Rostliny mají vlastní inteligenci

Rostliny mají vlastní inteligenci

O tom, že rostliny disponují základní formou myšlení, je přesvědčen akademik profesor Tony Truewas z univerzity ve skotském Edinburghu. Rostliny jsou podle něj schopny hodnotit situaci zhruba na úrovni zvířat. Stejně jako zvěř dokáží předvídat některé živelné katastrofy a mají dokonce paměň.

Plané rostliny mají vlastní inteligenci!

O tom, že rostliny disponují základní formou myšlení, je přesvědčen akademik profesor Tony Truewas z univerzity ve skotském Edinburghu. Rostliny jsou podle něj schopny hodnotit situaci zhruba na úrovni zvířat. Stejně jako zvěř dokáží předvídat některé živelné katastrofy a mají dokonce paměň, umožňující zaznamenávat děje, které se odehrály v minulosti.

Nedávno překvapilo odbornou veřejnost zjištění německých botaniků, že rostliny reagují na bolest a strach křikem! Ten se totiž vědcům podařilo převést do signálů zachytitelných lidským sluchem!
Skotský vědec profesor Truewas tvrdí, že myšlení rostlin není jen na reflexivní úrovni, jak se dlouho tvrdilo. Rostliny podle něj pohlcují informaci, a poté ji zpracovávají a transformují téměř na stejné úrovni jako zvířata nebo dokonce člověk. Disponují tedy určitou dávkou intelektu.
Zároveň si prý ale nemáme dělat iluze a hledat nějaké vysoké rostlinné IQ v truhlíku za oknem. Jen u rostlin rostoucích planě v přírodě má podle Truewase intelekt možnost plně se rozvíjet. Naši domácí miláčci prý už za generace šlechtění zdegenerovali na skutečně elementární úroveň.
Je-li tomu tak, pak nemůžeme vyloučit, že například šamani přírodních národů opravdu dokáží komunikovat, byň v přeneseném slova smyslu, se stromy, jak tvrdí. Přísloví, že někdo slyší trávu růst, nemusí být ryze alegorické. (Plus)

Doporučujeme

Články odjinud