Síla Měsíce: Jaký vliv má na nás Luna?

Síla Měsíce: Jaký vliv má na nás Luna?

Měsíc lidstvo fascinoval odpradávna. Jeho mocná energie, pro mnohé umělce inspirující záře, stejně jako propojení s nejrůznějšími rituály, magií a kouzly, jsou evidentní a snadno rozpoznatelné snad i na tom nejzapadlejším místě naší modré planety.

Síla Měsíce

Nakolik nás tajemná Luna skutečně ovlivňuje a jaký je její vliv na cokoli dalšího, zůstane možná provždy otázkou, na kterou nebude nalezena jednoznačná odpověď. Pravdou ovšem zůstává, že mnozí z nás vnímají její působení obzvláště citlivě a bez jakékoli pochybnosti by dokázali najít pádný argument a jasný důkaz opírající se o osobní prožitky týkající se měsíčního vlivu.

Pojďme se nejprve stručně podívat na známá fakta. Měsíc je dosud jedinou známou přirozenou družicí Země a jeho vzdálenost od ní je necelých 400 tisíc kilometrů. V roce 1969 zde poprvé přistáli lidé, Američané Neil Armstrong a Edwin Aldrin. Měsíc je sladěný s rotací Země, což znamená, že z naší pozice vidíme vždy jen jednu jeho stranu. Odvrácená strana, někdy nazývaná „temnou“, zůstává prozatím našim očím i objevení ukryta.

V souvislosti s Měsícem hovoříme o gravitační přitažlivosti; ta se nejzřetelněji projevuje tzv. slapovými jevy (příliv a odliv). Všeobecně známé jsou také čtyři měsíční fáze, které se rozlišují podle toho, jak velkou část Měsíce můžeme pozorovat ze Země, tedy nakolik je Měsíc ozářen Sluncem.

Novoluní

Měsíc je k Zemi natočen svou neosvětlenou stranou a nachází se v největší vzdálenosti od Země. Jde o situaci, kdy se Měsíc dostává do pozice mezi Zemi a Slunce, je se Sluncem v jedné linii. Nejsme proto schopni jej pozorovat. Jde o počátek, zrození, novou a pomalu se rozvíjející energii. Samotný den se nám může jevit nevesele, naši psychiku ovlivňuje tato měsíční fáze spíše směrem ke smutnější náladě, pesimismu, pocitu osamění a zmatku. Energie jakoby náhle ubylo, vše se zdá těžší, úkoly náročnější. Metabolismus pracuje rychleji než jindy, nemoci mají tendenci se zhoršovat, imunita je v oslabení. Častější jsou úrazy a havárie.

Ovšem na druhé straně je novoluní vhodné k novým rozhodnutím, otevírá prostor svěžím myšlenkám, podporuje nové projekty. V tento den se často prováděly (a stále provádí) nejrůznější magické rituály, zaměřené především na růst a záležitosti v počátcích. Přání vyslovená při novoluní mají vysoký potenciál vyplnit se. Pokud jde o podporu zdraví, vhodný je půst, případně odlehčený den s vyloučením tučné, živočišné a tepelně upravované stravy. Měli bychom se vyhnout pití kávy, černého čaje a alkoholu. Doporučuje se příliš tělo nezatěžovat, vnitřně se zklidnit, meditovat. Je to den vhodný pro zbavení se strachů, odražení od pomyslného dna a překročení vlastního stínu.

Přibývající Měsíc

Každým následujícím dnem po novoluní pozorujeme narůstání Měsíce směrem zleva doprava (tvar písmene „D“). Tato fáze Měsíce trvá 6 – 8 dní. Následuje další, končící samotným úplňkem. Přibývající Měsíc nás má naučit správně hospodařit s vlastní energií. Tělo mívá tendenci ukládat, vitamíny a léky mají vysoký efekt. Naopak hůř hubneme a snadněji přibíráme nežádoucí kilogramy. Potrápit nás může i větší zadržování vody. Operační zákroky nejsou v té době ideální, hůř se hojí rány. Čím blíže úplňku, tím méně žádoucí vliv. V takové měsíční fázi bychom se měli více šetřit, odpočívat.

Úplněk

Jde pravděpodobně o nejmagičtější a nejsilnější měsíční fázi. Měsíc je na půli cesty kolem Země a jeho přivrácená strana je jasně pozorovatelná. Vystupuje jako velký světelný kotouč na tmavé noční obloze a je s ním spojováno mnohé. Býváme citlivější, náladovější, se sklonem k romantice a sentimentu. Přímo nás vyzývá k vyznání lásky, odpuštění či usmíření. Citlivější jedinci špatně spí, případně bývají náměsíční. Nemoci mají tendenci se horšit, rány se špatně hojí. Přibývá kriminality, infarktů a dalších zdravotních komplikací. Rodí se nejvíce dětí. Máme větší sklon k úzkostem, psychika celkově není příliš v pohodě. I zvířata na úplněk silně reagují, častěji se mění počasí. Tělo má tendence hromadit tekutiny, často si pak připadáme oteklí, nafouklí. Podobně jako při novoluní, také za úplňku je vhodné držet půst, případně alespoň odlehčit stravu.

Za úplňku je vhodné provádět nejrůznější magické rituály; důležitá je i správná formulace našeho přání s přihlédnutím na probíhající měsíční fázi. Je žádoucí nechat volně proudit vlastní intuici, ponořit se do sebe. Se zvýšenou citlivostí jde ruku v ruce také výraznější vnímání jemnohmotného světa, máme tak šanci nahlédnout tam, kam se běžně nedíváme.

Ubývající Měsíc

Jde o fázi, kdy Měsíc couvá (pozorujeme tvar písmene „C“). Ideální doba pro hubnutí, tělo se snáze zbavuje všeho nežádoucího, tedy nejenom přebytečných kilogramů, ale například zlozvyků a jiných nevhodných záležitostí. Jedná se o ideální dobu k detoxikaci organismu. Operace v této době jsou vhodnější než v jiných měsíčních fázích, rány se dobře hojí, jizvy nebývají tak velké. Celkově se dá říct, že se při couvajícím Měsíci snadněji zbavujeme nežádoucího či zatěžujícího, ať už jde o stránku fyzickou nebo duševní.

Jak bylo řečeno na začátku: Měsíc se svými fázemi má na člověka nesporný vliv. Nakolik mu podléháme, věříme nebo cítíme jeho sílu, je ale především o našem vlastním nastavení, pocitech i rozhodnutí.

Doporučujeme

Články odjinud