Světoví zdravotničtí experti se spojují v boji za očkování proti jednomu z hlavních světových zabijáků

22. 11. 2007
Mezinárodní experti v oblasti zdravotnictví a infekčních onemocnění se spojili, aby zvýšili povědomí a podpořili globální prevenci pneumokokového onemocnění, které je celosvětově nejzhoubnější infekční nemocí, proti které lze očkovat, a také jednou z nejčastějších příčin úmrtí dětí do pěti let v České republice.

Skupina nazvaná Pneumococcal Awareness Council of Experts (PACE), která byla založena ústavem Sabin Vaccine Institute, je složená z předních světových odborníků na infekční nemoci a vakcinaci. Jejím cílem je přesvědčovat politiky a klíčové představitele státní správy o zajištění přístupu nejrizikovějších skupin k novým život chránícím vakcínám proti této hrozbě. Představení projektu PACE v České republice přichází právě ve chvíli, kdy Ministerstvo zdravotnictví zvažuje budoucí nasazení pravidelného preventivního očkování proti pneumokokům.

Pneumokokové onemocnění je bakteriální infekce, která způsobuje zápal plic, zánět mozkových blan, sepsi a jiné život ohrožující nemoci, zabíjí každoročně 1,6 milionu lidí na celém světě, z toho polovinu dětí do pěti let věku. Lidé, kteří přežijí pneumokokový zánět mozkových blan, mohou mít vážné trvalé následky, jako např. mozkovou obrnu, epilepsii, poškození mozku, onemocnění ledvin, ztrátu sluchu, amputaci končetin nebo vývojové vady.

V březnu 2007 publikovala Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučení na zavedení plošného očkování dětí proti pneumokokové infekci. V současnosti má toto očkování zavedeno již 16 členských zemí Evropské unie a další jeho zavedení zvažují. Nedávná studie společnosti Infopharm zjistila, že v případě České republiky převáží dlouhodobé přínosy zvažovaného očkování potřebné náklady v poměru dva ku jedné. PACE odhaduje, že s rostoucím povědomím a následným závazkem zajištění plošného očkování, lze na celém světě do roku 2030 zachránit 5,4 milionů dětských životů.

V České republice se do dnešního dne k iniciativě PACE připojilo 9 odborných společností a sdružení. “Získání podpory odborných společností pro naše úsilí a rostoucí povědomí o této nemoci a jejích dopadech mezi politiky a zákonodárci nám pomáhá chránit životy lidí v České Republice i na celém světě, “říká MUDr. Pavla Křížová, která je českou členkou PACE a předsedkyní Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii. “Oceňujeme snahu Ministerstva zdravotnictví, které zvažuje zavedení plošného očkování dětí proti pneumokokům a naléháme, aby se prevence této zhoubné nemoci stala prioritou.

Studie ukazují, že očkování dětí proti pneumokokům může mít dalekosáhlé přínosy pro zdraví celé populace díky fenoménu známému jako kolektivní imunita. Data z pozorování Amerického centra pro kontrolu nákaz (CDC) ukazují, že efekt kolektivní imunity vyplývající z plošného očkování dětí zabraňuje dvojnásobnému počtu výskytů onemocnění než samotná vakcinace, a chrání dospělé stejně jako děti.

“Zavedení plošného očkování, o jakém uvažuje i české Ministerstvo zdravotnictví, chrání nejenom očkované děti, ale zabraňuje také šíření infekce na jejich rodiče, ostatní členy rodiny i širokou veřejnost,” říká Dr. Olin Levine, výkonný ředitel PneumoADIP a jeden z předsedů PACE.

Nedávný příslib více než 1,5 miliardy dolarů na financování očkování proti pneumokokovým infekcím od Nadace Billa a Mellindy Gatesových a pěti zemí (Itálie, Velké Británie, Kanady, Ruska a Norska), poskytnutých skrz inovativní mechanismus financování – the Advance Market Commitment (AMC), pomohou urychlit vývoj a dostupnost nových vakcín pro děti z celého světa.

“Nikdy nebyl příhodnější okamžik pro přijetí zásadních opatření v prevenci této nákazy,” řekl Dr. Liro A. de Quadros, výkonný viceprezident Sabin Vaccine Institute a jeden z předsedů PACE, který během své čtyřicetileté lékařské kariéry vedl úspěšné úsilí k vymýcení dětské obrny a spalniček na západní polokouli. “Máme jedinečnou příležitost zachránit miliony životů a spoléháme na to, že politici, zákonodárci a další odpovědné osoby nám v tomto úsilí pomohou.”

V současné době existují bezpečné a účinné vakcíny, které mohou ochránit děti i dospělé před smrtí způsobenou pneumokoky. V roce 2000 se stala dostupnou nová 7-valentní konjugovaná vakcína proti pneumokokům (PCV7) a v současné době se používá ve více než 70 zemích. Od roku 2000, kdy děti v USA začaly rutinně dostávat konjugovanou vakcínu proti penumokokům, tato země téměř vymýtila pneumokokové onemocnění způsobené sérotypy této vakcíny.

V současné době jsou již v pokročilém stádiu vývoje 10- a 13-valentní konjugované vakcíny proti pneumokokům. Očekává se, že tyto konjugované vakcíny celosvětově zabrání 50 až 80 % všech vážných pneumokokových onemocnění na světě.

Mezinárodní rada pro informovanost o pneumokokové hrozbě -The Pneumococcal Awareness Council of Experts (PACE) je pracovní skupina zdravotnických expertů, kterou svolal Sabin Vaccine Institute pro zvýšení povědomí o pneumokokové nákaze, jednom z hlavních světových zabijáků dětí a dospělých na světě a zasazování se o jeho prevenci očkováním. Pod společným předsednictvím Dr. Ciro de Quadrose ze Sabin a Dr. Orina Levine z GAVI’s PneumoADIP, je členy PACE 15 vedoucích světových expertů na infekční nákazy a vakcíny. Vytvářením uvědomění, akce a prevence se PACE významně podílí na snižování počtu více než 1,6 milionu úmrtí, která nastanou každoročně díky této nákaze, které lze bránit očkováním. Pro více informací navštivte www.sabin.org/PACE.

Ústav Sabin Vaccine Institute Ústav Sabin Vaccine Institute je nezisková veřejná organizace, která byla založena, aby zachraňovala životy podporou vývoje a distribuce vakcín po celém světě. Ústav, založený roku 1993, uskutečňuje vizi Alberta Sabina, objevitele ústy podávané vakcíny proti dětské obrně, o světě chráněném před chorobami prostřednictvím očkování. Pro více informací navštivte www.sabin.org.

zdroj: Fleishman-Hillard

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Nehroťte hned první pracovní den a nechte se unášet příjemnými myšlenkami. V každém případě polevilo napětí, které jste v minulých týdnech pociťovali. Odežeňte od sebe negativní osoby, jež…

Nejčtenější články

Doporučujeme