Rozvoj a uplatnění vlastních předností

4. 12. 2001
Rozvoj a uplatnění vlastních předností
V našich úvahách se již po několikáté zabýváme velmi osobním problémem jak poznávat, rozvíjet a uplatňovat naše přednosti v osobním i v pracovním životě. Víme, že jde o osobní přístup každého z nás, ale také víme, že u každého z nás by měla existovat snaha vést naše poznání, rozvoj a uplatnění vlastních předností k postupům, které charakterizují současnou epochu, kterou nazýváme post moderní dobou, epochou globalizace.

Poznání, rozvoj a uplatnění vlastních předností

V našich úvahách se již po několikáté zabýváme velmi osobním problémem jak poznávat, rozvíjet a uplatňovat naše přednosti v osobním i v pracovním životě.
Víme, že jde o osobní přístup každého z nás, ale také víme, že u každého z nás by měla existovat snaha vést naše poznání, rozvoj a uplatnění vlastních předností k postupům, které charakterizují současnou epochu, kterou nazýváme post moderní dobou, epochou globalizace.

V "Dámě" jsme postupně uvedli některé oblasti jejichž znalost umožňuje využití našich předností. Zkoumali jsme především "Dobrou znalost sama sebe-svých předností" a "Umění poznat a ocenit druhé".
Osobnost má své předpoklady ve vrozených dispozicích a okolí, ve kterém prožívá svůj život. Rozhodující jsou pro ní vztahy k lidem, k činnostem . Do umění poznání sebe sama především patří znát své city, způsoby jednání, nálady, postoje, přání a jejich kontrolu a ovládání. Na základě rozsáhlých pozorování tvrdí výzkumní pracovníci, že stále existuje dost lidí, kteří neznají dost dobře sama sebe, prostě si nerozumí.
Řešili jsme také problém "Být pozitivně laděný-vnitřně vyrovnaný". Uvedli jsme, že vyrovnaný člověk se umí ovládat, je odolný vůči vnějším i vnitřním stresům, má vlastní vnitřní kontrolu. Umí dobře přijímat a předávat informace. Zamezuje zmatkům a vede k pozitivní kvalitě života všech zúčastněných. Pozitivní myšlení, pozitivní postoje znásobují naší energii a umožňují lépe a snadněji dosahovat vytčených cílů.
Dnes se zamyslíme nad dalším okruhem problémů jejichž přiblížení nám usnadní poznat a uplatnit svoje přednosti. Jde o "Vedení sama sebe, proces vlastního sebe-řízení". Jde o proces sebeovládání, rozhodování, a sebe motivování. Jde vlastně o postupný a stálý proces zdokonalování. Je však velmi důležité zvládat uvedený proces tak, aby naše motivování, jednání, konání se postupně stalo efektivním návykem, zvykem. Efektivní návyky např. zdvořilost, ochota, dostatek zájmu o nové jevy, schopnost dobré soustředěnosti, optimismus, osvojení pevné vůle, schopnost uspořádat si dobře práci vzhledem ke svým možnostem, iniciativní myšlení, umění těžit z porážky a nebát se věci nepříjemných, dobře a bystře pozorovat život, neustále sám sebe motivovat. Špatné návyky zaviňují naše ztráty v osobním životě i v pracovním procesu.
Efektivní návyky můžeme také charakterizovat jako průnik vědomostí, dovedností a postojů. Vědomosti nám říkají, co ještě potřebujeme znát, abychom např. udělali zkoušky, přijímací řízení do zaměstnání, realizovali podnikatelskou činnost a podobně. Dovednosti nám pomáhají, jak to či ono udělat. Jak se např. umět soustředit, aby se celá naše mysl upnula k určité myšlence, činnosti. Jak vyloučit co nejvíce vše, co by nás tříštilo, rozptylovalo.
Postoje představují naše přání, chtění a řeší otázku proč chceme tu či onu činnost realizovat, mít ty a ty vědomosti. Postoj a výrazná vůle "chci"mobilizuje člověka k víře v sebe sama a ke splnění vytčených cílů. Od začátku svého života si osvojujeme různé návyky - zvyky, přetvořujeme je a odvykáme jim.
Změnit návyky, vytvářet efektivní návyky lze jen vlastním úsilím, vlastním motivováním a vedením sama sebe.
Již velký myslitel Aristoteles napsal: "Jsme to, co opakovaně činíme. Dokonalost není čin, ale návyk".

Autor: M. S.

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

S blížícím se koncem týdne jste stále ve formě a snažíte se dokončit všechny úkoly. Nyní nejsou vůbec jednoduché. Není divu. Vzali jste si na sebe obrovské břemeno, tak se nedivte. Už se…

Nejčtenější články

Doporučujeme