let. Průběh i zotavení po infarktu je u diabetiků problematičtější než u pacientů bez diabetu.

„Staré“ léky řešily hlavně cukr

Podávání metforminu a/nebo inzulinu ve spojení s antiagregační (protisrážlivou) léčbou například klopidogrelem nebo kyselinou acetylsalicylovou řešilo hladinu cukru v krvi a současně mělo dobrý vliv na prevenci poškození cév oka či ledvin, tedy tzv. mikrovaskulárních komplikací. Riziko makrovaskulárních potíží - tedy kardiovaskulárních nemocí - však tato léčba příliš nesnižovala, a některé preparáty dokonce musely být z trhu staženy kvůli negativnímu dopadu na srdce a koronární tepny.

Naděje pro pacienty

Nyní je ovlivňování kardiovaskulárních rizik u pacientů s diabetem 2. typu jednodušší díky novému léku, jehož účinnou látkou je empaglifl ozin. Glifloziny jsou molekuly, které umějí zablokovat zpětné vstřebávání glukózy v ledvinách; tento nevstřebaný cukr je pak z těla vyloučen močí. Denně se takto organismus zbaví až 70(9]g glukózy, což představuje množství energie získané přibližně jedním hlavním jídlem. Při léčbě se pak kromě hladiny cukru snižuje i hmotnost pacienta, přičemž jde skutečně o úbytek tukové tkáně, nikoli tekutin nebo svalů. Léčba glifloziny ovšem vyžaduje dobrý stav ledvin pacienta a zvýšený (asi o půl litru denně) příjem tekutin, ideálně neslazené neperlivé vody. Glifloziny jsou velice účinné léky, nicméně v jejich „rodině“ jedině nová molekula - empagliflozin - snižuje rizika závažných onemocnění srdce a cév natolik, aby to mezi vědci a lékaři-diabetology vyvolalo skutečný rozruch.

Revoluce v léčbě

Vynikající účinek empagliflozinu na snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění potvrdila studie EMPA-REG Outcome, jejíž design (tj. celkové uspořádání, nastavení a způsob organizace) vzbudil respekt mezi odborníky na celém světě a výsledky pak nadšení; jejich prezentaci na 51. výročním zasedání Evropské společnosti pro výzkum diabetu ve Stockholmu třikrát přerušil skandovaný potlesk přítomných odborníků.

Studie probíhala na 590 lékařských pracovištích ve 42 zemích a trvala 3 roky.

Vstupní vyšetření absolvovalo přes 11,5 tisíce pacientů, z nichž bylo do sledování vybráno 7020 nemocných s nejzávažnějšími kardiovaskulárními riziky, tedy těch, kteří již například prodělali infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu nebo měli tepenné uzávěry na dolních končetinách; 97(9]% nemocných, tudíž nezvykle mnoho, pak studii dokončilo. Rozděleni byli do tří skupin -jedna skupina užívala perorálně (ústy) 10(9]mg empagliflozinu, druhá 25(9]mg empagliflozinu a třetí, kontrolní skupina dostávala placebo (neúčinnou látku). Výsledky byly ohromující a mezi léky fungujícími na principu omezení zpětného vstřebávání glukózy v ledvinách (tj. glifloziny) unikátní: empagliflozin snížil u sledovaných pacientů riziko smrti z kardiovaskulárních příčin o 38(9]% a počet hospitalizací kvůli srdečnímu selhání o 35(9]%; výrazně klesla i celková úmrtnost (tedy úmrtí z jakýchkoli příčin), a to o 32(9]%. Všichni respondenti zhubli v průměru o 2 kilogramy a klesl jim původně vysoký krevní tlak. Mezi efektem dávek 10(9]mg a 25(9]mg přitom nebyly výrazné rozdíly.

Kdo může být léčen

Studie jsou jedna věc, jejich praktické využití pro pacienty věc druhá. Ale pozor: Lék s účinnou látkou empaglifl ozin již schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) k použití v České republice a zdravotní pojišťovny ho potřebným pacientům hradí. Preskripce je však vázaná na specialisty v centrech pro léčbu diabetu, praktičtí lékaři tyto medikamenty zatím předepisovat nemohou. Indikační kritéria (viz infobox na této straně) vymezují použití empaglifl ozinu na pacienty s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění, u nichž navíc selhávají stávající možnosti kompenzace diabetu. Jinými slovy - pokud diabetikovi „jeho“ léky dobře zabírají a má diabetes dobře zaléčený, není důvod ke změně terapie.

„Můžeme se sice domnívat, že z nového léčiva by měli prospěch i diabetici s menším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, ale tuto domněnku by musely potvrdit studie s těmito pacienty podobné té, která zpřístupnila předepisování a úhradu léčiva diabetikům s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Tyto studie však zatím nemáme,“ říká doc. MUDr. Martin Prázný, Ph. D., ze 3. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze.

Podle rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění je lék s účinnou látkou empaglifl ozin hrazen pacientům s diabetem 2. typu v dávce maximálně 10 mg denně: 1. ve dvojkombinaci s metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek metforminu po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu defi nované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol; 2. v kombinaci s metforminem a inzulinem nebo inzulinem samotným u pacientů, u nichž terapie metforminem a inzulinem nebo inzulinem samotným po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedla k uspokojivé kompenzaci diabetu defi nované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol.

Podrobnosti viz: www.sukl.cz

Diabetes pod kontrolou

U pacientů s cukrovkou je ochrana srdce a cév v popředí zájmu. „Léčba diabetika 2. typu by proto měla zahrnovat dodržování životosprávy (pohyb, nekouření), snahu o co nejlepší metabolickou kompenzaci cukrovky, snižování vysokého krevního tlaku, dosažení optimální tělesné váhy a léčbu dyslipidemie,“ připomíná přednostka Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. „Diabetici 2. typu by měli snížit příjem tuků a zvýšit spotřebu vlákniny, tedy hlavně zeleniny a celozrnných výrobků. Pouhých 150 minut středně intenzivního pohybu týdně zlepšuje kompenzaci diabetu a snižuje všechna závažná rizika související s onemocněním,“ konkretizuje režimová opatření při diabetu 2. typu

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph. D.,

z 1. interní - kardiologické - kliniky LF UP a FN Olomouc. Z toho plyne, že pouhých 20-25 minut svižné chůze v přírodě nebo na trenažéru, usilovného plavání nebo jízdy na kole vám může zachránit život - za předpokladu, že si na tento aerobní pohyb uděláte čas denně.

Článek vyšel v časopise Moje Zdraví

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Myslíte si, že zvládnete cokoliv. Po pravdě byste ale měli myslet na odpočinek v klidném prostředí. Dopřejte si očistu duše a povídejte si s rodinou. Zajděte si třeba na bazén a dopřejte…

Nejčtenější články

Doporučujeme