Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá: Podle tradice nesmíte uklízet ani prát | Foto: iStock

Foto: iStock

Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá: Podle tradice nesmíte uklízet ani prát

Svátek svaté Lucie slavíme 13. prosince. Je to den, kdy vesnice obcházely Lucky, které kontrolovaly, zda se děti umějí modlit, a hospodyně nesměly uklízet ani příst. Jaké jsou další tradice?

Advent je magický

V dřívějších dobách byl prosinec na tajemné bytosti, které chodívaly strašit dům od domu, velmi bohatý. Po Barborkách a družině svatého Mikuláše obcházely vsi Lucie, které na sobě měly bílá roucha jako symbol čistoty, ale také smrti. Vsi obcházely za soumraku na svůj svátek, tedy 13. prosince. Je to den, kdy měla podle legendy mučednickou smrtí zemřít Lucie ze Syrakus na Sicílii. Den svaté Lucie se slaví v různých zemích světa, obyčeje a zvyky se ale liší podle národních tradic. Většinou však původní lidové zvyky neměly s legendou o svaté Lucii mnoho společného.

Jaké zvyky držívali naši předci? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 7

Kdo byla svatá Lucie

Svatá Lucie se narodila roku 283 nebo 284 v Syrakusách na Sicílii a zemřela velmi mladá. Když ji zabili, bylo jí pouhých 20 let. Do jejího života tragicky zasáhli její rodiče, kteří ji nutili ke sňatku s pohanským aristokratem, jenž se zamiloval do Luciiných krásných očí. Lucie se ale chtěla zaslíbit křesťanskému Bohu a složila slib čistoty. Když aristokrat na svatbě trval, aby mu Lucie dokázala, jak pošetilá je jeho láska, oči si vydloubla a zamilovanému muži je nechala poslat v misce. Podle legendy se jí ale do druhého dne jako zázrakem zrak opět vrátil – Panna Maria ji obdařila ještě krásnějšíma očima. Odmítnutý muž Lucii udal pro její křesťanskou víru, a ona tak skončila nejprve v nevěstinci a nakonec jí prokláli krk mečem.

Pokračování 3 / 7

Světlo v temnotě

V dobách, kdy Lucie žila, bylo ještě křesťanství pronásledováno. Podle legend nosila po své smrti věřícím do podzemních úkrytů jídlo, a aby měla cestou v podzemí volné ruce, svítily jí na cestu svíčky přidělané na věnci. Dodnes je v některých zemích věnec symbolem Lucií. Představuje světlo na cestě temnotou, a to zejména v severských zemích, kde je tato světice uctívána nejvíce.

Pokračování 4 / 7

Upije Lucie noci, nebo ne?

Světlo je však obsaženo v samotném jménu Lucie, které pochází z latinského lux, což právě znamená světlo. Jméno Lucie pak znamená „světlá“ či „zářící“. V dobách, kdy platil juliánský kalendář, tedy do roku 1582, připadal svátek svaté Lucie na dobu zimního slunovratu, tedy na nejkratší den v roce. Pohané tehdy oslavovali navracející se slunce, ubývající noc a prodlužující se den. Se svátkem souvisí i obdarovávání dětí, které se dříve praktikovalo o slunovratu. Proto je svátek svaté Lucie oslavou světla a váže se k němu známé pořekadlo – Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

Pokračování 5 / 7

Démonické postavy strašily i chránily

Tradičně na svátek svaté Lucie chodily postavy převlečené do bílých rouch, které zosobňovaly duchy ženských prapředků a v každém kraji naší země vypadaly trošku jinak. Nejčastěji bývaly zabalené v plachetce, ale třeba na Táborsku měly masku s velkým zobákem, kterým bylo možné i klapat. Zobák symbolizoval očištění člověka od všeho starého, zlého a temného.

Někdy měly Lucky zabílené obličeje moukou, aby více připomínaly duchy. Jinde zase mlčely a vše předváděly jen pantomimou, o to byly strašidelnější. Některé Lucie nosily veliké nože a hrozily dětem, které se na Štědrý den nepostí, že jim rozpářou bříška a naplní je kroupami. Jinde chodilo Lucek více a děti, které se dokázaly hezky pomodlit, obdarovaly, pro zlobivé měly metlu.

Pokračování 6 / 7

Ochránkyně před zlem

V prosinci jsou nejkratší dny a právě v ten čas měly podle lidových pověr čarodějnice největší sílu. S příchodem křesťanství to byly právě Lucie, které se staly ochránkyněmi proti těmto zlým silám. Na ochranu před zlými čarodějnicemi dávaly hospodyně od svátku svaté Lucie až do Božího hodu vánočního dobytku kousek těsta s kořením, které zaříkaly. Těsto bránilo uhranutí. Ze stejného důvodu dělaly nad vrata tři křížky svěcenou vodou. Podle další pověry mohl čarodějnici odhalit hospodář, když vyrobil stoličku ze dřeva s dírou po suku. Na Boží hod se pak při mši tou dírou ve stoličce podíval kolem sebe na okolo stojící ženy a hned poznal, která z nich je čarodějnice.

Pokračování 7 / 7

Na počítači pracovat můžete

Svatá Lucie je patronkou nevidomých a postižených onemocněním očí, sklářů, sklenářů, švadlen a přadlen. Ženy proto tento den nesměly šít, příst, prát ani drát peří. Kdyby je Lucie přistihla při práci, hodila by komínem do světnice tolik prázdných vřeten, že by místnost zaplnila, a ony by pak musely ta prázdná vřetena napříst. Lucie uměly být ale i jinak zlomyslné, deroucím ženám rozfoukaly peří po světnici nebo rozmotávaly vřetena.

Lucky kontrolovaly, jak má hospodyně uklizenou domácnost, nebo samy napodobovaly různé práce – bílily stěny, drhly podlahy, rozdělávaly oheň. Tento úklid symbolizoval úklid od všeho starého, zlého a nepotřebného. Někdy se za Lucky převlékaly sousedky a kontrolovaly ostatní ženy, jak mají uklizeno či zda nepředou.

Doporučujeme

Články odjinud