Revoluce ve výživě - pokračování

Revoluce ve výživě - pokračování
Výživa je jedním z faktorů přispívajících ke vzniku více než poloviny všech chronických civilizačních onemocnění. Ovlivňuje však také jiná, především akutní onemocnění a dokonce - pokud je správně sestavená - může významně přispět k úspěšné léčbě.

Revoluce ve výživě - pokračování

Výživa je jedním z faktorů přispívajících ke vzniku více než poloviny všech chronických civilizačních onemocnění. Ovlivňuje však také jiná, především akutní onemocnění a dokonce - pokud je správně sestavená - může významně přispět k úspěšné léčbě. Kromě toho každý sportovec moc dobře ví, že strava je základem kvalitní výkonnosti.
Způsob výživy je tudíž velmi důležitý a to i v případě, že základním faktorem vzniku nemocí by teoreticky mohly být pouze dědičné dispozice.
Tato fakta současná medicína bohužel příliš nerespektuje a prakticky vůbec výživu nevyužívá v léčebných postupech ( až na určité výjimky jako jsou nedokonalé dietní systémy, například pro diabetiky ). Nezbývá, a konec konců je to tak i správné, aby se každý staral o kvalitu své výživy a vlastní zdraví sám.
V první části jste se seznámili s novým přístupem k výživě a jejímu vztahu ke zdraví. Teorií, která zásadním způsobem mění pohled na výživu

  1. a ve svém důsledku změní i způsob výživy sportovců.

Dojde k individualizaci "výživového plánu", tím se sníží riziko vzniku onemocnění u k nim predisponovaných jedinců a současně dojde k optimalizaci výživy, tak potřebné právě pro maximální fyzickou výkonnost žádanou od sportovce.

Jak se chránit před nemocemi - lze k sebeobraně využít i výživu ?
To je základní otázka, kterou teorie doktora D´Adamo doufejme úspěšně vyřešila. Nikoliv však klasickým způsobem obligátního doporučování "racionální" výživy ve stylu "vyhněte se přebytku toho či onoho a jezte více tamtoho". Takový postup je sice jednoduchý, ale zcela ignoruje lidskou individualitu. A nejenom to - pomíjí diametrálně odlišné vlastnosti potravin - například do skupiny potravinových zdrojů bílkovin míchá maso a sóju, čili živočišný a rostlinný zdroj.

Příslušníci různých ras trpí odlišnými chorobami
Nemusíte mít pocit křivdy - naše populace trpí určitými chorobami, mnohdy v nevkusně velkém počtu, jiné populace však na tom často nejsou o mnoho lépe i když podléhají jiným chorobám než my. Jistě jste si všimli zpráv o významně delším dosahovaném věku v Japonsku nebo ve Francii. V Japonsku lidé umírají spíš na mozkové mrtvice, trpí vyšším krevním tlakem, ale nemají tolik oběhových problémů a některých druhů rakoviny. Zcela nepokrytě se v této souvislosti hovoří o zásadním vlivu skladby stravy. Totéž platí o pozitivním vlivu způsobu stravování Francouzů, když pomineme jejich optimistickou "národní povahu".
NENÍ pochyb o tom, že různé nemoci mají různou frekvenci výskytu v určitých geografických oblastech a v určitých populacích.

Jsou zde však dva nezanedbatelné problémy
První spočívá v tom, že :
se v důsledku značné migrace příslušníci různých ras intenzívně míchají, takže v jedné populační skupině již dávno nejsou pouze nositelé jediné krevní skupiny ( a tudíž totožných vlastností ). Z toho plyne, že lidé ve většině civilizovaných zemí budou lidé velmi brzy trpět stejnými zdravotními problémy, pochopitelně více ti, kteří k určité chorobě mají vrozené dispozice.
Druhý tkví v :
přebírání ( moderní výstižné slovo je GLOBALIZACE ) výživových zvyklostí, vnucovaných celému světu ekonomicky silnými státy. Kofeinové limonády jsou již jako mor rozšířené po celém světě stejně jako hamburgery, pizza, mléčné kokteily a zmrzlina, bramborové hranolky a americké koblihy. Právě to bude hlavní příčinou rozšíření stejných zdravotních problémů i v geograficky vzdálených populačních skupinách.

