Stravovací návyky a pitný režim v zimním období

16. 12. 2005
Stravovací návyky a pitný režim v zimním období
Nastává čas, kdy se v souvislosti s chladnějším obdobím obalujeme více svršky. K zahřátí zevnímu pak přidáváme také zahřívání vnitřní, většinou příjmem energeticky vydatnějších a také objemově bohatších složek stravy, často s vyšším podílem živin nevhodného složení.

V zimním období energeticky „výhřevnějších“ živin, jako jsou např. tuky, přijímáme často podvědomě více. Je to zcela logické, protože spálením 1 gramu cukru či bílkoviny získáme v těle cca 17 kJ, zatímco z tuků cca 36–38 kJ. Ovšem s výživou jde neodmyslitelně ruku v ruce pitný režim, který na rozdíl od režimu čistě výživového někteří z nás podceňují. Také zde platí, že v zimě přijímáme nápoje spíše teplé, v létě chladnější. Po celý rok je však třeba dbát na přísun dostatečného množství tekutin, které souvisí jak s aktivitou organismu, tak i s okolní teplotou.

Režimová opatření výměny vody v organismu jsou odvislá od denního příjmu a výdeje tekutin. Denní výměna vody v organismu se pohybuje v rozmezí 2,5–3 litry. Z toho vyplývá nutnost vhodného pitného režimu, a to nejen po stránce kvantitativní, ale rovněž kvalitativní, protože pitný režim musí zabezpečit dostatečný krevní oběh, podílí se na většině metabolických dějů, je nedílnou součástí hydrolytických dějů v organismu a má podíl také na dějích termoregulačních.

Otázka, co pít, je proto v této souvislosti jistě namístě. Obecně možno k pití doporučit „obyčejnou“ vodu“. Voda je tekutina zcela hypotonická. Má malý osmotický tlak, nižší, než má krevní plasma. Vstupuje tak dobře do buněk a tím dobře hasí žízeň. To je samozřejmě dobře, ale... Tato voda obsahuje minimální množství vhodných minerálních látek, o kterých můžeme jednoznačně říci, že jsou pro fyziologické reakce organismu nezbytné. Vyjmenujme ty hlavní: nervosvalový přenos, stavba kostí, stavba zubů, hormonální funkce, enzymové děje, funkce srdce, rovnováha tekutin v těle, udržování konstantního pH a další děje. Z uvedeného vyplývá, že doporučování pití obyčejné vody je z tohoto hlediska nevhodné.

Obecně možno doporučit nápoj spíše hypotonický, ovšem s konstantním obsahem velmi cenných minerálních látek. Tento předpoklad splňují některé minerální vody. Ne všechny je však možno pít každodenně a v neomezeném množství, zejména ty, co jsou více mineralizované nebo mají nevhodný či zcela opačný poměr některých přítomných minerálních látek. Nápoje musí obsahovat důležité minerální ionty jako sodík, draslík, vápník, hořčík, popřípadě také některé stopové prvky.

Nutno ovšem sledovat jak množství vypité minerální vody, tak i údaje z etikety nápoje týkající se množství přítomných minerálů, aby nebyl překročen jejich denní doporučený příjem. Tyto údaje jsou v řadě výživových publikací běžně dostupné. Rovněž je důležitý fakt, že doporučený poměr minerálů vápníku a hořčíku by měl být v poměru 2 : 1, a ten je u některých minerálních vod nevhodný či zcela opačný. Tento poměr totiž hraje důležitou roli v metabolických dějích. Obdobně poměr minerálů sodíku a draslíku (2–3 : 1) je vhodné dodržovat. Obecně je možno shrnout, že základem pitného režimu by měly být slabší či středně mineralizované vody s celkovou mineralizací mezi 500 a 1 000 mg/l. Jedná se o tekutiny isotonické až hypotonické, snadno vstupující do buněk, a tím dobře hasící žízeň. Obsahem minerálů, jejich vzájemnými poměry a rovněž tak obsahem CO2 se k tomuto doporučení řadí např. minerální voda Korunní. Neperlivá Korunní, jež není uměle dosycována CO2, pak může vyhovovat také dětskému pitnému režimu.

Zimní období je zvláště náročné na pravidelný a vhodný pitný režim. Delší dobu totiž trávíme v často přetopených nebo klimatizovaných místnostech. Někteří lidé navštěvují saunu, a to spolu s obecně nižší imunitou, v tomto období téměř zákonitou, může vyústit v negativní dopad na naše zdraví. Zejména období kolem Vánoc je z tohoto hlediska velmi náročné. Nevhodně se stravujeme, rovněž převažuje i nevhodná skladba pitného režimu. To se může projevit vyšší unavitelností, nižší výkonností, bolestmi hlavy až stavy migrenózního typu s eventuálními svalovými křečemi. Strava není v tomto období dobře vyvážená, zejména z hlediska vodního a iontového minerálního složení. Řada z nás nekonzumuje tolik čerstvého ovoce a zeleniny jako např. v letním období a nedostavuje se takový pocit žízně. V tomto období právě minerální vody s vyváženým poměrem minerálů dodávají organismu jak dostatek tekutin, tak i minerální látky, které hrají důležitou roli v řadě metabolických reakcí člověka. V zimním období můžeme samozřejmě zařadit i pití teplých nápojů jako např. černý či zelený čaj, přínosem budou rovněž bylinné čaje vhodného složení. Připojit můžeme také ředěné ovocné šťávy, pozor však na vysoký obsah jednoduchých cukrů.

Doc. MUDr. Jana Vránová, CSc., katedra fyziologie a biochemie UK FTVS

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Odpoutejte se od nepříjemností, které na vás čekají, a dočkáte se zadostiučinění. I když nejde všechno podle plánu, máte velké ambice a sny, a ty si chcete za každou cenu vyplnit! Nevěřte…

Nejčtenější články

Doporučujeme