Lze jako OSUD chápat vlohy, které si přinášíme na svět po předcích ?
Každý z nás je skutečně jakousi "směsí" vlastností po generace se vyvíjejících a upevňovaných v našem "seznamu vrozených dispozic". Do velké míry je tudíž tento OSUD dán vlastnostmi našich rodičů, pra- a prapra- rodičů. Znamená to, že proti tomu nelze nic dělat ? Že nemá cenu prevence a tudíž je jedno, co se jí, pije a jak se žije? NIKOLIV, od toho jsme obdařeni rozumem abychom pochopili, že je možná aktivní sebeobrana. A ta musí být tím intenzívnější, čím vyšší riziko hrozí. Výraz obrana je přiměřený a mnohem výstižnější než obvykle používaný pojem PREVENCE. Kdo to nechápe nebo podceňuje, je sám proti sobě.

Genetika objevuje stále nové a nové vlohy pro celou řadu chorob
Tento fakt je vysvětlením základních otázek, které si mohou klást lidé kteří jsou častěji ( i když mnohdy nikoliv vlastní vinou ) nemocní a případně i potomci těch, kteří předčasně opustili svět - "proč zrovna já ?"
Zdá se jisté, že dědičná dispozice je k dále uvedeným chorobám :
Crohnova choroba a žaludeční vředy - rakovina tlustého střeva - OSTEOPORÓZA ! - alkoholismus - některé typy sexuálních deviací - maniodeprese - ALZHEIMERova choroba ( senilní demence ) - Downův syndrom - amytrofická laterální skleróza - alergie všeho typu ( o nesnášenlivosti některých potravin nositeli určité krevní skupiny je celá popisovaná teorie ) - ZUBNÍ KAZ ! - cystická fibróza....a řada dalších, dokonce včetně OBEZITY !

Ještě jednou lektiny - pachatelé nepravostí, příčina řady zdravotních problémů
V první části jsem vysvětlil jen podstatu lektinů. Jsou to látky přirozeně přítomné ve stravě, mající řadu "zajímavých" vlastností. Mezi nimi však naneštěstí převažují záporné. Lektiny jsou ovšem přítomné také v orgánech, kde se projevují odlišně právě v závislosti na typu krevní skupiny. Jsou zde součástí přirozeného imunitního ( obranného ) systému proti infekcím a jiným cizorodým činitelům. Jsou to právě ony, které jsou zdrojem individuálních rozdílů v "síle imunity" stejně jako v individuální reakci na potraviny nebo jakékoliv jiné látky, s nimiž organizmus přijde do styku jinou než potravní cestou.
Lektiny obsažené v různých potravinách se pochopitelně liší. Díky prapůvodní adaptaci nositele dané krevní skupiny na originální stravu jsou lektiny obsažené ve stravě, kterou aktuálně používá, tolerovány. Nové potraviny se však velmi významně liší od původní a to je zdrojem problémů.

Co dělají lektiny :
1. zhoršují proces trávení
2. ovlivňují přeměnu živin
( zpomalují jejich využití, zvyšují ukládání nepřeměněných živin, např. tuků )
3. snižují produkci inzulinu
4. rozhodí hormonální rovnováhu
( tím způsobí např. zadržování vody, snížení aktivity štítné žlázy, atd..)
5. vstřebají-li se přes porušenou střevní sliznici působí přímo na receptory bílých krvinek a provokují je ke množení
( tím se vysvětluje vzestup počtu bílých krvinek po jídle, hlavně nevhodném )
6. přejdou-li do krevního oběhu jsou příčinou potravinových nesnášenlivostí a alergií
7. jsou to účinné "mitogeny" - látky provokující buňky k nekontrolovatelnému množení ( nádor )

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Milí Býci, hned od pondělí uvidíte, že se opět moc nevyznamenáte. Stále vás ovládá špatná nálada a jako by se vám lepila smůla na paty. Snažte se negací kolem sebe zbavit a vše půjde o…

Nejčtenější články

Doporučujeme